FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal23/06/2022

Har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få denna i avräkning på sin lott?

Hej. Min pojkvän och jag flyttade in tillsammans för 2 månader sen i en hyresrätt. När vi skrev på kontraktet uppfyllde jag inte inkomstkravet så jag står med som sambo. Nu har han valt att lämna mig och vill flytta. Jag vill/måste bo kvar här. Har jag några rättigheter att behålla lägenheten? Eller blir jag "utslängd"?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du och din partner/sambo flyttade in i en hyresrätt tillsammans för ungefär 2 månader sedan, men att han (din partner/sambo) nu vill separera och att du därför undrar om det finns någon möjlighet för dig att bo kvar i lägenheten. Vidare tolkar jag din fråga som att du och din partner/sambo inte har upprättat ett samboavtal.


Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.


Sambornas gemensamma bostad ingår i sambodelningen

Vid en separation ska samborna – på begäran av någon av dem – dela lika på samboegendomen (8 § SamboL, 14 § SamboL). Samboegendomen utgörs av (1) sambornas gemensamma bostad och (2) sambornas gemensamma bohag (3 § SamboL). Med sambornas gemensamma bostad förstås i sin tur bland annat en hyresrätt, som någon av samborna innehar (5 § första stycket tredje punkten SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som står på hyresavtalet, utan om:

- lägenheten har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL), och

- lägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket tredje punkten SamboL).


När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?

Lägenheten anses vara förvärvad för “gemensam användning”, om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Utgångspunkten är därför också att en lägenhet som förvärvades redan innan samborna träffades, inte kan utgöra deras gemensamma bostad.


Vad gäller i ditt fall? 

Som jag tolkar din fråga innehade inte din sambo hyresrätten innan ni träffades, utan ni förvärvade lägenheten tillsammans för att använda den gemensamt. Min bedömning är således att den hyresrätt ni flyttade in i för ungefär 2 månader sedan utgör samboegendom och därför ska ingå i en eventuell sambodelning. 


Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få egendomen i avräkning på sin lott

Dessutom har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott (16 § andra stycket SamboL). Vad som ska förstås med att en sambo “bäst behöver bostaden” framgår inte närmare av lagen, utan frågan får i stället avgöras mot bakgrund av en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Många olika faktorer kan således tillmätas betydelse vid behovsprövningen och det är därför inte heller möjligt att  ge ett konkret svar på om du är den av dig och din sambo som bäst behöver lägenheten. 


Slutsats

Slutsatsen är dock ändå att den lägenhet som ni förvärvade för ungefär 2 månader sedan utgör samboegendom, att den (lägenheten) därför ska ingå i sambodelningen och att du dessutom kan få bo kvar i den om du behöver den bäst. För att en sambodelning överhuvudtaget ska komma till stånd krävs emellertid att du eller din sambo begär det. Kom därför ihåg att begära en sambodelning. Observera i detta sammanhang också att din begäran om sambodelning i så fall måste framställas senast 1 år efter det att samboförhållandet upphörde.  


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare