Kan jag avstå från mitt arv till förmån för mina barn?

Jag är universell testamentstagare efter en avliden och undrar om jag kan avstå arvet till förmån för mina barn? Dvs att mina barn får ta hand om hela delen som testamentet säger att jag ska ha då det står att bröstarvingarna endast ska få sin laglott och resten ska tillfalla mig.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida du som universell testamentstagare kan avstå från arvet till förmån för dina barn - det vill säga att din del av arvet går direkt till dina barn istället för till dig. Om jag har tolkat dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något. Frågor om arv och testamenten finns reglerat i ärvdabalken (ÄB).


Rätten att avstå från arv

Som testamentstagare har man rätt att avstå från arv som man egentligen har rätt till. Arvsavstående som det kallas, påkallas efter att testamentsgivaren har avlidit. Man kan också avstå från sitt arv redan innan testamentsgivaren avlidit, men det kallas i så fall arvsavsägelse. Det är inte relevant för dig i detta fall eftersom en arvsavsägelse inte sker till förmån för ens enga arvingar. Tänk på att en arvsavsägelse måste vara skriftlig och innehålla en signatur från dig som vill avstå från arvet. Utöver detta måste avsägelsen lämnas in till dödsboet senast innan Skatteverket registrerat bouppteckningen efter den avlidna för att den ska gälla.


Vad händer vid arvsavstående?

Om man väljer att avstå från sitt arv genom ett arvsavstående görs detta till förmån för ens egna arvingar. Det beror på att arvet kommer att fördelas som om arvtagaren (i detta fall du) också vore avliden. Eftersom dina bröstarvingar har arvsrätt efter dig betyder det att dina barn tilldelas arvet (2 kap. 1 § ÄB).


Är det den enda lösningen?

Rent praktiskt måste du som testamentstagare inte avstå från ditt arv genom ett arvsavstående för att arvet ska gå till dina barn. Du får nämligen göra vad du vill med det arv du tilldelas. Det innebär att du precis lika gärna hade kunnat dela upp arvet mellan dina barn i form av gåva. Effekten blir densamma som om du hade avstått från arvet genom ett arvsavstående!


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo