Räknas den ena sambons bostad som samboegendom?

Jag undrar över ev. konsekvenser för att låta min flickvän/fästmö flytta in i min lägenhet och även adressändra hit. Jag vet att samborättslagen och sånt finns, men i detta fall har jag köpt lägenheten många år innan jag ens träffade henne, så jag antar att den inte gäller i detta fall (?). Finns det någon annan lag man bör veta om ifall jag låter henne flytta in och adressändra hit?

Jag har kämpat hårt för denna lägenhet och om det hela slutade på ett jobbigt sätt (t ex otrohet etc), så skulle jag inte vilja dela med mig av lägenheten också bara för att vi varit ihop ett kort tag och jag lät henne flytta in och bo här. Hon kommer betala en liten summa (nästan symbolisk) för lägenheten och endast typ 10% av mat och nöjen, och när vi sedan gifter oss sen så vill både hon och jag skriva äktenskapsförord, så där borde det inte vara ett problem (?).

Kan även tillägga att hon är ifrån ett EU-land, men inte från Sverige. Och att hon har ett eget svenskt företag här (om det spelar nån som helst roll).

Hoppas ni kan skina lite ljus på detta. Tack!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (2003:376) (SamboL) och äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).

Samboegendom enligt sambolagen

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). När ett samboförhållande tar slut ska en bodelning göras. Vid bodelningen ska all så kallad samboegendom fördelas mellan parterna. Samboegendom avser sambors gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Sambors gemensamma bohag syftar på möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL).

SamboL är den enda lagen som är relevant när det gäller bodelning mellan sambor. Det kan också konstateras att den ena sambons ursprung saknar betydelse i frågan.

Har bostaden förvärvats för gemensamt bruk?

Avgörande för om bostaden ska ingå i bodelningen, är alltså om den förvärvats för gemensamt bruk eller inte. Vad en sambo har förvärvat innan samboförhållandet inleddes, anses normalt inte ha förvärvats för gemensam användning. Ett undantag kan vara om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts eller om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt (prop. 1986/87:1 s. 258). Eftersom du skriver att du köpt lägenheten flera år innan du träffade henne, har den inte förvärvats för gemensamt bruk. Avsikten har inte heller varit att den ska användas gemensamt. Förvärvet har därtill inte skett i nära anslutning till samboförhållandet. Med det sagt är det inte rimligt att betrakta bostaden som samboegendom och den kommer således inte att ingå i bodelningen om samboförhållandet upphör.

Äktenskapsförord och samboavtal

När ett äktenskap upplöses, görs en bodelning där makarnas giftorättsgods ingår (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom, utom det som kallas för enskild egendom, räknas som giftorättsgods. Det är dock möjligt att genom äktenskapsförord göra så att egendom som enligt lagen räknas som giftorättsgods, istället blir enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Om ni skriver ett äktenskapsförord ska det inte vara något problem vid eventuell skilsmässa, precis som du skriver

Det är även möjligt att kringgå sambolagens bestämmelser om bodelning. Sambor eller blivande sambor kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Som sagt är det uppenbart att din bostad inte utgör samboegendom, men om det finns annan samboegendom som ni inte vill dela på ifall samboförhållandet tar slut, skulle jag rekommendera att ni upprättar ett samboavtal.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal, kan du höra av dig till någon av Lawlines jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”