Vad händer med hyresrätten om vi går isär?

FRÅGA
Hej!Jag ska flytta ihop med min flickvän och tanken är att vi ska flytta till min hyresrätt där jag står. Hon har två barn men vi har inga GEMENSAMM barn.Vad händer i framtiden om vi skulle gå isär och hon står skriven på min adress? Får hon per automatik rätt till lägenheten då? Som sagt vi har inga egna barn ihop utan hon har 2 med två andra sen tidigare :)tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor kring vem som har rätt till hyresrätten vid en eventuell separation regleras i sambolagen (SamboL).

Eftersom du skriver att det är din hyresrätt förutsätter jag att lägenheten skaffades innan samboskapet och utan avsikt att den skulle användas som er gemensamma bostad. I sådant fall ska hyresrätten inte betraktas som samboegendom och därmed inte ingå i någon bodelning. Som utgångspunkt ska därför hyresrätten tillfalla den som skaffade den innan samborelationen, det vill säga dig (3 § SamboL).

Trots detta kan den andre sambon ha rätt att överta hyresrätten under förutsättning att hon "bäst behöver" den samt att det anses skäligt. Eftersom ni inte har några barn tillsammans gäller även att synnerliga skäl krävs för att din sambo ska få ta över lägenheten (22 § SamboL).

Enligt förarbetena till lagen ska "synnerliga skäl" tolkas restriktivt och det ska förekomma mycket starka skäl av "social natur" för att övertagande skulle bli aktuellt. I sådant fall måste en intresseavvägning ske, varav ena partens vårdnad av icke gemensamma barn samt hur lång tid samboskapet varit kan få betydelse (prop. 1973: 32 s. 169).

Sammanfattning

Om du och din sambo separerar i framtiden kan din sambo ha rätt till din hyresrätt förutsatt att hon bäst behöver den, det anses skäligt och synnerliga skäl föreligger. Detta gäller oavsett om hon står skriven på adressen eller inte. Eftersom ni inte har några gemensamma barn ställs det dock relativt höga krav för att hon ska få rätt att ta över lägenheten.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Jag önskar dig allt gott i framtiden.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96515)