Samboavtal och avtalets verkan

Hej! Jag och min sambo planerar köpa ett gemensamt hus. Vi har hyrt en lägenhet hittills. Vad ska jag tänka på för att slippa problem vid eventuell bodelning pga separation? Är det viktigt att jag står på inköpskontraktet? Vi kommer att ha ett gemensamt bolån från banken. Hur går man tillväga om han vid separation vägrar att flytta ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställde din fråga till oss!

Samboavtal

Om man som sambos, under samboförhållandet, inför eller köper bostad eller bohag som saborna gemensamt ska bo i eller använda, kan det vara bra att upprätta ett samboavtal.
Med ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens regler om likadelning och själva komma överens om hur bostaden och bohaget ska fördelas vid en separation. Syftet med samboavtal är alltså att avtala bort sambolagens regler om likadelning för att istället komma överens om hur bostad och bohag ska fördelas.

Samboavtalets verkan

Det framgår av 9 § Sambolagen att sambor eller blivande sambor får avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen vid en separation. Det innebär att ni kan avtala om att bostaden ska vara din. Genom ett avtal kan ni bl.a. komma överrens om vilka specifika tillgångar som tillfaller vardera part. Om samborna är överens om att bostaden ska tillfalla den ena av dem kan den parten köpa ut den andra. Det innebär att den part som inte får bostaden på sin lott ska kompenseras i pengar. Vanligtvis övertas då bolånen av den som får bostaden på sin lott vilket minskar det belopp som den andra parten ska kompenseras med.

Har du någon fler frågor är du välkommen att skicka in de till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Minella KurjakovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning