Kan en förälder testamentera att ett av barnen ska avstå från sin rätt till laglott?

Hej! Om man som ensamstående har 2 barn och vill att all ens kvarlåtenskap ska tillfalla barn 1 när man avlider. Kan man då skriva ett testamente där man önskar är att barn 2 avstår sin rätt till laglott. Eller kan man bara avstå sin laglott om man är särkullbarn?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Så som jag tolkar din fråga så undrar du om det finns något sätt att åstadkomma att ett av dina barn ensam ärver hela kvarlåtenskapen.


Bröstarvingars rätt till laglott

Som huvudregel gäller att bröstarvingar, dvs barn, tar lika lott (2 kap. 1 § ÄB). Det finns inte något hinder mot att upprätta ett testamente enligt vilket hela kvarlåtenskapen ska tillfalla ditt ena barn (barn 1). Det är däremot bra att känna till att ditt andra barn (barn 2) kommer att kunna klandra testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).


Arvsavsägelse 

Arvsavsägelse kan göras under arvlåtarens livstid, dvs under tiden du som arvlåtare är vid livet, och innebär att arvtagaren avstår från sin rätt till arv. Om en bröstarvinge avsäger sig arv på sådant sätt så har hen dock fortfarande kvar rätten att få ut sin laglott, förutsatt att hen inte fått skälig ersättning för laglotten i samband med avsägelsen (17 kap. 2 § ÄB). Sådan ersättning kan bestå av t.ex. en gåva eller förskott på arv.


Vad kan du göra?

Det första alternativet är att du pratar med det barn som du inte vill ska få del av kvarlåtenskapen för att se om hen kan tänka sig att avsäga sig arvet nu medan du är i livet. Vill du säkerställa att hen sedan inte kräver ut sin laglott så behöver du i samband med avsägandet ge hen skälig ersättning för det. Viktigt att tänka på är även att avsägelsen ska ske skriftligen. Det andra alternativet är att du upprättar ett testamente där du testamenterar hela kvarlåtenskapen till barn 1 samt att du önskar att barn 2 avstår från att utkräva sin laglott. Detta innebär dock inte någon garanti för att hen kommer att göra det. 


Hoppas att du fått svar på dina funderingar, annars är du självklart välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig!


Vänligen,

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo