Har syskons barnbarn rätt att ärva?

Hej! Jag har en fråga angående andra arvsklassen. Följande situation: En person som inte har några bröstarvingar avlider, vi kan kalla den arvlåtaren. Arvlåtaren har heller inga föräldrar i livet och då går arvsrätten vidare till arvlåtarens syskon. Dessa är inte heller inte i livet, inte alla. Då går arvsrätten vidare till syskonens barn. Om nu ett syskonbarn hunnit avlida, går arvsrätten vidare till dennes barn, det vill säga avlåtarens syskonbarnbarn? Tacksam för svar,

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Regler om arv och hur arv ska fördelas finns i ärvdabalken (ÄB). 

Arvsklasser

Vem som ärver framgår av 2 kap. ÄB. Arvtagare är uppdelade i tre arvsklasser. I den första arvsklassen ingår arvlåtarens bröstarvingar, d.v.s. barn till arvlåtaren (2 kap. 1 § ÄB). Har något av barnen avlidit har dennes barn (arvlåtarens barnbarn) s.k. istadarätt, d.v.s. rätt att ärva i sin avlidna förälders ställe. Detta gäller även barnbarnens barn o.s.v. 

Finns det ingen som är arvsberättigad i den första arvsklassen aktualiseras istället den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). Arvlåtarens föräldrar ärver då i första hand. Är föräldrarna avlidna ärver arvlåtarens syskon istället. Även i detta fall har syskonbarn, syskonbarnbarn o.s.v. istadarätt. 

Finns det inte heller någon arvsberättigad i den andra arvsklassen går rätten till arv över till tredje arvsklassen (2 kap. 3 § ÄB) där arvlåtarens mor- och farföräldrar ingår. I den tredje arvsklassen gäller inte istadarätten obegränsat såsom i de andra arvsklasserna. Istadarätten sträcker sig inte till arvlåtarens kusiner. 

Till exempel: 

A avlider och det finns inga arvtagare i första arvsklassen. A:s föräldrar är båda avlidna och likaså A:s syskon. Två syskonbarn är i livet och ett syskonbarn har avlidit men har lämnat efter sig ett barn (A:s syskonbarnbarn). 

Arvet kommer då fördelas såhär: de två syskonbarnen som lever ärver 1/3 var och den sista 1/3 ärver syskonbarnbarnet.

Slutsats

Eftersom det inte finns någon begränsning av hur många led istadarätten gäller i den andra arvsklassen kan syskonbarnbarn ha rätt att ärva. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline på nytt.   

Med vänliga hälsningar, 

Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo