Hur fördelas arvet om en person utan barn går bort innan sina föräldrar?

Hej jag undrar om arvsordning. Jag har inga syskon och inga barn. Min mammas och pappas föräldrar är döda. Min mamma har en syster med två söner och barnbarn,en bror som har två söner och barnbarn. Min pappa har en bror med tre barn och barnbarn. Om jag går bort innan mina föräldrar vem kommer då ärva?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Utgångspunkter

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vem som ärver efter dig om du går bort innan dina föräldrar. Eftersom dina frågor avser arv, så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.  


Dina föräldrar kommer ärva efter dig om du går bort innan dem

När du går bort ska dina kvarvarande tillgångar fördelar, vilket de i första hand gör enligt arvsordningen som finns föreskriven i ärvdabalkens 2 kap. Det finns tre stycken arvsklassen, varav den första består av arvlåtarens barn, 2 kap 1 § ÄB. Arvlåtaren är den personen som går bort, så enligt din fråga är du arvlåtaren. Eftersom du inte har några barn, så kommer personerna i andra arvsklassen att ärva istället, 2 kap 2 § ÄB. Personerna i andra arvsklassen är arvlåtarens föräldrar. Det innebär att om du går bort innan dina föräldrar, så kommer de att ärva efter dig. Dina föräldrar kommer ärva hälften var av ditt arv. Det innebär att om du efterlämnar 100 000 kr, så kommer din mamma ärva 50 000 kr och din pappa 50 000 kr. 


Hur din kvarlåtenskap fördelas om dina föräldrar går bort före dig

Trots att du inte efterfrågade det kommer jag redogöra kort för vad som händer om dina föräldrar går bort före dig. Om när du går bort endast en av dina föräldrar är vid liv, så kommer den föräldern att ta hela ditt arv, 2 kap 2 § andra stycket ÄB. Om båda dina föräldrar går bort före dig, så finns det inte kvar någon i andra arvsklassen eftersom du inte har några syskon. Då kommer arvet istället att gå vidare till tredje arvsklassen, 2 kap 3 § ÄB. I tredje arvsklassen finns dina farföräldrar och morföräldrar. Eftersom dessa i ditt fall är döda, så kommer din mammas syster och bror att dela på arvet, 2 kap 3 § andra stycket ÄB. Här stannar dock arvet, så om någon av dessa skulle vara döda vid din bortgång så ärver inte dina kusiner. Om det inte finns någon vid liv att ärva efter dig, så går arvet till Allmänna arvsfonden, 5 kap 1 § ÄB. 


Du kan bestämma själv hur dina tillgångar ska fördelas

Om du vill kan du upprätta ett testamente, så kommer dina tillgångar att fördelas i enlighet med det. För att ett testamente ska vara giltigt så finns det vissa formkrav; bland annat måste det vara skriftligt, vara undertecknat av dig samt två vittnen måste närvara vid upprättandet, 10 kap 1 § ÄB. Du kan boka tid hos en av våra jurister för att få hjälp med att skriva ett testamente, tryck här för att boka tid. 


Sammanfattningsvis så är det alltså dina föräldrar som ärver efter dig om du går bort före dem. Du kan dock bestämma själv hur tillgångarna ska fördelas genom att upprätta ett testamente.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 


Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo