Vad är skillnaden mellan arvsrätt och gåvorätt?

Halvbror avlider ( har inga barn och ingen förälder i livet ). Ärver hans halvbror honom ? Döda halvbrodern har skrivit gåvobrev på sin fastighet. Vem har företräde ? halvbrodern eller den som har fått gåvobrevet ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som du säkert vet utgår man i första hand från den svenska arvsrätten när kvarlåtenskap ska fördelas. Den är reglerad i lagtext och kan endast sättas ur kraft genom att någon upprättar ett giltigt testamente. Men hur fördelas arvet enligt lagen?

Hur ser arvsrätten ut i Sverige?

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. För att vara arvsberättigad så måste man alltså tillhöra en av arvsklasserna (se 2 kap. 4 § ÄB).

Ifall det inte finns någon som tillhör en av dessa tre arvsklasser, så kommer i stället arvet tillfalla den Allmänna Arvsfonden.

Vilka arvsklasser finns?

Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB), alltså dennes barn. Om den avlidne hade ett barn som redan har gått bort så ärver i stället dennes barn, vilket alltså är den avlidnes barnbarn. Finns inga arvingar i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen.

Den andra arvsklassen omfattar i stället den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna redan har gått bort så går dennes arv i stället till deras barn (avlidnes syskon). Om syskonen också har gått bort så går arvet till syskonens barn (den avlidnes syskonbarn), se 2 kap. 2 § ÄB. Om ingen arvsberättigad finns här så går man vidare till den tredje (och sista) arvsklassen.

Den tredje arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar. Om dessa har gått bort så ärver i stället far- och morföräldrarnas barn (den avlidnes morbrödrar, mostrar eller farbröder och faster), se 2 kap. 3 § ÄB.

Vem ärver halvbrodern?

I din fråga framgår det inte huruvida andra människor i släkten fortfarande är i liv. För att ena halvbrodern ska kunna ärva den andra halvbrodern krävs att:

1. Den avlidna halvbrodern inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn, med mera); dvs ingen av den första arvsklassen finns. Detta är uppfyllt då du skriver att han inte hade några barn.

2. Att föräldern som är gemensam för halvbröderna (ex. om de har en gemensam pappa) har gått bort; då den avlidnes föräldrar är högst prioriterade enligt den andra arvsklassen. Då kommer i stället den avlidnes förälders barn att få dela på arvet. Detta bör också vara uppfyllt enligt det du skrivit.

Ifall det endast var halvbröderna som ingick i syskonskaran så kommer alltså den överlevande halvbrodern att ärva hela den avlidna halvbroderns kvarlåtenskap. Däremot, ifall det ingår fler barn i syskonskaran så får halvbrodern en mindre andel då det ska delas lika.

Oavsett, så kommer halvbrodern att ärva honom – det enda som kan skilja sig är andelen av den kvarlämnade egendomen han får.

Vem har företräde – halvbrodern eller gåvomottagaren?

En viktig distinktion måste ske här: det som ingår i ens kvarlåtenskap är endast det man själv äger. På samma sätt kan man inte testamentera något som inte tillhör en själv.

När ett giltigt gåvobrev har upprättats så överförs äganderätten från gåvogivaren (halvbrodern) till gåvotagaren. Så snabbt detta skett så är det inte längre gåvogivarens egendom och den kommer alltså inte fördelas enligt arvsrätten. Den tillhör numera gåvotagaren.

Därmed; förutsatt att gåvobrevet är rättsligt giltigt och har utfärdats innan gåvogivarens död, så är gåvomottagaren den rättmätiga ägaren till saken.

Slutsats:

Utifrån informationen du har delat med dig av så har halvbrodern arvsrätt i förhållande till hans avlidna syskon. Däremot ingår inte fastigheten som har getts bort via ett giltigt gåvobrev av arvsrätten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen tillbaka till Lawline!

Mvh,

Victoria AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo