Utgör bankkonto samboegendom?

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo och vi har ett barn gemensamt min sambo har barn sedan tidigare.Vi har skrivit ett inbördes testamente där vi ärver varandra med undantag för att alla barn skall få det de har rätt till när det är aktuellt.Vi har gemensamma bankkonton men vi har även bankkonton som är våra egna/privata.Om min sambo går bort först skall då mina egna / privata konton tas upp i boupreckningen ?Om så är fallet , varför ?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i sambolagen (SamboL). Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om bankkonton utgör samboegendom. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.Upphörande av ett samboförhållandeEtt samboförhållande upphör om någon av samborna avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Här är det viktigt att påpeka att en bodelning när ett samboförhållande upphör kan endast göras om den efterlevande sambon begär det. När den efterlevande sambon begär bodelning så ska samboegendom fördelas lika mellan samborna. Om en bodelning inte begärs så behåller vardera sambo sin egendom - den som har köpt eller fått en egendom får behålla just den egendomen.SamboegendomVad som avses som samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Bohag är t.ex. möbler och annat inre lösöre avsedda för det gemensamma hemmet. Det avgörande är om det har förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag som man har haft innan man ingått ett samboförhållande kommer alltså förbli ens egna.Ett bankkonto utgör varken bostad eller bohag. Det är alltså inte fråga om samboegendom. Istället ska bestämmelserna i lagen om samäganderätt att gälla. Utgångspunkten enligt lagen är att egendomen ska fördelas lika om det inte framgår annat (1 § lag om samäganderätt). Pengarna i ert gemensamma bankkonto ska alltså fördelas lika om det inte framgår något annat. Era privata bankkonto är däremot varken samboegendom eller samägda egendom – de får ni behålla själva.SammanfattningBankkonto utgör varken bostad eller bohag och kan därför inte anses som samboegendom. För ert gemensamma bankkonto gäller istället reglerna i lag om samäganderätt. Om bodelning begärs ska all samboegendom fördelas lika. Om däremot bodelning inte begärs behåller vardera sambo sin egendom. I båda fall kommer det gemensamma kontot ändå fördelas lika mellan er enligt lag om samäganderätt. Era privata bankkonto kan ni behålla själva oavsett bodelning eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Avtalet bort sambolagen

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har ett gemensamt checkkonto där vi har pengar som kommer från ett gemensamt lån. Vi har avtalat bort sambolagen. Om vi separerar har jag rätt till hälften av pengarna?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller när ett samboavtal har upprättats. Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen.8 § Sambolagensäger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagenär att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 §ska ingå och bostad enligt 5 § sambolagska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. vad innebär detta för dig - i och med att ni har avtalet bort sambolagen är det innehållet i ert avtal som helt styr hur mycket pengar av sambo egendomen som du har rätt till! Hoppas att det var svar på din fråga!

