Kan min sambo ansöka om huslån på sin hälft av vårat gemensamma hus?

2020-11-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag äger ett hus tillsammans, 50% var. Huslånet är också delat på oss, samma procent. Kan min sambo ansöka om huslån enbart på sin hälft, och den del som inte är fullt belånad?
Ellen Lagnéus |Hej, och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Huruvida ni får skriva om era lån beror på era privata ekonomiska förutsättningar. Typiskt sett baseras ens lånemöjligheter på inkomst, bostad och ens egna, specifika livssituation. Min rekommendation är därför att ni/din sambo kontaktar eran bank för att se om detta är en möjlig lösning för er. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur länge har jag rätt att bo kvar i min sambos bostad?

2020-11-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera. Vi har bott i en bostadsrätt senaste tio åren som är inköpt för gemensamt boende med lika delar ägande. Min sambo ska bo kvar i bostadsrätten med barnen vilket vi är överens om och även barnen ska bo kvar. Hon har redan köpt ut mig ur huset så hon äger idag 100% och jag 0%.Jag ska flytta men har svårt att få hyreskontrakt dels pga att jag inte har fast jobb utan bara timanställning men jag har även en anmärkning som iofs försvinner i jan men finns där nu. Min fråga är hur länge jag kan bo kvar här utan att hon kan kasta ut mig? Vi betalar drift o lån lika som när vi båda ägde och hon betalar själv de ränte o amorteringskostnader som tillkom vid ägarbytet.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag har förstått dig rätt undrar du hur länge du har rätt att bo kvar i din sambos bostadsrätt. Sambolagen reglerar hur samboegendom ska fördelas mellan sambor, för övrig egendom och övriga frågor t.ex. hur länge någon av parterna får bo kvar i den andres bostad gäller avtalsfrihet. Har inget avtal slutits mellan er är det upp till ägaren (dvs. din sambo) av bostadsrätten att bestämma över bostaden och vem som får vistas i bostaden.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!Vänliga hälsningar,

Hur beräknas skulder vid bodelning för sambos?

2020-11-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger ensam vårt gemensamma hus, vi är sambo och det finns inget testamente. Nu gick min sambo bort för några veckor sedan. Han hade stora skulder hos KFM och därvid en utmätning varje månad. Alla fasta avgifter på fastigheten har betalats av mig eftersom jag stått som ensam ägare. Vi hade dock ett gemensamt lån som vi fick som ett hypotekslån på 80-talet. Det berodde på att jag inte hade så höga inkomster när lånet togs, därför fick vi båda stå som låntagare. Då till min fråga, vad händer nu med sambons skuld, kan den skrivas av eller kräver banken mig på hans del, eller flyttas lånet över till mig. Vad säger sambolagen här?Tack på förhand!
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv nämner är detta en fråga som härrör till sambolagen (2003:376) (SamboL). Precis som vid ett äktenskap, svarar den enskilda sambon själv för sina skulder (jfr. 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). Detta innebär att din sambos skuld inte flyttas över på dig. Däremot, ifall skulden är att hänföra till viss samboegendom, skulle din sambo ha rätt till avräkning på skulden vid en bodelning (13 § SamboL). Detta innebär att ifall du som efterlevande sambo väljer att begära bodelning i enlighet med 8 § SamboL, ska skulden räknas av från den samboegendom som skulle komma att ingå i den kommande bodelningen. Hoppas att du fick svar på din fråga, och om inte så är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning,

Sambors rätt till arv

2020-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag ska snart bli sambo, dvs. flytta in i min pojkväns hus.Har en del funderingar över vad som händer om han skulle dö inom snar framtid.Han har två barn sen tidigare, 8 resp. 10 år, vi har inga gemensamma.Jag vet att de ärver honom.Min fråga: Kan man skriva ett testamente så att jag får bo kvar i huset tills de blivit myndiga? Eller är det helt omöjligt?Fundersam...
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni inte har några som helst planer att gifta er utan att ni endast kommer att vara sambor till en början i alla fall. Det är sambolagen (2003:376) (SamboL) som reglerar frågor gällande samboförhållanden. Sambor ärver inte varandra, vilket innebär att om ni vill ärva varandra så måste ni skriva ett testamente om det. Ni kan alltså testamentera att bostaden ska gå till dig om din sambo avlider, men då kan ju särkullbarnen fortfarande kräva sin andel, vilket kan leda till att du är tvungen att sälja bostaden. Det finns alltså inget säkert sätt för er att säkerställa att du får bo kvar där om din sambo avlider, men att testamentera att bostaden ska bli den efterlevande sambons egendom är bästa alternativet i nuvarande situation. SammanfattningFör att den efterlevande sambon ska få stanna kvar i fastigheten så kräver det att efterlevande sambon köper andra halvan för att säkerställa att särkullbarnen får sitt arv. Det finns alltså inget säkert sätt för dig att stanna kvar i huset om inte du köper huset åt dig själv. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Vem får bostaden när sambor separerar?

2020-11-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur ska man göra vid separation om man är sambo och ett särkullbarn med en hyresrätt som har förvärvats tillsammans för att bo i . Min son har inga barn utan det är sambon som har barn boende varannan vecka hos dom .Hon menar att hon har större rätt till att bo kvar?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det finns en risk att din sons sambo tar över deras gemensamma bostad vid en separation. En separation mellan sambor regleras i sambolagen (SL).Du säger att din son och hans sambo har förvärvat bostaden gemensamt, vilket gör att bostaden anses utgöra samboegendom och ska därmed ingå i bodelningen (3 § och 8 § SL). Genom en lottläggning ska sedan all samboegendom fördelas mellan samborna och då ska bostaden tillfalla den sambo som bäst behöver den (16 § andra stycket SL). Det måste då göras en bedömning av vem som har störst behov av bostaden utifrån omständigheterna. En av omständigheterna som brukar vägas in i bedömningen är om någon av personerna har ett barn som hen ska bo med. Sambon med barn brukar då anses ha större behov av att få bostaden än den sambon som inte har ett barn.Din sons sambo kommer förmodligen anses ha ett ganska stort behov av att få bostaden eftersom hon har ett barn som ska bo med henne och därmed finns det en risk att hon får ta över deras gemensamma bostad vid en separation. För att din son ska få bostaden krävs det omständigheter som talar för att han har ett ännu större behov av den. Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vem har rätt till hunden vid samboseparation?

2020-11-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och sambo (mer än 2 år) skaffade hund tillsammans. Delade kostnader, lika ansvar och omvårdnad. Sambon stod som ägare. Jag på försäkringen. Vi skrev aldrig något avtal om något.Vi har separerat och nu hävdar sambon sin rätt till hunden med motiveringen: "Jag står som ägare ju".Uppstår inte samägande av hunden och vårdnaden är inte given någon part?Tack på förhand.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (SamboL) och samäganderättslagen.Kan du hävda rätt till hunden genom bodelning?När ett samboförhållande upphör ska samboegendom fördelas genom en bodelning om någon av samborna begär detta (SamboL 8 § första stycket). Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som hör till samboegendom om det har förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Även om en hund i juridisk mening betraktas som "lös sak" ska hunden ändå inte ingå i en eventuell bodelning eftersom det inte räknas som bohag. Gemensamt bohag är istället saker som är avsedda för hemmet, till exempel möbler (SamboL 6 §). Det jag vill komma fram till med ovan är egentligen bara att varken du eller din sambo kan få rätt till hunden genom en bodelning enligt sambolagen. Kan du hävda samäganderätt till hunden?Du skriver att din sambo står som ägare till hunden och utgångspunkten skulle därför kunna vara att din sambo har rätt till hunden. Samtidigt skriver du också att ni skaffade hunden tillsammans, har haft delade kostnader, lika ansvar och omvårdnad samt att du står på försäkringen. Detta talar för att ni har samäganderätt kring hunden (samäganderättslagen 1 §). Det krävs dock att du bevisar att du också äger hunden trots att du inte står som ägare till den. Detta kan du exempelvis göra genom att visa på att du betalat lika mycket för hunden och stått för löpande utgifter. Om du skulle behöva juridisk hjälp med att bevisa att samäganderätt föreligger rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad utgör ett giltigt samboavtal?

2020-11-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Gällande sambokontrakt känns det som att det är många jurister som vill lura en på pengar. Har visat upp ett kontrakt jag fått skickat till mig av en mäklare som en juristfirma påstår kan "misstolkas". Vad i texten misstolkas?"Vi är sambot enligt sambolagen (2003:376) och avtalar härmed reglerna om bodeling i denna lag inte skall gälla oss. Var och en tar därför med sig den egendom som är personligt tillhörande respektive sambo. Vid gemensamt förvärvad egendom måste parterna komma överens om fördelning och egendomens värde, varav den sambo egendomen har blivit fördelad till köper ut den andra sambons lott. Egendomens värde skall bestämmas till marknadsvärde om parterna inte kommer överens om annat."Underskrifter krävs av sambo 1 och sambo 2 samt två stycken vittnen med ort och datum. Mvh,
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar om ditt samboavtal kan misstolkas eller om det kan bedömas vara ett giltigt sådant. För att kunna besvara din fråga kommer sambolagen (nedan förkortad SamboL) användas.Verkningen samt utformandet av ett samboavtalVerkningen av ett samboavtalJag kommer inleda med att förklara vilken verkning ett samboavtal får för ett samboförhållande. Sambor som inte skriver ett samboavtal ska omfattas av sambolagens bodelningsregler vilket innebär att sambors gemensamma bostad och bohag ska delas lika (3 § SamboL) vid en begärd bodelning (8 § stycke 1 SamboL).Utformandet av och innehållet i ett samboavtalVad som sagts ovan kan emellertid avtalas bort genom ett samboavtal. Ett sådant avtal kan handla om en överenskommelse om att en bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska ingå i en bodelning (9 § stycke 1 SamboL). Ett samboavtal ska upprättas skriftligen för att vara giltigt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 § stycke 2 SamboL). Det innebär i ditt fall att enbart du och din sambo behöver skriva under ert samboavtal, det behöver inte vara bevittnat.Vidare kommer jag försöka redogöra för vad i ditt samboavtal som kan riskeras att misstolkas. Samboavtalet ska tydligt visa vilka sambor det är fråga om, vilket innebär att samboavtalet bör innehålla era för och efternamn för att specificera att det är ni som avtalar.Vidare ska det tydligt framgå vad ni avtalar. Om ni avtalar att sambolagens reglering om bodelning inte ska gälla i ert samboförhållande ska det framgå på det sätt som du ovanför återger.Om ni även avtalar vilken egendom som ska undantas från reglerna om bodelning i sambolagen så ska egendomen tydligt framgå. I ditt samboavtal står det "Var och en tar därför med sig den egendom som är personligt tillhörande respektive sambo", vilket jag bedömer är något vagt och oklart formulerat. Här skulle jag råda er att klart och tydligt rada upp vilken egendom som ska undantas från en bodelning, för att minimera risken för eventuella senare problem. Jag tror att juristfirman du varit i kontakt med menar att just den här delen skulle kunna misstolkas, men för att undvika missförstånd så bör ni specificera vilken egendom det handlar om. Vid en eventuell bodelning är det inte alltid säkert att sambor är lika samarbetsvilliga och tillmötesgående som de en gång var när samboavtalet ingicks, varför det därför är av vikt att avtalet innehåller tydlig information om egendomen.Gällande de övriga delarna av samboavtalet så tycker jag att det tydligt framgår hur gemensamt förvärvad egendom ska hanteras. Det skulle ändock kunna förtydligas genom att skriva in: "Gemensamt förvärvad egendom ska fördelas och värderas gemensamt av parterna. Den egendom som tilldelats den ena sambon ska denne i sin tur ersätta i egendomens marknadsvärde till den andre sambon, om parterna inte kommit överens om ett annat värde".Ovanstående är däremot enbart tips på hur du och din sambo kan underlätta för varandra om ert samboförhållande någon gång skulle upphöra. Ju tydligare ett samboavtal är utformat, ju mer fördelaktigt för er som inblandade parter.Jag hoppas det gav svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig med en ny fråga om du skulle vara i behov av detta.Vänligen,

Vem ska underteckna samboavtalet?

2020-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt hus men jag har betalt ca 3/4 av insatsen. Vi har skrivit ett papper på vem som betalat vad och skrivit under och skrivit att detta ska tas i beaktande vid en eventuell separation om någon vill bo kvar i huset eller om vi säljer det. Min fråga är om papperet är juridiskt bindande utan att en jurist tittat på det och skrivit under?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att avtalet ska vara giltigt och juridiskt bindande så krävs det bara att ni skriftligen upprättar ett avtal som ni båda undertecknar, 9 § 2 st sambolagen. Samboavtal behöver inte upprättas med hjälp av en jurist och även om ni hade valt att vända er till en jurist hade inte juristen behövt underteckna avtalet för att det skulle vara giltigt. Samboavtal behöver inte bevittnas, utan bara signeras av dig och din sambo. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,