Ärver jag kvarlåtenskapen efter min pappas bror?

Det gäller arvsrätt. Om en bror till min pappa avlider ärver vi efter honom då ?

Min pappa dog i jan.- 2021.Min syster och jag har ärvt efter pappa ! Men nu undrar jag vad händer

när han dör , han hade inga barn själv.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att din pappas bror inte har några barn och inte heller har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, och att du därför undrar om du och din syster kommer att ärva honom.


Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).


Den legala arvsordningen gäller

I svensk rätt fördelas den avlidnes kvarlåtenskap som utgångspunkt enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv.


Nedan redogör jag kort för den första och andra arvsklassen.


Första och andra arvsklassen

I första hand ärver arvlåtarens (d.v.s. den avlidnes) barn hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen tar då lika lott. Har något av arvlåtarens barn avlidit, gäller enligt den s.k. istadarätten att barnets barn eller barnbarn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren i stället (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).


I andra hand ärver arvlåtarens föräldrar hela kvarlåtenskapen, om arvlåtaren saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Föräldrarna tar då hälften var (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Har någon av arvlåtarens föräldrar avlidit, får arvlåtarens hel- och halvsyskon dela på den förälderns lott (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB). På samma sätt gäller att om ett syskon som ska ärva har avlidit, får syskonets barn träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren i stället (2 kap. 2 § andra stycket andra meningen ÄB).


Vad gäller i ert fall?

Slutsatsen är därför att eftersom er pappa inte längre är i livet och er pappas bror inte har några egna barn, kommer du och din syster få träda i er pappas ställe och ta arv från hans bror. Lever er farmor och farfar är det dock de som i första hand ska dela på arvet efter er farbror.


Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spel

Det bör även observeras att er pappas bror kan ha förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och därigenom frångått den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB).


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”