Arvsordning när son avlider

Hej! Har gett min son förskott på arv. Hans far är gift. Om hans far skulle vara avliden före min son avlider, skulle hans fru få ärva sin makes del då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som händer med ditt förskott på arv om din son skulle avlida. Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB)

Arvsordningen

Vem som ärver framgår av den legala arvsordningen i 2 kap. ÄB. Arvtagare är uppdelade i tre arvsklasser. I första hand är det bröstarvingar som ärver. Bröstarvingar är barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB) och barnen ärver lika mycket (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Om ett barn inte längre är i livet kommer istället detta barns avkomlingar att ärva, dvs. barnbarn till den avlidne. 

I detta fall tolkar jag det dock som att din son inte har några barn, varför andra arvsklassen blir relevant. Denna arvsklass består av den avlidnes föräldrar och syskon. I första hand ärver föräldrarna, men om någon av föräldrarna är död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott (2 kap. 2 § 2 st. ÄB). 

Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar är det far- och morföräldrar som ärver (2 kap. 3 § 1 st. ÄB). Har någon av far- och morföräldrarna avlidit så ärver dennes barn i mor- eller farförälderns ställe (dvs. fastrar, farbröder, mostrar och morbröder till den avlidne ärver). 

Om den som avlidit inte har några arvingar i varken arvsklass 1, 2 eller 3 så går arvet till den Allmänna arvsfonden. Denna ordning som nyss beskrivits gäller förutsatt att den som dött inte skrivit något testamente där han reglerar vem som ska ärva efter honom. Bröstarvingar har dock alltid rätt till en laglott, som utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). 

Sammanfattning 

Om din son avlider kommer eventuella bröstarvingar att ärva i första hand, i andra hand ärver ni föräldrar och eventuella syskon och i tredje hand mor- och farföräldrar. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”