Kan man ha en extra bostad och fortfarande vara sambor?

FRÅGA
Jag är sambo, skriven på samma adress som min sambo. Nu har jag fått en övernattningslägenhet. Rent praktiskt är det bättre om jag också är skriven där men hur blir det juridiskt. Vi ska även i fortsättningen vara sambo.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommer ni fortsätta vara sambor i lagens mening?

Det finns inget som hindrar att du skaffar en lägenhet att använda som övernattningslägenhet vid sidan av ditt permanentboende. Du kommer fortfarande ha ett samboförhållande i lagens mening med din sambo eftersom jag tolkar det som att du fortfarande kommer stadigvarande bo i er gemensamma bostad. Så länge övernattningslägenhet används just som övernattningslägenhet kommer ni fortsätta vara sambor i lagens mening. Eftersom övernattningslägenheten inte blir er gemensamma bostad kommer denna dock inte utgöra samboegendom och kommer därför inte ingå i en bodelning mellan dig och din sambo om ni skulle separera.

Man kan också anses som sambor i lagens mening även om man inte är folkbokförda på samma adress. Det vill säga om du skulle skriva dig på övernattningslägenheten istället för er gemensamma bostad är ni fortfarande att anses som sambor om ni stadigvarande bor tillsammans. Notera dock att vi en eventuell tvist i domstol skulle en helhetsbedömning av ert förhållande behöva göras för att se om ni uppfyller kraven, vilket inte hade behövts om ni varit folkbokförda på samma adress eftersom man då presumerar samboskap.

Folkbokföring

Det enda problemet är att du inte kan vara folkbokförd på två adresser. En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt. (6 § folkbokföringslag). En person anses bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar, eller när byte av bostad skett, kan antas att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden (7 § folkbokföringslag).

Du kan alltså endast vara folkbokförd på en adress och kan inte folkbokföra dig både på övernattningslägenheten och er gemensamma bostad. Att du skaffar en övernattningslägenhet är dock inte som förändrar ert samboförhållande i lagens mening.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96401)