Hur kommer arvet fördelas om min make avlider?

Hej! Jag och min man har tre gemensamma barn och min man har dessutom två barn i tidigare äktenskap. Jag äger 75% av vår bostad. Hur fördelas arvet om min man avlider?

Vi har ett äktenskapsförord.

Hälsningar och tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du och din make inte har förordnat om er kvarlåtenskap genom testamente, att ni har tre gemensamma barn samt att han har två barn sedan tidigare och att du därför undrar hur arvet efter honom kommer att fördelas.


För att besvara din fråga kommer jag nedan tillämpa dels äktenskapsbalken (ÄktB), dels ärvdabalken (ÄB).


Bodelning vid den ena makens frånfälle

Enligt 1 kap. 5 § ÄktB upplöses ett äktenskap genom den ena makens död. När en make som var gift avlider ska en bodelning förrättas (23 kap. 1 § ÄB), vid vilken makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem (9 kap. 1 § ÄB). Med giftorättsgods förstås all egendom som inte är enskild egendom, till exempel på grund av ett äktenskapsförord (7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB). Av din fråga framgår inte huruvida era respektive delar i bostaden är enskild egendom på grund av det äktenskapsförord ni har och jag kan därför inte heller svara på om denna (bostaden) kommer att ingå i en eventuell bodelning eller inte.


Något om den legala arvsordningen

När eventuell bodelning väl har skett ska den avlidnes kvarlåtenskap fördelas. Om arvlåtaren saknar testamente kommer hans eller hennes kvarlåtenskap att fördelas enligt den legala arvsordningen, som bland annat säger att kvarlåtenskapen i första hand ska tillfalla hans eller hennes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen tar då lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).


Om du vill läsa mer om den legala arvsordningen kan du göra det här.


Efterlevande makes arvsrätt

Om arvlåtaren var gift ska dennes kvarlåtenskap emellertid tillfalla den efterlevande maken i stället och barnen får då vänta på sitt arv tills dess att han eller hon (den efterlevande maken) avlider (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Detta kallas för efterlevande makes arvsrätt. Så kallade särkullbarn har dock en ovillkorad rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄB). Det vill säga: ett särkullbarn kan få ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på att den efterlevande maken ska gå bort.


Med särkullbarn förstås bröstarvingar som arvlåtaren efterlämnar sig men som inte är den efterlevande makens bröstarvingar.


Vad gäller i ert fall?

Detta innebär alltså att din makes arv kommer att tillfalla hans barn. I och med att han har fem barn och dessa ska ta lika lott, kommer varje barn erhålla 20% av kvarlåtenskapen vardera. Eftersom du är hans efterlevande make kommer den del av kvarlåtenskapen som ska tillfalla era gemensamma barn att tillfalla dig i stället – det vill säga, 60% av kvarlåtenskapen. Det nu sagda innebär även att den del av er bostad som ska tillfalla era gemensamma barn också kommer att tillfalla dig i stället. Era gemensamma barn får vänta på sitt arv tills du går bort. Hans barn sedan tidigare är dock särkullbarn och kan därför få ut sina lotter direkt.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”