Hur hanteras bodelning när ett samboförhållande upphör?

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo köpte hus för 12 år sedan och är nu inne i en desperation. När vi köpte huset köpte han huset kontant och sedan tog vi ett gemensamt lån på 250000kr för att jag skulle stå som ägare på 10% av huset. Hur gör jag/vi nu när vi ska separera?Anlita någon för hjälp?Vi har skrivit ett samboavtal gällande saker i hemmet men inte om huset för sig själv. Det som vi äger innan vi flyttade ihop ska vi inte dela på utan bara det som vi köpt ihop.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur en bodelning ska hanteras och om du har rätt till huset. Svaret hittar vi i sambolagen (SamboL).

Samboförhållandets upphörande

När ett samboförhållande upphör (av andra skäl än att samborna gifter sig) skall sambornas samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning om någon av samborna begär detta. Bodelningen ska då göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då samboförhållandet upphörde och begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter (8 § SamboL).

Samboegendom

Det som ingår i samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att det förvärvats för gemensamt bruk. Angående bohaget som ni förvärvat för gemensam användning har ni skrivit ett samboavtal om enligt 9 § SamboL. Ni har däremot inte avtalat om huset och eftersom att ni köpte det gemensamt ska det anses vara förvärvat för gemensamt bruk. Bostaden är därför samboegendom och ska ingå i bodelningen.

Bodelning

Vid bodelning ska sambornas andelar i boet först beräknas (12 § SamboL). Vid beräkningen ska varje sambo från vad denna äger av egendomen avräkna så mycket att det täcker sambons skulder vid samboförhållandets upphörande (13 § SamboL). Efter att varje sambo avräknat så mycket från sin del av egendomen att skulderna täcks ska sambornas egendom som ska ingå i bodelningen slås ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendomen ska sedan fördelas mellan samborna på lotter (16 § 1 stycket SamboL) och den sambo som har störst behov av bostaden ska få den på sin lott mot avräkning förutsatt att det är skäligt (16 § 2 stycket SamboL). Om samborna inte kommer överens kan de ansöka om att domstol ska bestämma vem som har bäst rätt att få bostaden på sin lott och vem som ska få bo där tills tvisten är avgjord (27-28 §§ SamboL). Samborna har dessutom rätt att istället för att lämna egendom till den andra lämna motsvarande belopp i pengar (17 § SamboL).

Eftersom att ni har ett gemensamt lån får ni avräkna era delar av detta från samboegendomen innan era delar slås ihop och delas lika mellan er. Den av er som bäst behöver bostaden får den och kan välja att betala motsvarande belopp i pengar till den andra.

Sammanfattning

Vid upphörandet av ett samboförhållande ska bodelning göras om någon av samborna begär detta inom ett år. Det som ska ingå är samboegendomen som i ert fall är bostaden. Ni får göra avräkning i era delar av egendomen för skulder och det som återstår av era delar ska sedan slås ihop och delas lika mellan er. Den som bäst behöver bostaden ska få den på sin lott och då kompensera den andra sambon med motsvarande belopp i pengar.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96509)