7 § Sambolagen - fritidsbostad eller permanentbostad

2020-08-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag genomgår just nu en separation. Vi har varit sambo och köpte i november 2019 en lägenhet tillsammans. Vi äger lägenheten båda två. När vi flyttade ihop för första gången för 9 år sedan sålde min partner sin dåvarande lägenhet och flyttade in till mig i min hyresrätt. Samtidigt köpte han för pengarna han fick från sin lägenhet en kolonistuga, vilken då är fritidsboende och ska inte ingå i bodelning enligt sambolagen. Men till saken nu hör att vi har alltid haft detta boende som ett gemensamt boende och sedan 2014 har vi bott i den stugan från slutet utav mars till början utav november, alltså bor vi tillsammans i denna stuga större delen utav året, och flyttar upp till lägenheten endast över vintern. Förändrar det läget på något sätt? Vi har aldrig varit skrivna på adressen för kolonistugan, utan båda två är hela tiden skrivna på lägenheten. Vi har under alla dessa år hjälps åt med renovering och upprustning utav kolonistugan. Jag har lagt ner otroligt mycket tid och arbete i kolonistugan och föreningen den tillhör.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske på begäran av någon sambo (8 § Sambolagen). Det som ingår i en bodelning är samboegendomen, vilket utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning och att inget undantag gäller (3 § Sambolag). Exempel på undantag är att bohag eller bostad som används huvudsakligen till fritidsändamål (7 § Sambolagen). Det är möjligt för sambor att ha två permanentbostäder. Som exempel i litteraturen nämns pensionärer som bor halva året i Sverige och halva i ex Spanien, och att det i ett sådant fall är vanskligt att klassa det ena som fritids- eller permanentbostad. I ert fall kan det vara så att ni anses ha två permanentbostäder i och med att ni bor mer än halva året i kolonistugan. Om det klassas som det ska stugan ingå i bodelningen förutsatt att den anskaffats för gemensamt bruk. Det är den som antyder att det finns ytterligare bostad som ska ingå i bodelningen utöver folkbokföringsadressen som har bevisbördan för detta. Det innebär att vid en tvist är den som påstår detta som också måste bevisa detta för att få sin rätt igenom. Vänligen,

Kan min sambo få rätt att överta min bostad?

2020-08-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag äger idag en fastighet som jag har haft under 4 års tid.Jag har nu träffat en partner och vi planerar att flytta ihop, vi tänker skaffa ett samboavtal trots att bostaden är införskaffad tidigare bara för att under inga omständigheter det kan bli något fel eller liknande vid en ev seperation.Jag undrar dock hur det ser ut att om ifall vi skulle få barn, äger den andra partnern ev någon besittningsrätt vid en ev separation, trots att fastighet är införskaffad innan vi träffades?Kan man isåfall skriva bort detta?Tack på förhand.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Precis som du säger kommer din bostad inte att utgöra samboegendom eftersom den inte har förvärvats för gemensam användning (se 3 § SamboL). Det kan ändock vara smart att reglera situationen i ett samboavtal (jämför 9 § SamboL) för att vara helt säker, något du också säger att ni kommer att göra.När det gäller din fråga finns det ett scenario vari en sambo har rätt att överta den andre sambons bostad, även om den inte utgör samboegendom. Situationen regleras i 22 § SamboL. Den sambon som bäst behöver bostaden har rätt att överta den när samboförhållandet upphör, förutsatt att bostaden utgörs av en hyresrätt eller en bostadsrätt. Paragrafen är således inte tillämplig på vare sig fast egendom eller eventuellt bohag i bostaden. Om det alltså är en fastighet som du äger behöver du inte oroa dig för ett sådant scenario, din sambo kommer i så fall inte vid en eventuell separation att kunna ta över din fastighet.Att observera är dock att 22 § SamboL inte är dispositiv, paragrafen kan alltså inte avtalas bort i ett eventuellt samboavtal.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan sambo kräva att den gemensamma bostaden säljs vid separation?

2020-08-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska flytta isär. Vi bor i villa och står båda på lagfarten och har lånet tillsammans. Nu är det så att han inte tar några egna intiativ till att flytta alternativt sälja huset. Jag vill därifrån och få min andel så att jag kan börja om.Vad gör jag? Kan jag på något sätt tvinga honom att sälja? Ingen av oss har råd att bo kvar i villan.Tacksam för svar.Karin
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du och din sambo är oense om vad ni ska göra med er gemensamma bostad i samband med ert samboskaps upphörande. Vidare uppfattar jag den som att du vill veta om det är möjligt för dig att tvinga fram en försäljning av bostaden om så krävs.Regler om samboförhållande och vad som gäller vid ett samboförhållandes upphörande finns i sambolagen. Regler om försäljning av gemensamt ägd egendom finns i samäganderättslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Bodelning vid samboförhållandets upphörandeEtt samboförhållande upphör bland annat i det fall samborna flyttar isär (2 § första stycket sambolagen). Det är då möjligt för endera sambon att begära att en bodelning görs (8 § sambolagen). I en eventuell bodelning delas den så kallade samboegendomen lika mellan samborna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som samborna har skaffat för sitt gemensamma bruk (3 § sambolagen). Observera dock att en begäran om bodelning måste göras inom ett år från samboförhållandets upphörande (8 § andra stycket sambolagen).Bodelningen kan samborna genomföra på egen hand om de vill. Det finns dock vissa regler som det är bra att känna till. Av frågan framgår det att du och din sambo äger er bostad tillsammans och att ni har köpt den för ert gemensamma bruk. Detta innebär att den av er som bedöms ha bäst behov av bostaden har rätt att få denna avräknad på sin lott (16 § andra stycket sambolagen). Den andra sambon har då rätt till ersättning för bostadens värde. För att avgöra vem som har bäst rätt till bostaden görs en behovs- och skälighetsprövning. En sådan kommer att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.Av din fråga framgår det dock att du och din sambo inte är överens om vad ni ska göra med er bostad. I det fall ni inte kan komma överens om bodelningen så har ni båda rätt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses (26 § sambolagen). Bodelningsförrättaren ser i så fall till att lösa eventuella konflikter så att bodelningen kan genomföras på ett godtagbart sätt för båda parter.Försäljning av samägd egendomSkulle du och din sambo av någon anledning inte komma överens om bodelningen så är det också möjligt för dig att ansöka om att bostaden ska säljas genom offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Detta är möjligt eftersom du och din sambo samäger er bostad. I vanliga fall måste samtliga ägare vara överens om beslut som rör samägd egendom (2 § samäganderättslagen) men den aktuella bestämmelsen utgör ett undantag. En sådan ansökan ska göras hos tingsrätten.Hur du kan gå vidare med din frågaJag rekommenderar att du först och främst försöker att lösa situationen genom att resonera med din sambo. Du kan exempelvis informera din sambo om vad lagen säger och att om ni inte kan lösa situationen sinsemellan så kommer du att gå vidare med ärendet. Detta skulle givetvis vara den enklaste och mest ekonomiska lösningen. Skulle inte detta lösa situationen så kan det vara bra att på något sätt ta hjälp utifrån, till exempel genom att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten eller kontakta ett juridiskt ombud. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00 Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar får du gärna återkomma. Vänligen,

Måste vi följa sambolagen vid en seperation?

2020-08-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo bor i hyresrätt och har separata ekonomier, och det är väldigt lite i hemmet som vi har fått och äger gemensamt. I händelse av bodelning vill vi inte behöva dela lika på något, utan nästan allt vi har är våra respektive saker som vi äger separat. Hur som helst finns flera saker som inköpts under samboförhållandet som både jag och min sambo använder men som endast en av oss har betalat för, t.ex. har min sambo köpt vår tv och jag har köpt vår säng. Kan vi upprätta en lista på vad som tillhör vem och använda denna vid eventuell bodelning istället för att följa sambolagen?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Samboförhållanden regleras i sambolagen.Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan undvika sambolagens regler genom att upprätta någon form av avtal där ni själva reglerar vad som tillhör vem. SambolagenEnligt sambolagen ska egendom ni införskaffat för gemensamt användande delas lika om någon av er kräver bodelning vid separation, 8 § sambolagen. Det spelar ingen roll om ni har betalat olika mycket. Bostad och saker man äger innan samboförhållandet behåller respektive sambo själv vid seperation. SamboavtalEnligt din fråga vill ni inte följa sambolagens regler utan bestämma själv vem som får vad vid seperation. Sambolagen är dispoitiv vilket betyder att man kan avtala om att andra regler ska gälla. Min rekomendation är att ni upprättar ett samboavtal. Samboavtal talar om hur saker ska fördelas om ni separerar eller om någon av er dör. Här kan ni, precis som du skriver, upprätta en förteckning på vad som tillhör vem och vilka ägodelar som ska ingå i en bodelning. Formkraven för samboavtal är att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna (9 § 2 stycket sambolagen).Det är viktigt att avtal formuleras rätt så att det inte uppstår några oklarheter i framtiden. Om ni behöver hjälp att formulera ert samboavtal kan ni höra av er till Lawlines juridiska byrå för vidare juridisk rådgivning. Hoppas mitt svar kunde hjälpa er!

Ogiltigförklara ett samboavtal

2020-08-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi har samboavtal och bodelning klar sen några månader tillbaka. Båda är påskrivna och klara. Kan man dra tillbaka det?
Camilla Stein |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ogiltigförklara samboavtalet.Samboavtal regleras i 9 § Sambolagen. För att ett samboavtal ska ogiltigförklaras måste båda parterna gå med på det. Samboavtalet kan ogiltigförklaras genom ett nytt samboavtal. För att det tidigare samboavtalet ska ogiltigförklaras krävs det att det nya samboavtalet reglerar samma egendom och samma omständigheter som det tidigare samboavtalet. Ett samboavtal kan även jämkas eller ogiltigförklaras av ena parten. För att det ska ske krävs det att samboavtalet är oskäligt för ena parten. Det är den parten som anser att samboavtalet är oskäligt som måste bevisa att avtalet är oskäligt. Vänliga hälsningar,

Ingår enskild egendom i bodelning mellan sambos?

2020-08-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Pappan har skrivit att sambon ska ha hela fastgheten.Enskild egendom. Kan sonen överklaga? Har inte han rätt till 50 %av huset?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?Jag tolkar din fråga som att din son och hans sambo ska separera, och att sambons pappa skrivit att fastigheten är sambons enskilda egendom. Din fråga huruvida din son har rätt till halva fastigheten regleras i sambolagen. Vad ingår i en bodelning för sambos?När ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att man ingår äktenskap med varandra så ska man på begäran av någon av samborna fördela samboegendomen genom bodelning (8 § sambolagen). Det är alltså samboegendom som ingår i bodelningen. Med detta menas den gemensamma bostad och det bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I samboegendom ingår inte egendom som en sambo fått genom gåva, arv eller testamente om det varit villkorat att egendomen ska vara sambons enskilda egendom (4 § sambolagen). Om din sons sambo förvärvat egendomen under villkor att det ska vara hens enskilda egendom så ingår det alltså inte i en bodelning, och din son har inte rätt till halva huset. Det är inte möjligt att överklaga sambons pappas beslut att ge/testamentera bort huset som enskild egendom till sitt barn.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad händer med våra skulder vid bodelning (sambos)?

2020-08-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min sambo ska dela på oss.Vi har en del skulder och dom flesta står enbart på mig, så hur fungerar det med uppdelning av dom?Det är skulder vi gemensamt har tagit del av.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I samband med att ett samboförhållande upplöses så ska en bodelning göras om ena sambon begär det, enligt 8 § Sambolagen. Det första man gör vid en bodelning är att man värderar den gemensamma samboegendomen, dvs den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (förutsatt att dessa införskaffats för gemensamt bruk), enligt 3 § Sambolagen. Det kan till exempel vara en soffa som inköpts för att brukas gemensamt. Sedan beräknar man hur mycket samboegendom vardera sambo har. En sambo får från sin egen samboegendom räkna av så mycket så att de skulder sambon hade när samboförhållandet upphörde täcks (13 § Sambolagen). Huvudregeln är att endast skulder som är hänförliga till samboegendomen får lov att avräknas (tex: lån för att köpa soffan). Om skulden inte har något samband med samboegendomen får dock avräkning ske endast om betalning inte kan erhållas ur annan egendom. Det innebär att ifall ena sambon har annan "egen" egendom (tex pengar på sitt bankkonto) som kan täcka skulden så får avräkning ändå göras (13 § 2 st. Sambolagen). Syftet här är att tillgodose borgenärernas anspråk i första hand. Däremot kan man inte avräkna den andres skulder till ett högre värde än vad sin egna egendom är värd, det innebär att den ena sambon ej kan bli skuldsatt pga den andre. SammanfattningsvisI ett samboförhållande svarar alltså var och en för sina egna skulder, och man kan inte bli betalningsskyldig för sin sambos skulder. Man är alltså två ekonomiskt självständiga individer. Var och ens skulder kan däremot påverka en eventuell bodelning eftersom den ena sambon kan få täckning för sina skulder ur den gemensamma samboegendomen (under vissa förutsättningar). Notera dock att sambolagen är en sk dispositiv lag. Det innebär att lagen får justeras eller avtalas bort helt och hållet om parterna så vill det. Syftet med sambolagen är att den ska skydda parterna om inget avtal finns. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och jag önskar dig lycka till. Glöm inte att du i framtiden kan få hjälp av Lawline att författa egna avtal. Med vänlig hälsning,

Hur säger jag upp ett samboavtal?

2020-08-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo är inte ihop längre och han har nu flyttat utomlands. Jag vill avsluta samboavtalet och vet inte hur jag ska gå tillväga. Kan ni vara snälla och hjälpa mig med det? Tack på förhand. Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag dels använda mig av sambolagen och dels av allmänna bestämmelser avseende samboavtal. Det korta svaret på din fråga är att du inte behöver säga upp ert tidigare samboavtal, jag förklarar mer utförligt nedan.Samboavtal är ett avtal som innebär att man avtalar bort sambolagens regler om bodelning. Dvs. man avtalar bort att genomföra en bodelning där gemensam bostad och bohag delas lika vid samboförhållandets upphörande. Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sätt, varav ett är att samborna flyttar isär (2 § första stycket andra punkten sambolagen). I ditt fall har du och din sambo flyttat isär, ert samboförhållande har därmed upphört och i och med ert samboavtal har ingen antagligen bodelning skett, och kommer i så fall inte heller att ske.Samboavtalet slutade alltså gälla när ert samboförhållande upphörde genom att ni flyttade isär. Du behöver därför inte avsluta något.Hoppas du fått svar på din fråga och den hjälp du behövde!Med vänliga hälsningar,