FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal29/06/2022

Ansöka om bodelning vid samboförhållandets upphörande trots att den ena sambon inte vill, samt om det är brottsligt att vägra ge den andre sambon tillgång att hämta sin egendom

Träffade min sambo för 11 år sen när han skilde sig och då fick han i sin skilsmässa ett av deras hus på landet. Det huset var långt ifrån klart. Han fick flytta in hos mig och mina barn och bodde i vår hyreslägenhet under en kanske 1-2 år innan han valde att flytta ner och bo i sin friggebod för att fortsätta bygga. Vi ägde även en gemensam butik. Under hela tiden har han sagt att detta hus är lika mycket mitt och jag var där lika mycket som i hyreslägenheten. Jag har inget betalat på huset då jag hjälpte till att betala hyreslägenheten men hjälpt till med vissa arbeten och nästan all heminredning. Har varit skriven där fram till nu i vår 2022 när det blev slut. De sista åren har dock han sovit i sin soffa på nedervåningen pga av oklarheter med luften på övervåningen. Min andra son flyttade från lgh, varav den andra sonen behövde mer hjälp då han har två funktionsnedsättningar. Under denna tid var vi och letade andra hus för att få större, vi förlovade oss för 3 år sen. För ca 1.5 år sen flyttade jag också ner min butiksverksamhet i en frigga. Han ville att vi skulle skaffa ett attefallshus åt min son men det ville varken min son eller jag. Nu efter ett telefon samtal och bråk - slängde han typ ut mig och alla mina saker och lämnade dem i friggan där butiken var. Fick inte ens komma in och se om jag hade saker kvar då han pratat med polisen och jag fick inte komma in i hans hus och enligt lag stämmer det. Har jag någon laglig rätt att stämma honom på något vis ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kan inte helt utläsa vilken orsak du vill stämma honom för. Jag tolkar dock det som att du undrar om du kan stämma honom för att du inte fått chansen att gå in i er bostad och se om du har fler saker som tillhör dig, som du bör få tillbaka. Det är denna tolkning som jag kommer utgå från när jag besvarar din fråga.

Bodelning vid samboskap
De regler som är aktuella för din fråga finns i sambolagen, men även regler i äktenskapsbalken kan bli aktuella. Enligt 8 § sambolagen ska, när ett samboförhållande upphör, göras en bodelning om en av de före detta samborna begära detta. Det innebär att när ett samboförhållande tar slut, krävs det att en av samborna begär att en bodelning ska göras för att detta ska ske. Detta görs genom att den som vill begära bodelning meddelar detta till den andra parten senast ett år efter att samboförhållandet har upphört. Det är vid en bodelning som all egendom delas upp mellan samborna. Om den andra parten skulle vägra bodelning, går det i stället att vända sig till domstol som utser en bodelningsförrättare för att genomföra bodelningen, se 26 § sambolagen samt 17 kap. 1 § äktenskapsbalken.  Bodelningsförrättaren kommer då först försöka kalla in till ett möte med båda samborna, för att dela upp egendomen. Om detta inte är möjligt, kommer bodelningsförrättaren samla in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder. Det betyder att om du ansöker om bodelningsförrättare för att din sambo inte frivilligt går med på en bodelning, kommer bodelningsförrättaren försöka kalla in er båda till möte. Går inte det, kommer bodelningsförrättaren samla in information och göra en bouppteckning på de uppgifter som hen får in.

Gemensam bostad
I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och gemensamma bohag ingå, se 3 § sambolagen. Med gemensam bostad menas den bostad som samborna skaffat för att avse deras gemensamma hem och bostaden innehas huvudsakligen för detta ändamål, se 5 § sambolagen. Vad jag förstår så har ni nu bott i ett hus som han fick genom en bodelning vid en skilsmässa, som ni sedan har renoverat. Eftersom han fick huset genom bodelning vid en skilsmässa, har han inte skaffat huset i syfte att ni tillsammans ska bo där och att detta ska utgöra ert hem gemensamt. Utan jag förstår det som att han skulle fått huset i vilket fall vid skilsmässan. Detta innebär att huset inte utgör gemensam bostad, och ska därmed inte heller ingå i en bodelning.

Gemensamt bohag
Med gemensamt bohag menas enligt 6 § sambolagen möbler, hushållsmaskiner, och annan egendom som är avsett för det gemensamma hemmet, och som inte används uteslutande av den ena sambon. Det innebär att sådant som är köpt för att användas av er gemensamt räknas som gemensamt bohag, och ska då ingå i en bodelning.

Till gemensam bostad och gemensamt bohag räknas dock inte sådan bostad eller egendom som används i huvudsak som fritidsändamål, se 7 § sambolagen. Exempel på sådan egendom kan vara en sommarstuga, idrottsutrustning eller hobbyegendom. Sådan egendom ska inte heller ingå i bodelningen.

Olovligt förfogande
Om det skulle finnas kvar saker hos din före detta sambo som du inte får tillgång till, kan detta utgöra ett brott. Den som enligt 10 kap. 4 § brottsbalken vidtar åtgärd med egendom som personen har i sin besittning men som tillhör någon annan, gör sig skyldig till olovligt förfogande. För att detta ska bli aktuellt krävs även att den frånhänds ägaren eller att ägaren annars berövas sin rätt. Med detta menas exempelvis att någon har en annan person egendom, och gör det omöjligt för ägaren att ta tillbaka denna. Om du fortfarande har saker hos din sambo som tillhör dig, och din sambo inte låter dig komma in i huset och hämta denna, berövar han dig rätten att få tillbaka dina saker. Genom att handla på detta sätt kan han begå brottet olovligt förfogande. 

Om du är säker på att det finns saker i huset som han vägrar ge dig tillgång till, är detta ett brott som du kan anmäla honom för. En åklagare kommer då besluta om att stämma din före detta sambo genom att väcka åtal gentemot honom.

Sammanfattning samt rekommendation
När ett samboförhållande upphör kan en bodelning göras för att dela upp samboegendom mellan parterna. För att det ska bli aktuellt med en bodelning krävs att en av parterna i samboförhållandet begär detta och meddelar den andre parten senast ett år efter att samboförhållandet upphör. Om den andre parten inte vill detta, går det att vända sig till domstol, tingsrätten, för att få en bodelningsförrättare tilldelad för att genomföra en bodelning. Jag tycker därför att du bör försöka få kontakt med din före detta sambo igen, och meddela att du vill att ni gör en riktig bodelning enligt sambolagen. Om han inte skulle gå med på detta, kan du då vända dig till den tingsrätt som tillhör den kommun som du bor i för att få en bodelning genomförd. I bodelningen kommer då ert gemensamma bohag att ingå, eftersom bostaden tillhör din sambo då din sambo erhållit denna genom en skilsmässa och inte har införskaffats för att utgöra ert gemensamma hem. Ert gemensamma bohag är sådan egendom som ni köpt för gemensamt bruk, såsom möbler, hushållsmaskiner och liknande. Det blir i detta fall inte fråga om en stämning, utan en ansökan om att få göra en bodelning och dela upp era tillgångar mellan er.

Om du är säker på att det finns saker som tillhör dig i huset, och din sambo vägrar låta dig gå in i huset och hämta dessa, kan han göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande. Eftersom en sådan handling är brottslig, kan du anmäla honom för detta. En åklagare kommer då i sin tur besluta om att stämma din sambo eller inte.

Med detta, hoppas jag att jag tolkat din fråga rätt och att du känner att du fått denna besvarad. Om jag misstolkat din fråga, om du vill att jag förtydligar något i mitt svar eller har en följdfråga, får du gärna skicka mig ett mail på min e-post: hilma.nilsson@lawline.se

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare