Ska syskon och syskonbarn dela på arv?

2020-02-25 i Arvsordning
FRÅGA |Hej.Min farmor har en bror och en avliden syster. Hennes bror har kort tid kvar. Han har tyvärr inga barn eller maka.Min fråga är: Ärver farmor honom själv eller ärver systerns barn också om det inte finns något testamente?Med vänlig hälsningar Jennifer
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av reglerna om arvsordning i ärvdabalken (ÄB). Systemet med arvsklasser I ärvdabalkens andra kapitel finns det regler om vem som får ärva när någon avlider utan ett testamente och i vilken ordning. Det finns tre stycken så kallade arvsklasser, och systemet fungerar så att man går igenom en arvsklass i taget. Första arvsklassen ärver först. Hade den avlidne ingen släkting i den arvsklassen går man vidare och så får personerna i andra arvsklassen ärva, och fanns det ingen där heller ärver personer i tredje arvsklassen. Skulle det vara så att det fanns någon i en arvsklass som själv avlidit med hade barn går den personens barn i dess ställe. Ett arv som någon skulle ha fått om hen levde går i sådana fall till barnen istället, och finns det fler barn delar de på förälderns andel. Vilka som tillhör de olika arvsklassernaFörsta arvsklassen består av den avlidnes barn, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Skulle de ha avlidit så ärver som sagt ovan istället barnbarn, och sedan barnbarnsbarn och så vidare. Andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Är föräldrarna avlidna går alltså den avlidnes syskon i föräldrarnas ställe och ärver deras andel. Är något syskon även avlidet så ärver istället syskonbarn. Tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Det är sista arvsklassen, och är alla de avlidna så ärver mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Skulle inte några sådana heller finnas tar ordningen slut och arvet tillfaller istället allmänna arvsfonden om det inte finns ett upprättat testamente. Vem som får arvet efter din farmors brorEftersom att din farmors bror inte har någon kvar i första arvsklassen går man direkt till andra arvsklassen. Det framgår inte i din fråga, men jag utgår från att hans föräldrar inte längre är kvar i livet. Då får hans syskon enligt ärvdabalkens lika stor andel av arvet. Eftersom att din farmors syster är avliden så går därmed hennes barn i hennes ställe och får hennes del av arvet. Hade din bror bara två syskon kommer alltså din farmor få 50% av arvet och systerns barn får dela på 50% av arvet.Sammanfattningsvis så kommer din farmor att få hälften av arvet efter sin bror och systerns barn får dela på andra hälften. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Arvsordning, föräldrar & syskon

2020-02-25 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har ett helsyskon och vi har två halvbröder (gemensam avliden far). När vår far dog gjorde halvsyskonen ett arvsavstående och mitt helsyskons och min mor ärvde allt. När hon avlider är det således min bror och jag som är enda arvingar. Min fråga gäller hur arvsfördelningen ser ut ifall min bror dör. 1. Före vår mor? 2. Efter hennes död? Min helbror har inga andra efterlevande. Om min mor eller min bror inte vill att halvsyskonen ska ärva, måste de då skriva testamenten?
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arv regleras i ärvdabalken och kortfattat så anges det I 2 kap att bröstarvingar ärver först, alltså barnen. Om det inte finns några bröstarvingar så ärver föräldrarna hälften var av arvet. Om föräldrarna är borta så ärver syskon. Om inga föräldrar eller syskon ärver farföräldrar och morföräldrar i sista hand. Om personen var gift så ärver maken all kvarlåtenskap så länge om det inte finns särkullbarn som vill ta ut sin del. 1. Om din bror går bort före din mor – Då din bror inte verkar vara gift eller ha barn baserat på informationen så kommer din mamma att ärva honom. Också förutsatt att han själv inte testamenterat bort sin egendom till någon annan vilket han kan välja att göra. 2. Om din bror går bort efter hennes död – Så länge din bror då inte gifter sig, skaffar barn eller testamenterar bort allt och er mamma gått bort så återstår du och era halvsyskon. I en sådan situation delar ni tre lika på din helbrors arv. Och ja, han skulle behöva ange i ett testamente att halvsyskonen inte ska ärva, annars kommer ni dela lika. Halvsyskonen har även möjlighet att göra ett till arvsavstående. Med vänlig hälsning

Ärver barn och barnbarn lika stor del efter den avlidne?

2020-02-20 i Arvsordning
FRÅGA |Vi har 2 barn. De har varsitt barn. Vi har alltså 2 barn och 2 barnbarn. Hur fördelas arvet mellan barn och barnbarn? Får de varsin 1/4 del samtidigt vid arvsskiftet? Eller får enbart barnen var sin 1/2 och barnbarnen sin del när respektive barn avlidit?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Både barn och barnbarn befinner sig i den första arvsklassen; de är bröstarvingar och har alltså först rätt till den avlidnes arv (2 kap. 1 § ÄB). Barn ärver före barnbarnDock finns det även en ordning inom denna arvsklass. Barn till den avlidne har rätt till den avlidnas förmögenhet innan barnbarn. Detta innebär i praktiken att barnen delar på den avlidnes förmögenhet och att ingenting tillfaller barnbarnen. Ett barnbarn kan dock ärva sina mor- eller farföräldrar direkt på två sätt:Den avlidnes barn är bortgånget eller,Den avlidne har skrivit ett testamente som anger att barnbarnet ska ärva direkt.Exempel:X avlider och lämnar efter sig tillgångar på 100 000 kr samt två barn och två barnbarn. Om båda barnen lever delas förmögenheten mellan dem - de får således 50 000 kr var medan barnbarnen inte får något. Om endast ett av barnen har dött, ärver det efterlevande barnet hälften - medan det avlidna barnets barn (d.v.s. ena barnbarnet) ärver den andra hälften istället för föräldern. Om båda barnen är döda är det barnbarnen som träder i deras föräldrar ställe.För att sammanfatta delas förmögenheten inte automatisk i fyra lika stora delar. Utgångspunkten är alltså att den avlidnes barn ärver allt och barnbarnen får ingenting. Denna ordning kan dock ändras genom att man skriver ett testamente.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Hur ärver våra respektive bröstarvingar?

2020-02-19 i Arvsordning
FRÅGA |Hur blir procentfördelning på arv. Min man hade 3 barn innan vi träffades och jag 1 barn sen fick vi 1 gemensamt barn Med vänlig hälsning,
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga har din man fyra barn och du två, varav ett är gemensamt. I mitt svar utgår jag från att ni är gifta. Enligt den legala arvsordningen är det var och ens bröstarvingar (dvs barn) som är de närmsta arvingarna. Det är endast ens egna bröstarvingar som ärver från en, inte ens makes eventuella särkullbarn (barn från tidigare förhållande) (2 kap. 1 § ÄB). Vad händer om min man avlider först?Om din make avlider innan dig ska hans kvarlåtenskap som utgångspunkt fördelas på hans fyra bröstarvingar. Det resulterar i att vardera barn får 25 % vardera. Hans tre särkullbarn som han har sedan innan får ut sina arv direkt till skillnad från ert gemensamma barn. Eftersom barnet är gemensamt ärver istället den efterlevande maken barnets andel av arvet med fri förfoganderätt. Det gemensamma barnet får ut sitt arv som ett efterarv efter sin först avlidna förälder när även den andra föräldern avlider (2 kap. 1 § samt 3 kap. 1 § ÄB). Utgångspunkten är dock att din makes kvarlåtenskap fördelas på hans fyra bröstarvingar där de tre särkullbarnen får ut arvet direkt medan det gemensamma barnet får vänta på sitt arv och får ut detta först när även den andra föräldern avlider. Vad händer om jag avlider innan min man?Om du avlider innan din make kommer din kvarlåtenskap att fördelas på dina två bröstarvingar. Det innebär att dina respektive barn får 50 % vardera av din kvarlåtenskap. Precis som ovan så får ditt särkullbarn ut sitt arv direkt medan det gemensamma barnet får vänta på sitt arv. Din makes barn kommer inte att ärva något från dig eftersom det inte är dina biologiska barn. Det är endast ens egna bröstarvingar som ärver enligt den legala arvsordningen. Kan man ändra arvsfördelningen?Det går delvis att ändra arvsfördelningen och exempelvis även inkludera sin makes bröstarvingar som arvingar/testamentstagare. Detta görs genom ett testamente som måste följa vissa formkrav. Man kan dock inte testamentera hur som helst eftersom ens bröstarvingar alltid har rätt att minst få vad som kallas för deras laglott. Laglotten utgör hälften av vad som skulle tillfallit dem enligt lag, dvs hälften av den procentandel jag beskrivit ovan (7 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till!Med vänliga hälsningar

Arvsordning och testamente

2020-02-25 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har skrivit ett testamente där jag gett mina båda bröstarvingar arvet som enskild egendom. Hur blir det om jag överlever någon av mina barn? Vem ärver mina tillgångar? Skall jag göra ett tillägg där jag uttrycker min vilja? Tack för hjälpen!
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utifrån din information framgår det inte om du har någon mer arvsberättigad förutom dina barn, exempelvis make, föräldrar eller syskon. Jag utgår från att du endast har dina barn. Om de skulle gå bort före dig finns det då inga arvingar kvar enligt den lagliga arvsordningen i ärvdabalken kap 2 & kap 3. Om endast ett av dina barn skulle gå bort före dig så beror utgången på om denne har egna barn eller är gift. Om ej barn, ej gift eller eget testamente som anger annat så skulle du ärva ditt barn. Tillbaka till scenariot då det inte finns någon arvsberättigad kvar: I 5 kap 1 § ärvdabalken anges det att om det inte finns några arvingar enligt 2 & 3 kap skall arvet tillfalla den allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden stöttar föreningar och organisationer och försöker förbättra situationen för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att dela ut pengarna som kommer in. Organisationer kan ansöka om stöd när de utvecklar verksamhet som då riktar sig till barn, ungdomar och funktionshindrade. Du kan ändra ditt testamente och lägga till exempelvis vem som ska ärva dig om inte dina barn är i livet. Då det finns angivet var pengarna ska gå/vem de ska tillfalla kommer inte allmänna arvsfonden ta del av arvet. Med vänlig hälsning

