Ska man avstå eller avsäga sig ett arv?

2019-05-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Har en älskad mamma som väntar på sankte per, hon har mycket pengar, men jag har som önskan att mitt arv ska gå direkt till mina barn utan att passera via mej. Hur gör man, avstår man eller avsäger sej arvet?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att avstå från ett arv och att avsäga sig rätten till ett arv är två olika vägar att gå för att arvet ska tillfalla dina barn direkt. Nedan ska jag förklara hur dessa två tillvägagångssätt skiljer sig åt och vilka verkningar det kan ge upphov till beroende på ditt val av förfarande. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) vilken jag kommer att hänvisa till i mitt svar. Att avsäga sig rätten till ett arvSom arvinge till din mamma kan du avsäga dig rätten att ärva henne, medan hon är i livet. Detta kan göras genom att godkänna ett testamente till förmån till dina barn, vilket jag antar inte är aktuellt utifrån omständigheterna i din fråga. Det andra alternativet som finns att tillgå är att upprätta ett skriftlig handling i samförstånd med din mor, där du avsäger dig rätten till framtida arv (ÄB 17 kap 2 § första stycket).Ett arvsavstående kan bli gällande mot hela din arvsgrenSom huvudregel gäller en arvsavsägelse även mot dina barn och andra arvingar, vilket skulle innebära att dina barn mister sin rätt att ärva i ditt ställe. Därför är det viktigt att du tecknar ner att avsägelsen endast ska gälla dig personligen och att din önskan är att barnen ska ta del av arvet (ÄB 17 kap 2 § tredje stycket). Vid arvsavsägelse anses du inte längre vara arvinge, och kommer därmed inte heller vara dödsbodelägare i din mammas dödsbo. Bröstarvingars rätt till laglott kan påverka arvsavståendets giltighetDu som är bröstarvinge till din mamma har trots ett arvsavstående en kvarstående rätt till din laglott. Laglotten utgör hälften av arvet du ursprungligen är berättigad till (ÄB 7 kap 1 §). Om du inte har fått kompensation för laglottens värde i samband med avsägelsen eller som förskott på arv är avsägelsen inte bindande i den delen. Detta läks dock genom att värdet av laglotten tillfaller dina barn (ÄB 17 kap 2 § första stycket). Att avstå ett arv Ett arvsavstående kan ske först efter att arvlåtaren har avlidit. Tidigare var arvsavstående en möjlighet att minska arvsskatten genom att arvet fördelades på fler lotter. Arvsavståendet ska ske före arvsskiftet. Om du väljer det här alternativet behöver du inte ange att du vill att dina barn ska få del av arvet. De kommer att träda i ditt ställe, och det arv du var berättigad till ska delas mellan dem som om du avlidit före din mamma. Ditt arvsavstående bör antecknas skriftligen och skickas till skatteverket tillsammans med bouppteckningen. Sammanfattningsvis ger en avsägelse rättsliga konsekvenser i större omfattning än ett avstående.Mina rådOavsett vilket förfarande du väljer är det viktigt att du formulerar dig så tydligt som möjligt för att inte missförstånd ska uppstå. I synnerhet är det av vikt att du är tydlig med att ett arvsavstående endast ska gälla mot dig, men ej mot dina barn. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med din fråga, och givit dig underlag för att fatta ett beslut. Ställ gärna en ny fråga till oss om du har fler funderingar. Om du tror att du behöver mer ingående juridisk hjälp kan jag rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Med vänlig hälsning,

Avsäga sig arvsrätt vid adoption

2019-05-07 i Arvsavstående
FRÅGA |Vid en vuxenadoption kan denne person avsäga sig sin arvsrätt och sina eventuella barns arvsrätt?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adopterade barn likställs med bröstarvingar vid arvsfördelning. Det föreligger däremot möjlighet att avsäga sig från arvsrätten. Man kan avsäga sig en viss andel av arvet, specifik egendom eller hela arvslotten.Bestämmelser om arv och testamente finns i främst Ärvdabalken (ÄB). Av 17 kap. 2 § 1 st. ÄB framgår att en arvinge har rätt att avsäga sig sin rätt till arv. Detta innebär som utgångspunkt att arvet fördelas på övriga arvingar och varken den som avsäger sig arvet eller dennes arvingar ärver något, se 17 kap. 2 § 3 st. Att avstå arv innebär att istället att arvet går till arvingarna till den som avstått sitt arv. En avsägelse av arvsrätten måste göras skriftligen, se 17 kap. 2 § 1 st. ÄB. Det enklaste är om det finns ett testamente där det framgår att arvingen som vill avsäga sig sitt arv inte kommer att ärva något. Då räcker det att arvingen som vill avsäga sig sitt arv skriver sitt godkännande på testamentet. Personer under 18 år kan inte avsäga sig sitt arv och barn och/eller barnbarn till den döde kan inte avsäga sig sitt arv utan att ha fått skälig ersättning, se 17 kap. 2 § 1 och 2 st.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Avsägelse av arv

