Har syskons barn rätt till arv?

min syster är död. hon har mig o en till bror i livet, en bror är död som efterlämnat 2 barn. har dessa barn också rätt till ev arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om arvsordning finns i 2 kap. ärvdabalken.

Det finns tre så kallade arvsklasser som anger vem som har rätt till arv och i vilken ordning arvet ska fördelas:

- Den första arvsklassen består av den avlidnes barn.

- Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar och, ifall de är borta, av den avlidnes syskon.

- Den tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar m.m.

Dessa arvsklasser står i turordning vilket innebär att om det finns någon levande arvinge i en klass så stannar arvet i den klassen och arvet kommer således inte att fördelas i en mer avlägsen klass. Den avlidnes syskon (andra arvsklassen) har alltså inte rätt till arv i fall den avlidne har barn som kan ta arvet istället (första arvsklassen). För att syskonen ska få ärva måste dessutom åtminstone en den avlidnes föräldrar vara död, i vilket fall syskonen får det arv som annars skulle tillfalla den föräldern. (2 kap. 2 § ärvdabalken)

För den första och andra arvsklassen gäller dessutom den så kallade istadarätten som innebär att ifall någon av de uppräknade arvingarna är död så träder den döda arvingens barn in i dennes ställe.

I ditt fall gäller alltså följande:

Ni som syskon har rätt till arvet förutsatt att er syster inte har några barn och förutsatt att era föräldrar inte längre är vid livet. Ni ärver i lika stora delar, det vill säga en tredjedel var. Eftersom en av dina bröder är död kommer den del av arvet som egentligen skulle tillfalla honom (en tredjedel) att istället tillfalla hans barn. Din brors barn kommer att få hälften av hans andel av arvet vardera, det vill säga en sjättedel var sett till det totala beloppet.

Vad som sägs ovan gäller såvida inte din syster har lämnat ett testamente efter sig. Ett testamente går före de allmänna arvsreglerna och kan alltså påverka hur kvarlåtenskapen fördelas. (9 kap. 1 § ärvdabalken)

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”