Vad kan man göra om före detta sambo inte vill sälja den gemensamma bostaden?

Min dotter köpte ett hus tillsammans med sin dåvarande pojkvän för ca 2 år sedan. Men de har nu gått isär och ex sambon vill att de rustar upp huset först innan de säljer. Tanken var att de skulle sälja i somras men han håller hela tiden på med renoveringar i huset och min dotter är inte stark nog att säga ifrån. Han hade först tänkt att lösa ut henne men fick inte ensam så mycket lån i banken.

Nu håller min dotter på att betala halva kostnader för huset trots hon har eget boende med hyra i lägenhet och ex sambon bor kvar i huset för halv kostnaderna med räntor+amorteringar och annat.

Vad rekommenderar ni?

Mvh

orolig mamma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Jag tolkar det vidare som att din dotter vill sälja huset eller varje fall inte ha det i sin ägo längre.

När ett samboförhållande upphör ska på begäran av ena av parterna en bodelning göras där samboegendomen delas lika mellan er båda (8 § sambolagen). Ett samboförhållande ska anses ha upphört om samborna flyttat isär (2 § sambolagen). Begäran av bodelning ska ske senast 1 år efter att samboförhållandet upphör (8 § 2 stycket). I en bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan båda, med samboegendom anses den gemensamma bostaden och bohaget (3 § sambolagen). En bostad som samborna köpt för gemensamt bruk anses som gemensam bostad, i din dotters fall talar det för att det ska ses som en gemensam bostad då de köpte det tillsammans, därmed ska den ingå i bodelningen.

Ifall man inte kommer överens över vad som ska ske med bostaden kan i vissa fall ena sambon få rätt till huset i utbyte mot att denne avräknar värdet från sin lott (16 § sambolagen), om det inte räcker till ska ersättning utgå i form av kontanta medel (17 § sambolagen). För övertagande krävs det även att det är skäligt utifrån omständigheterna i övrigt (16 § sambolagen)

Ifall samborna inte kan komma överens om vad som ska ske med bostaden eller att dem inte kan avgöra vem som ska överta huset kommer de att äga huset med samäganderätt (19 § sambolagen). Enligt samäganderättslagen finns en viss möjlighet att få till en så kallad tvångsförsäljning såvida inte den andra delägaren kan visa synnerliga skäl till varför den ej bör säljas (6 § samäganderättslagen).

Rekommendation

Som jag tidigare nämnt är huset en gemensam bostad och ska ingå i en bodelning. Ifall din dotter inte redan gjort det bör hon begära en bodelning då samboförhållandet upphört. Ifall det då inte finns något som talar för att hennes före detta sambo har bättre rätt till huset finns det inget som talar för att en försäljning inte kan äga rum av bostaden. Och även om han skulle anses ha rätt att överta bostaden kommer din dotter att få ersättning för hennes andel. Ifall man inte kan avgöra vem som har bäst rätt blir dem båda samägare till den, då finns även där en möjlighet till tvångsförsäljning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning