FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal05/07/2022

Hur fördelas tillgångarna när ett samboförhållande upphör?

Hej, Jag har precis flyttat ihop med min kille och han har flyttat in hos mig. I lägenheten är det jag som inrett det mesta, bör vi skriva några papper på detta så jag inte förlorar min egendom om det skulle ta slut? Hur bör papperna se ut? Vi har antecknat lite i vad vi köpt gemensamt i anteckningar på iphone man vad gäller att man har för krav för att ens bohag som jag inrett med skall anses som mitt och inte vara med i någon slags "bodelning" om det skulle bli aktuellt? Med vänliga hälsningar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

I Sambolagen finner man bland annat regler som behandlar hur man ska se på sambors egendom.


Vad händer när ett samboförhållande upphör?

Om ett samboförhållande upphör så är det inte självklart att en bodelning ska göras. En bodelning ska nämligen göras om en av parterna begär det (8§ Sambolagen). Då ska så kallad samboegendom delas lika mellan samborna. Det är alltså endast samboegendom som blir en del av bodelningen. 


Vad är samboegendom?

Inledningsvis ska klargöras vad som utgör samboegendom och inte. Samboegendom är egendom som, vid ett uppbrott, ska delas lika mellan samborna. Samboegendom är egendom som samborna införskaffat för gemensam användning (3§ Sambolagen). Det finns alltså inget krav på att man betalat hälften av egendomen, utan avgörande är om egendomen är tänkt att användas av båda två. Vidare finns undantag. Om man fått en gåva av någon, fått egendom på grund av ett testamente eller fått egendom genom arv, där det framgår att egendomen ska vara ens enskilda egendom, så ska den inte anses vara samboegendom (3§ Sambolagen). Ytterligare ett undantag är egendom som uteslutande används av bara den ena sambon (6§ Sambolagen). Detta kan exempelvis omfatta kläder, smycken och om man har någon hobby som bara den ena ägnar sig åt. 


Upprätta samboavtal

Om ni vill påverka hur era tillgångar skulle fördelas om samboförhållandet upphör, så rekommenderar jag att upprätta ett samboavtal där det framgår ifall ni vill att sambolagens regler ska gälla eller om ni vill frångå dem. Man kan alltså avtala om att en bodelning inte ska ske, eller om egendomen ska fördelas annorlunda (9§ Sambolagen). I så fall ska det framgå hur ni istället vill fördela er egendom mellan er. Detta samboavtalet ska vara skriftligt och sedan signeras av båda parter (9§ st 2 Sambolagen). Jag kan råda er att ta hjälp av en utbildad jurist för att upprätta avtalet eftersom det kan vara både komplicerat, men också viktigt att det blir som ni vill ha det. Vi på lawline kan hjälpa er med detta.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare