Kan man ångra ett arvsavstående till förmån för efterlevande make?

Min mor gick bort för några år sedan. Hon var omgift , inga gemensamma barn, han har inga barn , vi är 5 syskon. Dumma som vi var vid bouppteckningen skrev på för "orubbat bo" som vi ångrar bittert. Mammas man träffade snabbt en ny dam , mamma är bortglömd samma vi barn. Han bryr sig bara om den nya damen. De testementerade o hade även äktenskapslöften att om den ena dör före ska den andra ärva och visevärsa. Mammas man är en en förmögen man. Mamma lämnade efter sig sitt sparkonto drygt 400000 kr som han nu sitter på fast han inte behöver. Vet att vi syskon inte kan göra något åt det då vi var så dumma o blåögda och skrev på pappret. Jag/vi struntar i hans pengar men vi vill ha ut morsarvet. Finns det verkligen inget man göra ? Måste vi vänta på hans död innan vi kan få ut morsarvet ? Han kanske gör slut på dem på sin nya dam . Han har tom nämt att testamentet inte är bundet utan han har rätt att ändra i det. Tacksam för svar eller råd från er.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du och dina syskon har skrivit på en överenskommelse om att avstå erat arv till förmån för din mammas man, men nu har ångrat er. Jag utgår också från att ni är helsyskon.

Den rättsliga utgångspunkten

Frågeställningen aktualiserar ärvdabalken (ÄB). När någon som är gift avlider och efterlämnar särkullbarn, är utgångspunkten att dessa har rätt att få ut sina arvslotter direkt. Detta gäller dock inte om särkullbarnen – i detta fall du och dina syskon – avstår sitt arv till förmån för en efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Ett sådant avstående innebär att den efterlevande får ärva den först avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Särkullbarnens arvslotter omvandlas därvid till ett anspråk på efterarv, som de får ut först när den efterlevande maken dör (3 kap. 2 § och 3 kap. 9 § ÄB). Storleken på detta efterarv motsvarar inte det exakta beloppet de avstår utan en kvotdel. När den efterlevande har gift om sig, som i detta fall, ska vid dennes död eller skilsmässa efterarvsandelen avskiljas innan en eventuell bodelning görs med den nya maken (3 kap. 6 § ÄB).

Kan man ångra sig och vad gäller för testamentet?

En överenskommelse om avstående av arv är ett avtal. Den rättsliga utgångspunkten är att ingångna avtal är bindande och ska hållas. I vissa fall kan avtal vara ogiltiga på grund av att oegentligheter förekommit (så som tvång, ocker eller svikligt förledande) eller att förutsättningarna har ändrats. Utifrån vad du beskrivit verkar det inte vara fråga om något sådant.

Du nämner också att din mors man och hans nya dam har testamenterat till förmån för varandra. Som angivits ovan innehar han kvarlåtenskapen från er mor med fri förfoganderätt. Detta innebär att han inte med giltig verkan kan testamentera bort denna egendom (3 kap. 2 § ÄB). Ett sådant testamenterande är ogiltigt.

Hur får den efterlevande maken använda kvarlåtenskapen?

Slutligen nämner du en rädsla för att din mors man ska spendera hela egendomen på sin nya dam. I princip får den som innehar egendom med fri förfoganderätt göra vad den vill med denna egendom (förutom att testamentera bort den). Att spendera pengarna vårdslöst eller leva lyxigt i största allmänhet går inte att angripa. Om den efterlevande maken genom gåva eller liknande, och utan tillbörlig hänsyn till efterarvingarna, har orsakat en väsentlig minskning av egendomen, ska vederlag dock utgå till efterarvingarna motsvarande minskningen av deras andel från den lott som vid makens död annars skulle tillkomma hans arvingar (3 kap. 3 § ÄB). Med väsentlig minskning menas en värdeminskning med minst en fjärdedel (NJA 2013 s. 736).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att du och dina syskon har ett anspråk på efterarv som aktualiseras först när er mors man dör. Det tycks inte finnas någon grund för att avståendet skulle vara ogiltigt. Mannen får i princip spendera pengarna hur han vill, men inte testamentera bort dom. Han får inte heller orsaka en väsentlig minskning av de 400 000 kronorna du nämner genom gåva till t.ex. hans nya maka.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo