Vem eller vilka ärver min son och kan arvsordningen ändras genom testamente?

Vår son har köpt ett hus med sin sambo, de äger hälften var. Inga gemensamma barn, hon har två barn sen tidigare. Bådas föräldrar är i livet och båda har också syskon. Inget testamente finns. Vem/ vilka ärver? Vad blir skillnaden om dom skriver ett testamente? Kan man ändra arvsgången som sambos genom testamente?

Har en bekant som hävdar att det inte är någon större skillnad om man är sambos eller gifta, vilket jag tror. Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att din son har köpt ett hus tillsammans med sin sambo, att de inte har några gemensamma barn, men att sambon har två (barn) sedan tidigare och att du därför undrar (1) vem eller vilka som ärver samt (2) om arvsordningen kan ändras genom testamente.


För att besvara din fråga kommer jag nedan tillämpa ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).


Efterlevande sambo saknar arvsrätt

Huvudregeln när en make avlider är att dennes kvarlåtenskap tillfaller hans eller hennes efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Detsamma gäller dock inte sambor, som – med andra ord – inte ärver varandra. Den efterlevande sambon har dock rätt till bodelning, vilket innebär att den s.k. samboegendomen ska delas lika mellan honom eller henne och den avlidne sambons dödsbo (8 och 18 §§ SamboL). Samboegendomen består i sin tur av sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).


Om du vill läsa mer om vad som utgör sambors gemensamma bostad och bohag kan du göra det här.


Den legala arvsordningen

En avliden sambos kvarlåtenskap tillfaller alltså inte hans eller hennes efterlevande sambon, utan fördelas i stället enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv.


I första hand ärver sambons barn kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Om något av sambons barn har avlidit, gäller i stället att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från den framlidne sambon (2 kap. 1 § andra stycket andra meningen ÄB).


Om arvlåtaren saknar både barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v., ärver sambons föräldrar kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Skulle någon av sambons föräldrar vara avliden, får sambons syskon dela på den förälderns lott i stället (2 kap. 2 § andra stycket första meningen ÄB). På samma sätt gäller att om ett syskon som ska ärva har avlidit, får syskonets barn träda i hans eller hennes ställe och ta arv från den avlidne sambon (2 kap. 2 § andra stycket andra meningen ÄB).


Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spel

Precis som du nämner är det dock fullt möjligt för sambor att frångå den legala arvsordningen genom upprättande av testamente (9 kap. 1 § ÄB). I en sådan situation har sambons bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) emellertid alltid rätt till sin s.k. laglott (7 kap. 1 § ÄB).


Om du vill läsa mer om bröstarvinges laglott kan du göra det här.


Slutsats

Slutsatsen är alltså att du har rätt – det är skillnad mellan makar och sambor. Makar ärver i regel varandra; det gör inte sambor. Din son och hans sambo kommer med andra ord inte ärva varandra och deras respektive kvarlåtenskap kommer i stället fördelas enligt den legala arvsordningen. Detta innebär att din sons del av huset kommer tillfalla hans föräldrar (om han saknar barn), medan hans sambos del av huset kommer tillfalla hennes barn. Den efterlevande sambon har dock alltid rätt till bodelning och det är även möjligt att – precis som du är inne på – ändra arvsordningen genom upprättande av testamente. I en sådan situation har sambons barn emellertid rätt till sin laglott.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo