Kan ett hus som har införskaffats innan ett samboförhållande utgöra samboegendom?

2020-11-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |En man äger ett hus men bor i en lägenhet. Han väljer att hyra ut huset till sin flickvän som har svårt att hitta en bostad. Då han, klantigt nog, inte skrivit om sig till lägenheten då både bostäderna ligger på samma ort, räknas de tydligen, när förhållandet tar slut, som sambos. Han vill sälja huset men hon vägrar flytta ut. Har hon någon som helst rätt till bostaden? Hon har bott där 1 år.
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom frågan gäller sambor kommer sambolagen (SamboL) att tillämpas. Vem anses som samborSambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det föreligger en presumtion att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress. Presumtionen kan brytas om man bevisar att något annat gäller. SamboegendomSamboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats genom gemensam användning och om inget annat har avtalats mellan samborna (3 § SamboL). Förvärv innan ett samboförhållande anses vanligtvis inte utgöra förvärv för gemensam användning. Avgörande är däremot avsikten med den förvärvade egendomen. BodelningVid samboförhållandets upphörandet kan samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av dem begär bodelning. Begäran måste ske senast ett år från det att samboförhållande upphör (8 § SamboL). Om ingen begäran görs inom ettårsfristen går rätten till bodelning förlorad. SamboavtalSambor kan avtala om att en viss egendom inte ska ingå vid en eventuell bodelning om samboförhållandet upphör. Det innebär att avtalet inte får reglera hur själva bodelningen ska gå till. Ett samboavtal får ändras genom upprättande av ett nytt avtal. Det får upprättas både innan och under samboförhållandet. Vidare måste avtalet vara skriftligt och undertecknas av bägge parter (9 § SamboL). Detta gäller i ditt fallEftersom frågan gäller endast huset kommer inget att nämnas om lägenheten. Sambolagen är tillämplig om mannen och hans flickvän uppfyller alla förutsättningar för ett samboförhållandet enligt lagen. Redan samma folkbokföringsadress anses tyda på ett samboförhållande såtillvida mannen eller flickvännen inte kan bevisa motsatsen. Förutsatt att det är frågan om ett samboförhållande i detta fall, är huset införskaffat innan samboförhållandet ingicks. Enligt frågans formulering finns det inget som tyder på att huset varit ägnat för en gemensam användning. Om flickvännen inte har köpt sig in sig huset finns det inget som visar på att huset ska utgöra samboegendom i lagens mening.Om inget annat har avtalats mellan samborna kommer inte huset att ingå i en eventuell bodelning, varför flickvännen inte kommer ha rätt till bostaden. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Delas fondmedel och pengar upp mellan sambos vid en separation?

2020-11-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mamma ska sälja sin sommarstuga och vill ge mig en del av vinsten. Jag tänkte isåfall lägga dem på fondsparande.Jag lever i ett samboförhållande idag. Om vi skulle separera har han någon rätt till de pengarna då jag fått dem när vi levde ihop? Måste min mamma skriva något som gör att min sambo inte kan röra dem vid ev separation?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av regler i sambolagen och några regler i äktenskapsbalken.Om ert samboförhållande skulle upphöra och någon av er inom ett år begär att bodelning ska ske, så är det den så kallade samboegendomen som kommer delas upp mellan er sambor (8 § sambolagen). Samboegendomen är enligt 3 § sambolagen sambors gemensamma bostad och bohag som har köpts för gemensam användning. Fondmedel är alltså inte samboegendom, och kommer därför inte ingå i en eventuell bodelning om du och din sambo skulle bestämma er för att separera.Skulle du och din sambo däremot gifta er och sedan bestämma er för att separera så är saken en annan. Vid äktenskapsskillnad delas istället all egendom som inte är enskild egendom upp mellan makarna (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är bland annat egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken).Om du och din sambo i framtiden gifter er och sedan bestämmer er för att skiljas så kommer alltså dessa medel delas upp mellan er, såvida inte din mamma villkorar egendomen som enskild egendom. Detta kan göras genom att upprätta ett gåvobrev. Skulle detta vara av intresse kan ni vända er till någon av våra jurister här på Lawline som kan hjälpa er att upprätta ett gåvobrev, det kan ni göra här: https://lawline.se/boka Om du och din sambo inte gifter er så behöver inte din mamma skriva något som gör att din sambo inte kan röra fonderna eller pengarna. Detta eftersom fondmedel och pengar inte utgör samboegendom och därför inte kommer ingå i bodelningen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När upphör ett samboförhållande

