FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning30/01/2022

Arv efter faster

Mor och far var aldrig gifta, båda är döda. Fick en dotter. En faster finns i livet. Hon är inte gift och har inga barn . Ärver flickan sin faster? Inget testamente finns sannolikt upprättat.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsregler finner vi i ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Arvsordningen enligt ÄB

Om den avlidne hade ett testamente ska det i första hand beaktas (9 kap. 1 § ÄB). Om testamente inte finns, vilket verkar vara fallet i den här frågan, fördelas arvet i enlighet med den legala arvsordningen.

De legala arvingarna kan delas in i tre olika arvsklasser.

Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens avkomlingar (barn). Om ett barn har avlidit går arvet vidare till dennes barn, det vill säga den avlidnes barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Du skriver i frågan att fastern inte hade några barn. I sådana fall får vi gå vidare till den andra arvsklassen.

Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om fasterns föräldrar lever, tillfaller arvet dem. Om fasterns föräldrar också är avlidna, kommer arvet istället att gå till fasterns syskon. I det här fallet hade fastern åtminstone en bror (flickans pappa) och vi behöver därför inte gå vidare till den tredje arvsklassen.

Eftersom att fasterns bror är avliden, kommer hans arv att tillfalla hans barn. Med det sagt kan det konstateras att flickan kommer att ärva sin faster.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om ytterligare funderingar uppstår är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare