Har min pappas sambo, tillika fästmö, rätt att ärva honom?

2021-08-08 i Sambo
FRÅGA
Hej! Min mamma dog 2014 och pappa bor kvar i deras bostad (villa värderad till 2,4 miljoner), bil, motorcyklar och har kvar aktieportfölj på ett par miljoner + sparpengar osv. (jag och min syster har alltså inte fått ut arv efter mamma då pappa (79år) fortfarande lever) Det finns dessutom mycket i husen (2 hus) som är från våra mor- och farföräldrar förutom alla saker, möbler, smycken osv som är från våra föräldrar.För ca 3 år sedan träffade han en ny kvinna och de är idag sambor och förlovade. Hon flyttade till pappa i huset. Hon hade inte mycket utan bodde i en 2:a och tog med sig en del därifrån till huset. Hon har börjat prata mycket om att hon inte har något, att hon inte kommer att ha råd att flytta den dagen pappa dör osv. Nu senast kom det dessutom upp att hon inte tycker att pappa ska ligga i vår familjegrav. Men framförallt mycket prat om att hon inte äger något och att hon inte har pengar. Vår rädsla är att hon kan ärva honom och att vi då förlorar hus och ägodelar från honom och mamma. Pappa har inte skrivit något testamente. Kan hon ärva honom som det ser ut idag? Kan hon och hennes barn få del i pappas och mammas hus och ägodelar? (pengarna är inte lika viktiga) Både jag och min syster vill behålla huset då det är pappas mormor och morfars gamla hus. Och alla saker de har, har stort affektionsvärde för oss.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att din pappa inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att du undrar om hans sambo, tillika fästmö, har rätt att ärva honom.


Frågan regleras dels i ärvdabalken (ÄB), dels i äktenskapsbalken (ÄktB) och dels i sambolagen (SamboL).


Efterlevande fästman/fästmö saknar arvsrät

Om arvlåtaren (d.v.s. den avlidne) var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla hans eller hennes efterlevande make (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Med makar förstås två personer som har ingått äktenskap med varandra (1 kap. 1 § ÄktB), varför den ovannämnda bestämmelsen inte riktar sig till efterlevande fästman och/eller fästmö. Din pappas fästmö har alltså inte rätt att ärva honom enbart på grund av deras förlovning.


Sambor ärver inte varandra – men den efterlevande sambon har rätt att begära bodelning

Av din fråga framgår även att din pappa och hans fästmö är sambor. Sambor ärver i regel inte varandra. Vid den ena sambons död har den efterlevande sambon dock rätt att begära bodelning, i vilken den s.k. samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo (8 § och 18 § SamboL).


Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).


Vad utgör sambornas gemensamma bostad?

För att en bostad ska anses som sambornas gemensamma måste den innehas av någon av dem (5 § SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som äger bostaden. Även om enbart den ena sambon har betalat för bostaden, ses den som sambornas gemensamma, om:

- den har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL)

- den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § SamboL).


När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?

Bostaden anses vara förvärvad för gemensam användning om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Vanligtvis anses därför inte en bostad vara förvärvad för gemensam användning om den förvärvades innan samborna träffades.


Vad utgör sambornas gemensamma bohag?

Med sambornas gemensamma bohag förstås möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Precis som med sambornas gemensamma bostad (Se ovan) krävs inte att bohaget ägs av båda samborna, men det måste ha förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL).


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är att din pappas fästmö inte har rätt att ärva honom enbart på grund av att de är sambor och förlovade med varandra. Eftersom de är sambor har hon emellertid rätt att begära bodelning vid din pappas frånfälle. Vid bodelningen ska i så fall deras gemensamma bostad och bohag delas lika. I och med att din pappa inte har förvärvat huset och ägodelarna i fråga för att använda gemensamt med sin nya fästmö kommer det dock inte att ingå vid en eventuell bodelning.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (501)
2021-09-29 Testamente för sambor + kan man ärva skulder?
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (96481)