2020-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Barnets pappa och jag bestämde oss att gå skilda vägar sommaren 2019. Dottern och jag skulle flytta utomlands. Han skulle flytta ut från lgh. där vi bodde "tillsammans" (i vart sitt rum).Dottern och jag kom tillbaka, tillfälligt till Sverige, efter tre månader utomlands, i slutet av augusti. Under september började pappan leta efter ett nytt boende. Han började betala för sin nuvarande lgh. och fick tillgång till den i november. Mot min vilja, stannade han kvar fram till den 1 december.Nu vill han ha hälften av min lgh. som jag har köpt och där vi flyttade in tillsammans. I hans mail anger han termen "gemensamma livet" inte "samboförhållande" Han anger december som slutpunkt. Jag antar att han vill göra anspråk på samboegendom, trots att vi inte har varit sambon i flera år.Som jag ser det - har man kommit överens över att det är slut, rent formellt redan i somras...och har man tagit steg åt det hållet... då är det slut på förhållandet."Den gemensamma livet" var i själva verket väntan på att han skulle hitta en lösning och flytta ut.Iom att han bokade sitt nuvarande boendet i oktober föra året, hur sannolikt är att tingsrätten avslår hans anspråk pga. att anspråk på samboegendom ska göras inom ett år från att samboförhållandet upphörde?Problemet här är att han bor svart, (kanske betalar hyra med kontanter, inget avtal), att det kan bli ord mot ord. Socialtjänstens beslut bekräftar att vi inte har varit ett par sedan tidigare. Utredningen började den 4 oktober.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du lyfter fram är ett av de stora problemen med Sambolagen (SambL). Eftersom lagen inte bygger på ett frivilligt avtal mellan parterna utan istället på att vissa omständigheter inträffar uppstår denna typ av problem hela tiden. Det går inte att säga säkert när ett samboförhållande uppstår eller när det avslutas, åtminstone inte för en utomstående. Det får göras en bedömning från fall till fall. Enligt Sambolagen upphör ett samboförhållande på det sätt som beskrivs i 2 § SambL. De sätt som anges är att någon flyttar, någon dör, någon gifter sig, någon ansöker om bodelningsförrättare eller ansöker om kvarboende enligt 28 § SambL eller övertagande av bostad enligt 22 § SambL. I ditt fall så har samboförhållandet alltså upphört när barnets pappa flyttade. Detta till trots finns en teoretisk möjlighet att domstolen skulle kunna anse att samboförhållandet upphört när er parrelation tog slut, eftersom förutsättningen för lagens giltighet egentligen upphört. Enligt 1 § SambL gäller lagen endast samboende som har en parrelation, med det menas en relation där det normalt ingår sex.Det finns ett tidigt rättsfall då frågan om en samborelations upphörande prövades. Rättsfallet är från 1989 i samband med att den första riktiga Sambolagen kom till. Relationen hade upphört två år innan lagen kom till, men de bodde alltså fortfarande ihop när lagen började gälla. Först därefter flyttade de isär. Trots att paret inte haft någon parrelation (sexuellt umgänge) under två års tid, vilket de var överens om ansåg domstolen att bodelning skulle göras enligt den nya lagen (RH 1989:56), vilket innebar att domstolen ansåg att det inte var relationens upphörande som var det viktiga utan när de flyttade isär. Även senare rättsfall pekar i samma riktning. Sammanfattningsvis så har alltså pappan i ditt fall som utgångspunkt rätt till bodelning, men det borde i mitt tycke prövas i domstol. Hoppas du fick svar på frågan, annars är det bara att skriva en kommentar.

Bevisa att ett samboskap föreligger

2020-11-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Med nuvarande reserestriktioner så uppstår ett problem när man är sambo. Orsaken är att man kan få tillstånd att resa till sin bostad som man äger på en ort i Europa. Om en part i ett samboförhållande då äger den fastigheten till 100% behövs ett dokument som bevisar "samboskapet" Hur skapar man det?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att din fråga gäller hur man kan bevisa sitt samboskap med sin sambo. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL).Vad som avses med sambor och hur samboskap kan bevisasMed sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § stycke 1 SamboL). För att bedömas bo stadigvarande tillsammans så ska det inte handla om en kortvarig eller tillfällig förbindelse. En presumtion för att ett samboförhållande föreligger är om samborna är folkbokförda på samma adress. En sådan omständighet talar normalt för att parterna har gemensam bostad och att samboendet inte är tillfälligt (prop. 1986/87:1 s. 253).Enligt Skatteverket behöver ni som sambor beställa varsitt "personbevis adress", vilket du hittar länk till här. Den här typen av personbevis visar din adress samt från vilket datum du har varit folkbokförd på din nuvarande adress.Ni skulle även kunna bevisa ert samboskap genom att visa att ni haft gemensam ekonomi eller haft ekonomiskt samarbete. Detta kan göras genom att visa upp om ni haft gemensamma bankkonton samt utdrag ur dessa. Det torde däremot vara tillräckligt att kunna visa att ni är folkbokförda på samma adress.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du undra något mer är du välkommen att kontakta oss igen!Vänligen,

Har jag rätt till ersättning för det arbete jag lagt ner på min sambos egendom?

2020-11-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej på Er.Jag är i ett samboförhållande sedan 3 1/2 år tillbaka. En hästgård med 3-4 hästar och ca 3 hektar betesmark.Jag har arbetat med förnyelse av hagar, målning av byggnader och mer därtill. Nu vill min sambo hastigt bli av med mig. Känns lite bittert för gården är skriven på henne...Har jag någon rätt att få lite ekonomisk ersättning för allt arbete jag gjort på gården ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas dem emellan i en bodelning (8 § sambolagen). Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte är enskild på grund av t.ex. gåvobrev eller testamente med sådant villkor (3 § sambolagen). Avgörande är i praktiken inte vem fastigheten står på utan om den är förvärvad för gemensam användning eller ej. Om du exempelvis flyttade in till din sambo, i en fastighet hon redan ägde, utgör bostaden inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Jag förstår det som att så är fallet.Vad som gäller när en sambo investerat pengar i egendom som ägs av den andra sambon klargjordes av Högsta domstolen i rättsfallet "Den betalande sambon" (NJA 2019 s. 23). I rättsfallet hade den sambo som betalt för renoveringar flyttat in i ägarsambons bostad varför bostaden inte utgjorde samboegendom. Den betalande sambon hade genom åren gjort investeringar och bekostat renoveringar i den gemensamma bostaden. När samboförhållandet upphörde ville den betalande sambon få ersättning från ägarsambon för de investeringar han gjort under åren. Ägarsambon ansåg däremot inte att hon var skyldig att ersätta den betalande sambon.Högsta domstolen uttalade i fallet att det är upp till den sambo som påstår att det finns en skuld mellan samborna som har att visa att det faktiskt finns en sådan. Utgångspunkten när en sambo väljer att investera i ägarsambons egendom är att investeringen görs för att samborna gemensamt ska få nytta av investeringen. Investeringen görs med utgångspunkten att samboförhållandet ska bestå. Om en sambo investerar i ägarsambons egendom och vill säkerställa att hen kan få tillbaka det som investerats, bör den betalande sambon antingen upprätta ett skuldebrev eller avtala om ersättning genom en ägarandel i egendomen. Som jag förstår det i ditt fall handlar det dock mer om arbete än ekonomiska investeringar (denna slutsats drar jag utifrån att du skriver målning av byggnader m.m.). I ovan refererade rättsfall hänvisade domstolen till ett äldre rättsfall avseende obehörig vinst. I rättsfallet NJA 1975 s. 298 hade en kvinna under lång tid varit sambo med en man och utfört hushållsarbete och andra tjänster åt honom. Efter mannens död begärde kvinnan ersättning för det arbete hon utfört. HD uttalade att goda skäl kunde anföras för att som principiell utgångspunkt bör tas att den som åt annan utfört arbete av sådan art och omfattning att lön normalt utgår bör få ersättning för arbetet, även i fall då detta inte varit avtalat eller annat varit avsett mellan parterna. Domstolen ansåg dock att undantag från en sådan princip måste göras i fall av äktenskapsliknande samlevnad och att arbetet och tjänsterna i sådana fall fick anses ha i så hög grad utförts i parternas gemensamma intresse, som ett led i samlevnaden, att ersättning i form av lön inte borde utgå.I rättsfallet från 2019 (Den betalande sambon) intog HD en något mer positiv ställning till möjligheterna för obehörig vinst än 1975 men uttalade att en betalande sambo bara i undantagsfall kan få ersättning. Så aktualiseras om den sambo vars egendom förbättrats har varit införstådd med investeringen och uttryckligen eller underförstått samtyckt till den, samt om samboförhållandet upplöses innan den betalande sambon haft någon mer beaktansvärd nytta av investeringen (dvs. kort efter investeringen).I ditt fall och utifrån praxis är min bedömning att dina möjligheter att få ersättning för det arbete du lagt ner och de eventuella investeringar du har gjort är små. Högsta domstolen har öppnat upp för att det i undantagsfall kan röra sig om obehörig vinst varvid du kan ha rätt till ersättning. Det finns dock en risk att det likväl kan ses som att den tid och de eventuella pengar du har lagt ner har skett för att ni gemensamt skulle få nytta av det.Om du vill att någon av våra jurister tittar närmre på ärendet och ser om det finns något skäl att argumentera för ersättning till dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När föreligger dold samäganderätt i samboförhållande?

2020-11-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har varit sambo i 20 år innan vi träfades så ägde jag en stuga som vi har rustat upp lite bad rum möbler mmhar min sambo rätt att vilja ha pengar av mej för det nu när vi separerar har haft delad ekomomi
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboförhållanden regleras i sambolagen (2003:376) (SamboL). När sambor separerar kan någon av parterna begära bodelning (8 § SamboL). Till grund för bodelningen ligger samboegendomen, det vill säga ert gemensamma bohag och er gemensamma bostad, som införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Som du nämner i din fråga har du ägt din stuga sedan innan du ingick samboförhållandet, det vill säga stugan har inte införskaffats för gemensamt bruk och huvudregeln i sådana fall är att den därmed inte är föremål för bodelning. Dock, kan det i vissa fall vara en tolkningsfråga, om skäl föreligger att anta att det rör sig om s.k. dold samäganderätt. För att kunna hävda dold samäganderätt måste tre kriterier vara uppfyllda;1. Den ena parten står på köpet med avsikt att den ska brukas av båda samborna,2. Båda parterna ska ha bidragit ekonomiskt vid förvärvet,3. Förvärvet ska ske för gemensamt bruk.I och med att du införskaffat stugan före du ingick samboförhållandet, förutsätter jag att din f.d. sambo inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Trots att ni gemensamt rustat upp stugan, är dold samäganderätt inget som kan förvärvas över tid utan det ekonomiska tillskottet måste ske vid det huvudsakliga förvärvstillfället. Min slutsats utifrån detta är att din sambo inte kan kräva dig på pengar för det nu vid en eventuell bodelning i samband med separationen. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få ut sambon från lägenheten

2020-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Har varit tillsammans med en kille i ca 3 år, han flyttade in hos mig och mina barn i min hyreslägenhet som bara står på mig och som jag bott i i ca 9 år för ca 2 år sedan. Nu har det tyvärr tagit slut mellan oss och han vägrar att flytta. Han yrkar på sambolagen och han ska bo kvar tills han hittar nått nytt men jag vet att han ej letar nytt. Vad kan jag göra? Och kan han begära att få nå saker av mig? Han hade ingenting när han flyttade hit och vi har inte köpt något gemensamt utan det som köpts hit har jag alltid betalat.Mvh
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du har två frågor: 1)Om Sambolagens regler om bodelning innebär att din sambo kan tilldelas något i en bodelning mellan er. 2)Hur du ska göra för att få ut din före detta sambo från lägenheten. Första frågan är enkel att svara på. Det som kan delas i en bodelning mellan sambor är bostad och bohag, men bara om det är införskaffat för gemensam användning i samband med att ni flyttade ihop (3 § Sambolagen (SambL)). Med bohag menas det som finns i lägenheten såsom möbler och liknande. Då både bostad och bohag var ditt innan ni flyttade ihop kan det inte bodelas. Han kan alltså troligen inte få något tilldelat vid en bodelning.Andra frågan är lite klurigare. Du måste få samboförhållandet att ta slut i Sambolagens mening. Egentligen är samboförhållandet slut i och med att ni inte längre har en parrelation (1 § SambL), men enligt 2 § SambL som reglerar hur ett samboförhållande upphör och genom vad som framkommit i rättsfall så är det tyvärr inte så enkelt. I praktiken är det därför säkrast att avsluta samboförhållandet i de fall där den ena parten bor kvar genom de möjligheter som erbjuds i SambL 2 §. Enligt denna paragraf kan man avsluta ett samboförhållande genom att ansöka om en bodelningsförrättare. Ansöka om bodelningsförrättare gör du hos tingsrätten (se 26 § SambL som hänvisar till Äktenskapsbalken). De tar en ansökningsavgift och bodelningsförrättaren kostar också pengar. Vem av er som ska betala avgör bodelningsförrättaren.Först när ni fått bodelningsförrättarens beslut kan du ansöka om hjälp från Kronofogden att avhysa din före detta sambo. Hoppas att du fått svar på din fråga.

Ingår en lägenhet som min sambo fått i en bodelning om vi inte kommer bo i den?

2020-11-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej LawlineMin sambo har fått ett förskott på arv av sina föräldrar i form av en lägenhet på annan ort, vi ska inte bo där utan den är för våra söner när dom går i skolan på den orten.Vag gäller om vi väljer att gå skilda vägar
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är det juridiska problemet? Det framgår av din fråga att din sambo har fått förskott på arv i form av en lägenhet. Jag tolkar din fråga som att era söner kommer bo i lägenheten även om den fortfarande tillhör din sambo. Du undrar vad som händer med lägenheten ifall ni går skilda vägar. Din fråga regleras i sambolagen. Kommer lägenheten ingå i en bodelning ifall ni separerar? När ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än äktenskap så ska er samboegendom fördelas mellan er genom bodelning om någon av er begär det (8 § sambolagen). Det är som sagt er samboegendom som ingår i bodelningen och med det menas er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad menas bland annat byggnad eller del av byggnad som någon av er har med bostadsrätt om den är avsedd som era gemensamma bostad och huvudsakligen använts för det ändamålet (5 § tredje punkten sambolagen).I ditt fall så har din sambo fått ett förskott på arv i form av en lägenhet. Lägenheten är inte avsedd för att ni ska använda den gemensamt och den har inte heller mottagits för att ni skulle göra detta. Det innebär att lägenheten inte anses vara samboegendom i lagens mening och kommer därför inte ingå i en eventuell bodelning i framtiden. Det ska även tilläggas att det i samboegendom inte ingår egendom som en sambo fått i gåva av någon med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § första punkten sambolagen). Ifall det i samband med förskottet på arv skrevs ett gåvobrev och detta även anger att lägenheten ska vara din sambos enskilda egendom, så följer det av detta att lägenheten inte kommer ingå i en eventuell bodelning. SammanfattningLägenheten kommer inte att ingå i en eventuell bodelning ifall ni skulle separera. Det innebär att din sambo kommer få behålla lägenheten själv. Det gäller även om det inte skrivits något gåvobrev eftersom ni är sambos och en lägenhet som mottagits enligt din fråga inte anses vara samboegendom. Hoppas du fått svar på din fråga!