2019-04-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan en efterlevande maka vid makens död avstå från att ärva dennes fastighet som han är ensam om att inneha lagfart för. Samma för efterarvingarna - även de har denna avsikt att avstå . Innebär detta att fastigheten tillfaller Allmäna arvsfonden?vilka formalia gäller. Skriftligt till Skatteverket och före bouppteckningen. Tacksam för besked.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! En arvinge som inte vill ha sitt arv kan välja att avstå, överlåta eller avsäga arvet. Du skriver i frågan att efterarvingarna har också för avsikt att avstå från arvet. Jag antar att med efterarvingar du menar den efterlevande makens legala arvingar. Om arvtagarens legala arvingar har för avsikt att avstå från arvet, bör efterlevande make istället avsäga sig sin rätt till arv enligt 17 kap. 2 § Ärvdabalken. Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är hen inte längre dödsbodelägare.Detta medför även att arvtagarens avkomlingar mister sin istadarätt, alltså rätten att ärva i sin avlidne förälders ställe. Den del av av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna. Om det inte finns övriga arvingar tillfaller arvet den allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § Ärvdabalken. Med vänliga hälsningar,

Avstå från sitt arv

2019-04-28 i Arvsavstående
FRÅGA |Vi är fyra dödsbodelägare och 3 vill avstå från sitt arv?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår från att du undrar hur det går till när en person vill avstå från sitt arv, det finns då tre olika alternativ: 1. Arvsavtal – som kan skrivas medan arvlåtaren fortfarande är i livet, 17 kap. 2 § ärvdabalken, vilket inte verkar vara aktuellt i ditt fall. 2. Ett arvsavstående – innebär en överlåtelse som följer den avlidnes legala arvsordning, alltså arvet går istället vidare till arvingar i nedåtstigande led. Genom detta alternativ kan arvet endast avstås i förmån till en annan i den avlidnes legala arvsordning. 3. Överlåtelse av arv – då kan personen ange vem istället som ska få ta del av arvet, i ditt fal kanske den enda dödsbodelägaren. De som vill avstå får skriva ett överlåtelseavtal som ska skrivas på ett korrekt sätt och då vara civilrättsligt och avtalsrättsligt korrekt. Även kan man få överlåtelsen antecknad i bouppteckningen, man får då ange vid bouppteckningen att man inte vill ha arvet och ange vem som ska ärva istället. Med vänlig hälsning

Avsäga rätt till syskons arv

2019-05-14 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej, min syster och jag hade en livlig diskussion om arvet efter henne när hon går bort. Vi är båda ca 70år och det finns ytterligare 3 syskon. Min syster har inga barn och inte gift.Måste hon skriva ett testamente som fördelar arvet till övriga syskon och jag avstår? Jag vill inte ha hennes pengar om hon går bort före mig.MvhBrorsan
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan avsäga dig arvet efter din syster.Syskon ärver om det inte finns barn, barnbarn eller föräldrarI den första arvsklassen ingår barn och, om de har gått bort, deras barn (2 kap. 1 § ärvdabalken).Finns det däremot inga sådana bröstarvingar, övergår rätten till arv till personerna i den andra arvsklassen, vilket är den avlidnes föräldrar eller syskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). Syskonen ska då dela lika på arvet. Om något av syskonen har avlidit träder dess barn i dess ställe och delar lika på den delen.Om situationen är sådan som du beskriver att, inklusive dig, har din syster fyra syskon som alla är i livet, ska ni fyra dela på arvet om inget särskilt förordnande görs.Du kan avsäga dig din rätt till arv före arvlåtarens dödOm du inte vill ta emot något arv från arvlåtaren kan du avsäga dig rätten till arv. En sådan arvsavsägelse ska göras innan arvlåtarens död och ska göras skriftligen genom ett avtal med arvlåtaren (17 kap. 2 § ärvdabalken). Det kan även göras genom att du godkänner ett testamente. Det enda formkravet är att du skriftligen ska avsäga dig rätten till arv i ett avtal med arvlåtaren. Du kan genom en arvsavsägelse inte bestämma vem som ska träda i ditt ställe, utan arvet fördelas då som om du inte hade funnits mellan övriga arvtagare.Du kan avstå din rätt till arv efter arvlåtarens dödHar du inte gjort någon sådan arvsavsägelse om ditt syskon skulle gå bort kan du, efter arvlåtarens död, göra ett arvsavstående. Med ett arvsavstående kan en arvtagare avstå från hela eller delar av arvet. Arvet fördelas då bland de övriga arvtagarna som om du inte funnits. Ett sådant arvsavstående inges senast i samband med registreringen av bouppteckningen i en bilaga till Skatteverket.Din syster kan testamentera bort din del av arvetDet går även att testamentera bort ett syskons rätt till arv. Din syster kan då skriva i ett testamente att arvet ska fördelas mellan hennes övriga syskon eller någon annan. För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Dessa hittar du i 10 kap. ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt ska det:- Upprättas skriftligen- Inför två vittnen (som inte är närstående släktingar till testatorn eller under 15 år)- Testatorn ska underteckna testamentet med de båda vittnena närvarande (vittnena behöver dock inte känna till själva innehållet i testamentet)- Vittnena ska skriva under testamentet- Vittnena ska förstå att det är ett testamenteSammanfattningOm du inte gör något kommer en del av arvet att tillfalla dig. Vill du inte ha arvet kan du avsäga dig din rätt till det genom ett skriftligt avtal med din syster. Din syster kan också upprätta ett testamente och där förordna om att arvet inte ska tillfalla dig. Du kan även efter din systers bortgång avstå från din rätt till arvet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Måste man ta emot ett arv?

2019-05-01 i Arvsavstående
FRÅGA |Jag undrar om sociala kan tvinga en person att ta emot arv. Fast man inte vill för, man inte haft haft en relation till personen på 13 år.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två sätt att avstå från sitt arv om man inte vill erhålla det. Dessa kallas arvsavsägelse alternativt arvsavstående. Arvsavsägelse innebär att man avsäger sig arvet helt som om hela arvsgrenen eliminerats. Detta innebär att varken du eller dina eventuella barn då får arvet (17 kap. 2 § ÄB).Arvsavstående innebär att arvet du egentligen skulle erhålla fördelas till dina arvingar, man "hoppar över" dig i arvskedjan. Detta innebär exempelvis att dina eventuella barn får arvet istället för dig. Om du inte vill mottaga arvet finns alltså ovanstående alternativ för dig att göra. Det är ditt eget val hur du vill göra, ingen kan tvinga dig att ta emot ett arv. Det finns dock risker att ett arvsavstående kan påverka din rätt till olika sorters bidrag. Detta kan exempelvis vara att man nekas försörjningsstöd för att man inte anses ha bidragit tillräckligt till sin egen försörjning. Detta går dock inte att klargöra utifrån endast din fråga. Kontakta gärna socialstyrelsen för närmare information om hur det kan bli i ditt fall.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det möjligt att säga upp sin arvsrätt?

2019-04-29 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Vill säga upp min arvsrätt. Vill egentligen inte ha min mamma, pratade med skatteverket idag och man kan ej häva föräldraskapet. Kan man skriva ett brev som gör att jag avstår arv mm.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Jag utgår av din fråga från att din mamma fortfarande är i livet.Du kan avsäga dig arvsrättenDet är möjligt att avsäga sig rätten till arv (17 kap 2 § ÄB). Detta kommer dock inte att påverka juridiska förhållanden till din mor i övrigt. Om du ändå är intresserad av att avsäga dig arvsrätten krävs att du skriftligen upprättar ett avtal där du anger att du inte längre vill ärva din mamma och sedan lämnar detta till henne. Detta gör även att om du har barn så kommer de inte i de flesta fall inte heller kunna ärva din mamma. Vill du läsa mer om avsägelse av arv rekommenderar jag denna information från Skatteverkets hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avstå arv som särkullbarn

2019-04-18 i Arvsavstående
FRÅGA |Gokväll, Min mor avled för 7 års sedan, hennes man bodde kvar i deras gemensamma lägenhet fram till i år, då han har sålt den. Jag som är särkullbarn avstod arvet när mor avled, bara för att han skulle kunna bo kvar. Notera att han har 3 barn med min mor. Min fråga är, kan jag begära få ta del av mitt arv nu när han har sålt lägenheten?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Det du har gjort i det här läget är att du har avstått arv till förmån för din mammas man. Detta regleras i 3 kap. 9 § ärvdabalken (ÄB). Det som paragrafen fastställer är att om arvinge (alltså du) avstår arv till förmån för efterlevande make så gäller istället 3 kap. 2 § ÄB. Det betyder att du kommer behöva vänta på arvet tills dess att den efterlevande maken dör, och du ärver din del efter det att efterlevande make avlidit. Med andra ord kan du inte få ut ditt arv nu när lägenheten är såld, utan du behöver vänta på ditt arv och du kommer att få ta del av ett så kallat efterarv. Du som särkullbarn kvarstår som efterarvinge och kommer att få ut ditt arv efter den först avlidna maken vid den efterlevande makens död. Kort och gott går det att förklara som att man skjuter alltså upp arvet.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,