Utgör min villa samboegendom?

FRÅGA
Hej, jag och min sambo funderar på att separera. Vi bor i en nybyggd villa som jag har betalat helt. Han har aldrig varit skriven på adressen men står med på hemförsäkringen. Är jag ändå skyldig att betala honom hälften?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om samboegendom finns i sambolagen (SamboL).

Vad ingår i bodelningen när ett samboförhållande upphör?

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det (8 § första stycket SamboL). Bodelningen innebär att samboegendomen delas upp mellan samborna.

Med samboegendom avses som utgångspunkt sambornas gemensamma bostad om bostaden förvärvats för gemensam användning. Gemensamt bohag utgör också samboegendom, om bohaget förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL).

Bostaden måste alltså vara förvärvad för gemensam användning för att utgöra samboegendom. Det finns undantag från regeln, exempelvis om den ena sambon fått egendomen i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § första stycket SamboL). Det går också att avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, genom att skriva ett samboavtal (9 § första stycket SamboL).

Vad avses med sambors gemensamma bostad?

Den gemensamma bostaden kan vara fast egendom, exempelvis en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt, under förutsättning att bostaden är avsedd som sambornas gemensamma hem, och används för detta ändamål (5 § första stycket SamboL).

Sammanfattning

För att villan ska utgöra samboegendom krävs att den förvärvats för gemensam användning. Om villan inte köptes för gemensam användning är den inte samboegendom. Om villan köptes för gemensam användning, och du och din sambo inte har något samboavtal, är villan samboegendom. Om villan är samboegendom ska den ingå i bodelningen.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96475)