Rätt till arv i avliden förälders ställe

2020-02-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej Jag har en fråga:Min Pappa har gått sedan lång tid.Nu har min farbror gått bort som inte har varit gift eller har någon förälder kvar i livet och inte fått barnJag har 1st farbror och 2st fastrar kvar Jag har 2st bröder.Ärver vi något i normala fall för vår pappas del?
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänker börja med att gå igenom vad som gäller så länge det inte finns något testamente. Sedan ska jag beskriva vilka skillnader ett testamente kan göra. Relevanta bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB).Vem ärver när inget testamente finns?De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) dvs släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1 § ÄB)När det som i detta fallet inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då blir det istället föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Då båda föräldrarna är avlidna, får istället arvlåtarens (din farbrors) syskon dela på arvet. I ett avlidet syskons plats träder deras barn. (2 kap. 2 § ÄB) För att lättare kunna förstå vem som ska få hur mycket, kan man tänka sig ett släktträd, där varje gren i trädet ska få lika mycket.Vad gäller i detta fallet?Då din farbror inte hade några barn och båda föräldrarna är avlidna, är det hans syskon som ska ärva. Som jag tolkar det hade din farbror totalt fyra syskon, inklusive din far. I vanliga fall ska då alla syskonen ärva 25% var. Eftersom din far är avliden, får du och dina bröder träda i hans ställe. Du och dina bröder får då dela lika på de 25% som er far annars hade ärvt.Detta kan ändras genom testamenteDet som sagts ovan gäller bara om inget annat står i ett testamente. Arvlåtaren har rätt att själv genom testamentet bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Reglerna om laglott (en del av arvet som man alltid har rätt till) omfattar endast bröstarvingar, som är de enda som inte kan göras arvlösa genom testamente. (7 kap. 3§ ÄB)SammanfattningsvisDin farbrors syskon ska ärva lika mycket var. Du och dina bröder har rätt att dela på de 25% som er far skulle ha ärvt. Detta gäller dock bara om inget annat framgår av testamente. Ingen av de släktingar som finns har någon garanterad rätt till arv, eftersom detta bara är aktuellt för bröstarvingar.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ärver båda barnen eller bara den förstfödda?

2020-02-19 i Arvsordning
FRÅGA |Jag och min sambo har nyligen fått ett barn ihop, vi är inte gifta utan bara sambos. Huset vi bor i är hans helt och hållet. Han har en son sen en tidigare relation. Vem kommer ärva honom? Båda hans barn eller bara den förstfödda?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring vem som har rätt till arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).Båda barnen ärver lika mycketBarn till personen som avlider är de som har arvsrätt i första hand. (2 kap. 1 § ÄB) Barnen kallas i ärvdabalken för bröstarvingar. Alla barn till personen som avlider har rätt att ärva lika mycket arv. Din sambos förstfödda barn och ert gemensamma barn har alltså rätt till hälften var av din sambos arv. Eftersom sambor inte har någon lagstadgad arvsrätt så är det alltså din sambos två barn som kommer få dela lika på hans arv. Om ni skulle gifta er eller om ni väljer att skriva testamenten så kan ni ändra på den lagstadgade arvsordningen och fördela arvet på ett annat sätt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arvsordning efter att den efterlevande maken avlidit

2020-02-18 i Arvsordning
FRÅGA |Hur skall ett arv fördelas efter vår moster?Vi är två barn.Moster hade inga barn.Moster är syster till vår mor som är död.Moster var gift med en man som är död.Mosters man har en bror som lever.
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett kortfattat svar på din fråga är att hälften av arvet kommer att tillfalla den först avlidne makens syskon. Jag kommer förklara varför det är så nedan. Observera att jag i lösningsförslaget utgår från att det inte finns ett testamente.Arvet efter makenTill att börja med är det ärvdabalken (1958:637) som är den tillämpliga lagen för arv. För att vara arvsberättigad krävs det att man är en levande arvinge (1 kap 1 §). Var den avlidna gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap 1 §). Som jag förstår situationen har din moster ärvt sin make eftersom hon var arvtagare till honom och levande vid hans död.Arvet efter mosternVid den efterlevande makens död har den först avlidnas bröstarvingar, föräldrar eller syskon rätt till halva kvarlåtenskapen (3 kap 2 §). Då mostern ärvt sin make och att arvet senare ska fördelas efter henne har därför den först avlidne makens bror rätt till hälften. Rätten kan inte testamenteras bort av den efterlevande maken. Den andra hälften kommer att delas mellan dig och ditt syskon i det fall föräldrar och syskon till mostern inte är vid liv (2 kap 2 §).Sammanfattningsvis innebär detta att den först avlidna makens bror har rätt till hälften och att ni har rätt att dela på resten, om ovanstående omständigheter är för handen.Hoppas att du fick svar på din fråga!