Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?

Hej!

Min sambo och jag ska skiljas. Han fick mig att skriva på bodelningsavtal, som inte är fördelaktigt för mig., medan vi fortfarande pratade om att stanna ihop. Då var jag i chocktillstånd.. Han lovade att vi skulle fortsätta vårt liv tillsammans. Gäller dokumentet rent juridiskt, eftersom jag har skrivit på den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om samboförhållanden finns i sambolagen (SamL).

Jag tolkar din fråga som om du undrar om det avtal ni har upprättat kan jämkas. Jag tolkar även din fråga som om ni var sambos och inte gifta.

När upprättas och vad ingår i ett bodelningsavtal?
När två sambor väljer att separera så kan det göras en bodelning (om någon begär det) som bestämmer hur samboegendomen ska fördelas mellan parterna. Notera att det är enbart samboegendomen som ska fördelas mellan parterna (8 § SamL). Samboegendom är den egendom som har förvärvats för gemensamt bruk. Dina privata tillhörigheter som du kanske skaffade innan samboförhållandet eller som du själv köpt för att enbart använda själv, utgör alltså inte samboegendom och ska inte vara med i bodelningen (3 och 4 §§ SamL).

Enligt lagen ska all samboegendom läggas samman och delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § SamL).

Ni verkar ha upprättat ett föravtal
Om man är inför en omedelbart förestående separation så kan man välja att upprätta ett föravtal. I föravtalet kan man frångå lagens regler om bodelning och istället välja själv hur man ska fördela egendomen (10 § andra stycket SamL). Jag antar att det är det ni har gjort i ditt fall och huvudregeln är att det är giltigt om det är undertecknad. Det finns dock undantag.

Kan man jämka ett föravtal?
Ett föravtal mellan sambor kan jämkas (ändras) eller lämnas utan avseende (10 § andra stycket SamL som hänvisar till 9 § tredje stycket SamL). Det är en skyddsregel för situationer som du beskriver i din fråga. Förutsättningar för att få göra det är att avtalet är oskäligt med hänsyn till:

innehålletomständigheterna vid tillkomstensenare inträffade förhållanden, elleromständigheterna i övrigt.

Innehållet kan anses vara oskäligt om det exempelvis är väldigt orättvist av olika anledningar eller om man befann sig i en utsatt situation/beroendeställning när det skrevs.

Vad innebär det för dig?
Regeln i 9 § SamL innebär att om ett föravtal är oskäligt (orättvist) så har du rätt att begära att avtalet (eller bara vissa villkor) ska jämkas. Lättast är att framföra det för din föredetta partner och hoppas att ni kan komma överens om att bortse från avtalet tillsammans. Om han inte vill det så har du rätt att väcka talan i domstol och begära att avtalet ska jämkas eller lämnas utan avseende.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Maja Kristiansson-GranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”