Kan ens biologiska familj ärva en fastän adoption skett?

Hej

Jag blev nyligen adopterad av mina "fosterföräldrar" (Detta i vuxen ålder)

Om/när jag dör vem ärver då mig, mina "fostersyskon" eller mina biologiska syskon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått det som att du har adopterats av dina fosterföräldrar och du nu undrar om dina biologiska släktingar fortfarande kan ärva dig.

Som du säkert vet utgår man i första hand från den svenska arvsrätten när kvarlåtenskap ska fördelas. Den är reglerad i lagtext och kan endast sättas ur kraft genom att någon upprättar ett giltigt testamente. Men hur fördelas arvet enligt lagen?

Hur ser arvsrätten ut i Sverige?

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. För att vara arvsberättigad så måste man alltså tillhöra en av arvsklasserna (se 2 kap. 4 § ÄB).

Ifall det inte finns någon som tillhör en av dessa tre arvsklasser, så kommer i stället arvet tillfalla den Allmänna Arvsfonden.

Vilka arvsklasser finns?

Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB), alltså dennes barn. Om den avlidne hade ett barn som redan har gått bort så ärver i stället dennes barn, vilket alltså är den avlidnes barnbarn. Finns inga arvingar i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen.

Den andra arvsklassen omfattar i stället den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna redan har gått bort så går dennes arv i stället till deras barn (avlidnes syskon). Om syskonen också har gått bort så går arvet till syskonens barn (den avlidnes syskonbarn), se 2 kap. 2 § ÄB. Om ingen arvsberättigad finns här så går man vidare till den tredje (och sista) arvsklassen.

Den tredje arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar. Om dessa har gått bort så ärver i stället far- och morföräldrarnas barn (den avlidnes morbrödrar, mostrar eller farbröder och faster), se 2 kap. 3 § ÄB.

Vem ärver då dig?

Som du märker, består arvsklasserna av den avlidnes släktingar. Däremot, samma stund du blev adopterad av dina fosterföräldrar så förlorade dina biologiska släktingar arvsrätten de tidigare hade. Detta eftersom adoptionen medfört att du numera ärver din adoptivfamilj och din adoptivfamilj ärver dig. Arvsrätten behandlar dig som om du är dina adoptivföräldrars biologiska barn, 4 kap. 21 § FB. Din biologiska familj har inte längre rätt att ärva dig och du har ingen rätt att ärva dem.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna till oss om det finns något annat du undrar över!

Mvh,

Victoria AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”