Kan man ärva en fastighet som finns utomlands?

Jag har Thailand medborgare och har barn med en svensk och barn har svensk medborgare får dom ärva mitt hus I Thailand om jag död?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under 2015 kom EU-förordning nr. 650/2012 som stadgade att det är ens hemvist är avgörande för vilket lands arvsrätt som ska användas när man går bort (artikel 21.1). Om du bor i Sverige kommer ditt arv alltså regleras av svensk arvsrätt som i huvudsak finns i ärvdabalken (ÄB). Om du bor i Thailand kommer ditt arv istället regleras av thailändsk arvsrätt. I detta fall utgår jag från att du bor i Sverige. 

Legal arvsordning

Om du är gift och har gemensamma barn med din make/maka när du går bort så går arvet automatiskt till din efterlevande make/maka (3 kap. 1 § ÄB). Detta beror på att din efterlevande make/maka är den första arvingen till dig enligt den legala arvsordningen. Arvet avser all din enskilda egendom; det spelar alltså ingen roll att huset är beläget i ett annat land. Huset i Thailand tillfaller med andra ord din make/maka om du avlider. Det är inte förrän denna också dör som dina barn ärver huset enligt arvsordningen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Testamente

Du kan kringgå detta genom att skriva ett testamente. I ett sådant kan du ge bort huset till vem du vill förutsatt att huset är din enskilda egendom (alltså att du inte äger huset tillsammans med din make/maka eller någon annan). Du skulle alltså kunna ge huset direkt till dina barn om du skulle vilja det genom att skriva det i ditt testamente. Tänk dock på att din efterlevande make/maka alltid har rätt till att få ut minst fyra prisbasbelopp i arv efter dig (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta motsvarar omkring 193 200 kr år 2022. Det innebär att om ditt hus i Thailand är din enda tillgång, och du ger bort detta till någon annan än din make i ditt testamente, kommer din make ha rätt att få ut 193 200 kr från den som du ger huset till. Om den du ger huset till inte kan utge detta riskerar denna att tvingas sälja huset. 

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma till oss med en ny fråga. 

Vänligen,Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo