Om att avstå från makesarv till förmån för dennes barn

Jag ämnar kanske att gifta mig,men vill först få svar på,om jag i samband med mitt giftermål kan avstå från mitt arv om min make skulle avlida,till förmån för hans tidigare barn i ett tidigare äktenskap.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Aktuell lag

Eftersom att din fråga rör arv, är ärvdabalken (ÄB) aktuell lag i ditt fall. Frågan berör också bodelning som ska göras när ett äktenskap upplöses och därför blir även äktenskapsbalken aktuell (ÄktB).


Hur ska arvet fördelas när ena maken avlider och denne har barn från tidigare äktenskap?

Utgångspunkten är att om arvlåtaren (det vill säga den som har avlidit och vars tillgångar ska delas ut till efterlevande) var gift, ska kvarlåtenskapen ges den efterlevande maken. Om din framtida make skulle gå bort före dig, blir du alltså den efterlevande maken. Men eftersom att din framtida make har barn, som inte är era gemensamma, tillfaller kvarlåtenskapen dem (3:1 första stycket ÄB). Det innebär att även om ni gifter er, är det hans barn som kommer att ärva honom.


Däremot, om du lever längre än din man, har du alltid rätt att få egendom som motsvarar ett värde av fyra gånger ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet varierar varje år, i år är det exempelvis 48 300 kronor. Rätten till denna summan går inte att testamentera bort, en efterlevande make har alltså alltid rätt till detta (3:1 andra stycket ÄB)


Bodelning

När ett äktenskap tar slut, antingen genom skilsmässa men även till följd av dödsfall, ska egendomen fördelas mellan makarna genom bodelning (9:1 första stycket ÄktB).

Det som du och din framtida make däremot kan göra, är att skriva ett testamente och ange att egendom som ni tar med er in i äktenskapet ska vara enskild egendom. Om ni bara har enskild egendom kommer denna inte ingå i bodelningen och hans egendom kommer därmed att ärvas av hans barn. 


Slutsats

Min slutsats blir därmed att även om du och din man gifter er, så kommer hans barn att ärva honom. Däremot skulle jag råda er att upprätta ett testamente. På den vägen kan ni säkerställa att hans barn kommer ärva hans egendom, varav en del annars hade blivit din i och med bodelningen. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente har vi jurister som gärna hjälper er med det (Lawline - Testamente)


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo