Sambo, separation, testamente?

FRÅGA
Jag och min flickvän ska bli sambos, dock så är det jag som kommer stå på hela lägenheten (lånen). Om vi nu skulle gå skiljda vägar i framtiden vill inte jag behöva betala ut henne, hur och vad behöver vi göra, hon vill även skriva ett testamente om jag eventuellt skulle gå bort så ska inte hon och våran hund stå utan boende! Hur ska vi göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om samboegendom finner du i sambolagen, (SamboL).

Vad ingår i bodelningen när ett samboförhållande upphör?

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det, 8 § första stycket SamboL. Bodelningen innebär att samboegendomen delas upp mellan samborna.

Med samboegendom avses som utgångspunkt sambornas gemensamma bostad om bostaden förvärvats för gemensam användning. Gemensamt bohag utgör också samboegendom, om bohaget förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL.

Bostaden måste alltså vara förvärvad för gemensam användning för att utgöra samboegendom. Det finns undantag från regeln, exempelvis om den ena sambon fått egendomen i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 4 § första stycket SamboL. Det går också att avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, genom att skriva ett samboavtal, 9 § första stycket SamboL.

Den gemensamma bostaden kan vara fast egendom, exempelvis en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt, under förutsättning att bostaden är avsedd som sambornas gemensamma hem, och används för detta ändamål, 5 § första stycket SamboL.

Vad du behöver göra i fall av separation

Jag tolkar din fråga som att lägenheten förvärvats för gemensam användning, därmed utgör den samboegendom.

Du behöver således, tillsammans med din sambo, upprätta ett samboavtal som stadgar att den gemensamma bostaden, lägenheten, inte utgör samboegendom. Lägenheten är din enskilda egendom.

Ett samboavtal kan handla om en överenskommelse om att en bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska ingå i en bodelning, såsom lägenheten, 9 § första stycket SamboL. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen för att vara giltigt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna, 9 § andra stycket SamboL. Det innebär i ditt fall att enbart du och din sambo behöver skriva under ert samboavtal, det behöver inte vara bevittnat.

Vad du behöver göra i fall av ditt dödsfall

Sambor ärver inte varandra. Som sambo har man endast rätt till halva värdet av all samboegendom. Eftersom ni upprättar ett samboavtal i fall av separation som stadgar att lägenheten inte är samboegendom så kan du skriva ett testamente om du vill att din sambo ska ärva bostaden.

Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de du önskar ska ärva också gör det. Eventuella barn har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör halva ditt arv.

Är du sambo utan barn kan du välja att testamentera hela ditt arv till sambon i stället för att arvet ska tillfalla dina föräldrar.

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn ska i samtida närvaro av de båda vittnena underteckna testamentet. Även vittnena ska underteckna testamentet. Vittnena behöver inte veta innehållet i testamentet, men de måste ha kännedom om att det är ett testamente de bevittnar och undertecknar, 10 kap. 1 § ärvdabalken.

För att vara testamentsvittne måste man vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning. Testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag får dock inte vara testamentsvittne. Testatorns syskon får inte heller vara testamentsvittne, 10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken.

Utöver testamentsvittnenas begränsningar i form av släktskap så får man heller inte bevittna ett förordnande till sig själv, till sin make eller sambo, till ett syskon eller till någon i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. Framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte heller bevittna ett förordnande till denne, 10 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken.

Du är varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline för hjälp med upprättande av samboavtal samt testamente.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96494)