Sambos rätt till värde av lån

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo bråkar som en dåre över insatsen vi lånade av farsan när vi köpte huset. Vi ska separera nu och sälja huset. Hon påstår att det va en gåva som ska delas på oss bägge. Jag har ett skuldebrev mellan mig å farsan. Alla pengar betaldes direkt från hans konto till banken. Finns det någon risk att förlora hälften av pengarna. Planen va att värdera upp huset efter renovering och betala tillbaka skulden.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt till skulden eller om detta bör ses som en gåva vid separation från sambo. Jag kommer att utgå från sambolagen i mitt besvarande av frågan. Vem är sambo - Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån - Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Skuld - Rätt att undra värde motsvarande ens skulder från bohag och bostad får ske enligt 13 § Sambolagen. Vad innebär detta för dig - Om du har ett skuldebrev motsvarande lånesumman så har du rätt att undandra denna summa från bodelningen, om lånet endast berör dig. Om lånet är till er båda har ni rätt att dra av 50% vardera av lånet från bodelningen. Det verkar som att lånet endast var riktad gentemot dig, vilket innebär att värdet av lånet ska du få behålla själv genom att du får undanta värde motsvarande lånet från bodelningen. (Detta innebär att du får behålla egendom som du äger som motsvarar lånets värde. Denna egendom ska därför inte ingå i bodelningen). Slutsatsen bör därför vara att skuldebrevet visar på att det är en gåva, du har rätt att behålla egendom som motsvarar värdet av lånet som inte ska ingå i bodelning. Din sambo har inte rätt till lånets värde. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Kompensation till sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Rättvis ersättning till sambo som lägger hela kontantinsatsen vid husköp
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller för att kompensera sambo som erlägger hela kontantinsats. Jag kommer vända mig till sambolagen för att besvara denna fråga.Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. Gåva - man har rätt enligt gåvolagen 2 § att ge varandra gåvor skattefritt i vilken mån man vill. Detta innebär att som kompensation kan du ge en andel av din del av bostaden till sambon, eller annan gåva av stort värde till sambo. Vad innebär detta för dig - Detta innebär för dig att lättast är att skriva ett samboavtal där ni kompenserar varandra vid en separation, där sambon har rätt till större del av bostaden osv. Alternativt upprättar ni ett gåvobrev där du skänker en del av din del i bostaden som gåva till sambo som kompensation, eller att du överlåter något annat av värde som kompensation. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Kompensation bodelning sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag har ett hus vi köpt tillsammans och står dom gemensamma ägare. Vi har 2 barn var från tidigare äktenskap men inga gemensamma. Vi har kommit in med lika stor insats men jag betalar dubbelt så mycket per månad för ränta&amortering pga min högre lön. Hur skriver vi ett avtal så att om vi skulle går isär/gå bort jag/mina arvingar kompenseras för det? Det är ju månadsbetalning så skillnaden växer över tid och inte en fast summa.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller när ett samboavtal har upprättats men inte skrivits under. Jag kommer vända mig till sambolagen för att besvara den här frågan.Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen.8 § Sambolagensäger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagenär att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 §ska ingå och bostad enligt 5 § sambolagska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. Vad innebär detta för dig - min rekommendation är att skriva ett samboavtal där det regleras att du som stått för större delar av kostnaderna under förhållandet ska erhålla exempelvis 55-60 % av den totala samboegendomen som kompensation för detta. Ni kan självklart även skriva till att det ska röra sig om en fast summa eller att viss värdefull egendom ska tillfalla dig. Detta är det säkraste sättet för att få rimlig kompensation vid separation.

Överta hyresrätt bodelning sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Efter 9år som sambos med ett gemensamt barn går det tyvärr inte längre, så separation på gång. Så det här med sambolagen. Frågan gäller en villa som vi hyr av en privatperson med 12 kap 45 a § i kontraktet. Vi skaffade det gemensamt, jag har alltid stått för boende kostnader, utan några konstigheter. Sambon sa till mig först att jag kunde ta över. Men sedan ändrade sig. Antagligen för att jäklas helt enkelt. Hyresvärden själv vill ha mig kvar som alltid betalat osv. Gäller sambolagen eller det är hyresvärden som bestämmer? Mvh
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om din sambo har rätt till villan som ni hyr och om det är sambolagen eller hyreslagen (12 kap Jordabalken) som är tillämpligt. Bodelning mellan sambos - När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske mellan dem i de fall en av samborna begär det, 8 § sambolagen. I en bodelning igår så kallat samboegendom vilket utgörs av den gemensamma bostaden och bohaget, 3 § sambolagen. Om bostaden är en hyresrätt som införskaffats i avsikt att båda samborna gemensamt ska bo där räknas bostaden som samboegendom oavsett om endast en samborna står på hyresavtalet. Alla möbler, köksmaskiner och annat lösöre som ni köpt medans ni var sambor ska delas lika. Övrigt räknas som enskild egendom dvs. inte samboegendom. Samboegendom slås samman och delas lika mellan samborna, samborna ska således ha lika stora lotter. Därefter fördelas egendomen ut på respektive sambos lott t.ex. soffan går på ena sambons lott och då får den andra sambon sängen på dennes lott. Gemensam bostad - När en hyresrätt införskaffats för att båda samborna ska bo där utgör bostaden samboegendom. Sambor har lika rätt till den gemensamma bostaden. När en hyresrätt är samboegendom ska denna fördelas genom bodelning dvs. att en av samborna får hyresrätten på sin lott. Enligt 16 § sambolagen ska den sambo som har bäst behov av bostaden få denna på sin lott. Man gör en helhetsbedömning av vem som har bäst behov av bostaden. Faktorer som spelar roll i en sådan bedömning är sambos ålder, handikapp, hälsa, arbetsplats och möjligheten att erhålla bostad på annat håll. Om en sambo har barn som hos denne kan detta beaktas som att sambon har bäst behov till bostaden. Överlåta hyresrätt - Enligt 12 kap. 32 § jordabalken (hyreslagen) får en lägenheten inte överlåtas utan hyresvärdens samtycke. Denna huvudregeln har dock ett undantag stadgat i 12 kap. 33 § jordabalken som anger att inget tillstånd från hyresnämnden krävs i de fall lägenheten har övertagits genom bodelning. Detta innebär att ingen lämplighetsprövning görs av den sambo som övertar lägenheten. SammanfattningTroligtvis räknas hyresrätten ni bor i som samboegendom och bostaden ska således ingå i en bodelning mellan dig och din sambo. Det är svårt att bedöma vem av er som kommer bäst behöva lägenheten. Men som jag ser det blir både sambolagen och 12 kap Jordabalken (hyreslagen) aktuell i ditt fall varav man får ta hjälp av båda för att avgöra situationen. Sambolagen verkar dock vara den mest aktuella i din situation då det är 16 § (vem som har störst behov av lägenheten) som kommer att få denna. Nu vet jag inte hur vårdnadssituationen ser ut men om det på pappret endast är du som har vårdnadsansvar för barnen/et så kommer du att tilldelas lägenheten då du har störst behov. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Lösa ut sambo

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor har gett mig en gåva som motsvarar hälften av värdet på hennes hus och jag har löst ut min syster med motsvarande värde. Min sambo och jag skall separera , skall jag då lösa ut honom ?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du måste lösa ut din sambo från ditt hus. Vem är sambo - Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån - Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Undantag frånsambolagen - 7 § Sambolag, egendom som endast används för fritidsändamål ingår inte i bodelning. Detta innebär att om kolonistugan har använts för fritidsändamål, vilket är mycket troligt då det är de kolonistugor generellt används till, så ska denna inte ingå i bodelningen. Detta medför att du inte har rätt till del av försäljningen då endast din exflickvän äger denna. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. Vad innebär detta för dig - Jag förstår detta som att du har erhållit andel i huset från din mor, i syfte att du ska få tillgång till huset. Kravet för att sambo ska ha rätt till huset, måste huset vara anskaffat för att användas av er båda. Som jag förstår det så föreligger det inte något sådant syfte, huset har inte erhållits för båda eras syfte. Om det är så, så föreligger ingen rätt för sambon till huset, varav du inte behöver lösa ut honom. Om man dock anser att huset har erhållits i sådant syfte, så kan ska du lösa ut honom motsvarande hans andel om du vill behålla huset. Ni kan dock skriva ett samboavtal där ni bestämmer innan hur egendom så som hus och bohag ska delas upp vid en separation. Hoppas att det var svar på din fråga!

När gäller samboavtal

2021-02-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ock min sambo äger ett radhus tillsammans. Min sambo gick in med en summa pengar från tidigare husförsäljning i vårt nuvarande. Resterande summa lånades på banken. Vi har varit hos jurist och skrivit nån form av samboavtal/skuldbrev.Utdrag ur skuldbrevet; Sambo 1 har bidragit med 700.000 kr mer än sambo 2 vid köpet. Sambo 2 åtar sig att betala 350.000 kr till sambo 1 enligt nedan angivna betalningsvillkor. Skuldbrevet är tecknat i 2 exemplar men vi skrev aldrig under dessa brev. De förvaras hemma. Vad gäller vid en separation?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller när ett samboavtal har upprättats men inte skrivits under. Jag kommer vända mig till sambolagen för att besvara den här frågan.Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen. 8 § Sambolagen säger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagen är att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 § ska ingå och bostad enligt 5 § sambolag ska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i. Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till. Är detta ett skuldebrev - om detta är ett skuldebrev mellan er två, regleras detta i i sambolagen utan av andra regler. Det som dock går att säga är att så länge detta skuldebrev inte är signerat så har inget avtal ingåtts. Detta betyder att skulden inte är aktuell så länge avtal inte är signerat. Vad innebär detta för dig - Detta innebär för din del att så länge detta avtal inte är signerat så kommer värdet av bostaden och bohag att delas lika mellan er två. Detta innebär att så länge detta avtal inte signeras, och därmed inte är giltigt, så kommer en kompensation som uttrycks i avtalet inte att ske. Om det utgör skuldebrev måste de signerats för att bli aktuell som skuld. Hoppas att detta var svar på din fråga!