FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal29/06/2022

Försäljning av hus när samborna har upprättat både samboavtal och skuldebrev?

Hej! Jag och min sambo köpte en lägenhet i fjol och nu planerar vi att sälja den pga separation. När vi köpte gick vi in med olika kontantinsatser, jag med 133.000 och hon med 500.000, och vi köpte lägenheten för 3.900.000 (det återstående lånet är nu 3.234.330 kr). Vi upprättade ett samboavtal och ett skuldebrev där det står att jag som låntagare är skyldig min sambo 183.500 kr. Vi äger lägenheten 50/50. Min fråga har att göra med hur vi gör med pengarna om vi säljer lägenheten med vinst respektive förlust och om jag räknar rätt i det som följer. Om vi börjar med scenariot där vi säljer med vinst: Vi säljer lägenheten för 4.000.000. När vi betalat tillbaka banken har vi 765.670 kvar. Delar vi detta på hälften får vi 382.835. Eftersom att jag är skyldig henne 183.500 betalar jag tillbaka henne det och jag blir kvar med 765.670-183.500=199.335 Om vi istället tänker att vi säljer med förlust, t.ex. 3.800.000. Efter återbetalning har vi nu 565.670 kvar, delar på hälften får vi 282.835. Jag ger tillbaka henne 183.500. Då har jag 99.335 kvar. Är det så här det fungerar med skuldebrev och samboavtal i vårt fall? Har jag tänkt och räknat rätt eller blir skulden mindre/större beroende på hur stor vinsten/förlusten blir? Tack! /Erik

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga vill du veta hur beräkningen ska behandlas och det regleras i sambolagen (SamboL). 

Som huvudregel delas värdet av samboegendom lika vid en bodelning

När ett samboförhållande upphör ska det på begäran av en av samborna göras en bodelning. I den bodelningen ska sambornas samboegendom fördelas mellan varandra enl. 8§ 1st SamboL. Vad som räknas till samboegendom framgår enl. 3§ SamboL och utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. 

Enligt 14§ Sambolagen ska det sammanlagda värdet av sambornas samboegendom, efter att skulderna har täckts associerad till denna egendom, delas lika mellan samborna. Alltså kvittar det enligt lagtexten om en av samborna har gått in med en betydligt större kontantinsats än den andra vid ett husköp.

För er kommer det då innebära att ni båda har rätt till hälften av pengarna som kommer från försäljningen av huset. 

Metoder för att reglera storleksskillnaden av kontantinsatserna

Som du beskriver i frågan har ni både ett samboavtal och ett skuldebrev. För att ha ett juridiskt bindande samboavtal krävs det att båda samborna har skrivit under den enl. 9§ 2st SamboL. Avtalet reglerar även vad som ska ingå i bodelningen eller om en bodelning skall göras överhuvudtaget, enl. 9§ 1st SamboL

I vissa fall, för att reglera storleksskillnaden på sambornas kontantinsatser vid ett husköp, kan samborna parallellt med samboavtalet upprätta ett skuldebrev. I samboavtalet bestäms att huset ska kringgå SamboL:s regler om likadelning i 14§ SamboL, och i skuldebrevet tillskriva den ena sambon en skuld till den andra som motsvarar kontantinsatsernas storleksskillnad. Likt samboavtalet kräver skuldebrevet att båda parterna har skrivit under för att det ska vara juridiskt bindande för dem. 

Sammanfattning

Vad jag kan utläsa från frågan verkar alla beräkningar ha gjorts rätt, då ni båda har en 50/50 äganderätt i bostaden. Allt verkar vara i sin ordning! 

Vänligen, 

Tom JendbroRådgivare