Avsägande av rätt till arv som efterlevande make & Arvskifte för särkullbarn

Hej! Jag och min man har varit gifta i 15 år men har aldrig bott tillsammans utan alltid haft vårt eget boende som vi äger till 100% var och en för sig. Vi har inget ekonomiskt i övrigt gemensamt utan har helt skilda ekonomier och har alltid haft. Vi har båda två vuxna barn var från tidigare relationer. Vi har inga gemensamma barn. Vår fråga gäller vad som händer när vi dör i fråga om arv. Vår önskan är att hans barn ska ärva honom helt och hållet och mina barn mig helt och hållet. Vi vill alltså inte att vi ska ärva varandra överhuvudtaget, allt ska gå direkt till våra respektive barn. Behöver vi då göra något? Behöver vi skriva testamente och/eller äktenskapsförord för att det ska bli så som vi önskar? Mycket tacksamma för svar Eva & Adam

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Bröstarvingar och särkullbarn.
Barn som endast den ena maken i äktenskapet är förälder till kallas för "särkullbarn". Era respektive barn blir därmed särkullbarn. Barn och särkullbarn kallas i arvsammanhang för bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (1958:637), förkortat "ÄB". 

Naturliga arvsordningen för särkullbarn.
Enligt 3 kap. 1 § ÄB ska kvarlåtenskapen efter en arvlåtare tillfalla den efterlevande maken om denne var gift. Undantaget är om arvlåtaren har en bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, det vill säga särkullbarn. Särkullbarnen har rätt att få ut sin arvslott först. I erat fall betyder det att era särkullbarn per automatik delar lika på hela kvarlåtenskapen från respektive förälder. 

Något som däremot går före särkullbarnens rätt till arvet är det så kallade "stora prisbasbeloppet". Det innebär att innan arv och testamente fördelas så har den efterlevande maken en rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken få egendom till värdet av fyra prisbasbelopp i den mån det är möjligt, vilket motsvarar cirka 193 000kr. I denna summan inkluderas egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen efter dödsfallet samt denne makens enskilda egendom. Det som blir över fördelas lika mellan särkullbarnen. 

Möjligheten att avsäga arv.
Om ni inte vill att eran make ska ärva nog för stora prisbasbeloppet, så att verkligen hela er kvarlåtenskap går till respektive särkullbarn, behöver ni avsäga eran arvsrätt enligt 17 kap. 2 § ÄB. Det innebär att ni skriftligen avsäger rätten till arv från er make. 

Blandade tillgångar på grund av bodelning vid dödsfall.
Vid en makes dödsfall sker först bodelning innan arvsskiftet, 23 kap. 1 § ÄB. Enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (1987:230), förkortat "ÄktB", är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. När bodelningen sedan sker så ingår makarnas giftorättsgods i detta, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Om ni inte vill att era tillgångar ska blandas innan arvsskiftet på grund av bodelning vid dödsfall finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt:

1. Bodelning behöver inte ske enligt 9 kap. 1 § ÄktB om ni som makar endast har enskild egendom. Detta kan ni åstadkomma genom att upprätta ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 § ÄktB där ni avtalar att makarnas respektive egendom ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos skatteverket.

2. Om ni inte skriver äktenskapsförord kan istället den efterlevande maken jämka bodelningen enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär att den efterlevande maken kan begära att vardera sida ska behålla som sin andel sitt egna giftorättsgods. Då förblandas inte era tillgångar och era särkullbarn ärver endast deras förälders tillgångar. 

Sammanfattning.
Om ni skriftligen som makar avsäger arvet från varandra, vare sig före eller efter er makes dödsfall, så kommer eran kvarlåtenskap naturligt tillfalla era respektive särkullbarn. Om ni inte vill att det ska ske en bodelning innan arvsskiftet behöver ni skriva äktenskapsförord eller så jämkar den efterlevande maken bodelningen. Givetvis kan ni skriva testamente ändå om ni vill ha en specifik fördelning av arvet mellan era särkullbarn. Det viktiga är bara att ni skriftligen avsäger arvet från er make!

Hoppas ni fick svar på eran fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”