Är ett samboavtal om bostaden gällande trots att vi har gemensamma barn?

2021-04-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo funderar på att köpa en större bostad, en av oss är föräldraledig en tid framåt och har därmed mycket lägre inkomst än normalt, vi funderar därför på att bara en av oss köper huset. Kan vi skriva något för att förhindra att den andra kan kräva halva huset vid en separation eftersom bara en kommer stå på lånet? Vi har gemensamma barn och i alla frågeställningar vi hittat verkar det oklart om det är möjligt när det finns gemensamma barn.
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du säger finns det vissa spridda svar i denna frågeställning. I mitt svar till dig skall jag försöka förtydliga detta genom att först titta på hur ni kan undanta bostaden ifrån en bodelning. Sedan kommer jag att gå in på vad det är som gör att frågan trots allt inte är helt lätt att besvara. Slutligen i mitt svar till dig kommer en summering och råd. Vad kan ni göra för att särskilja bostaden ifrån en bodelning? För att undanta en egendom som har blivit anskaffad för gemensamt ändamål från en bodelning, så måste ni ha skrivit ett samboavtal. Detta avtal innebär att parterna antingen avtalar om att all egendom skall undantas från en bodelning och den som köpt och äger respektive egendom har rätt till den. En bodelning kommer därav inte att ske. Ett annat samboavtal som man kan skriva är att man undantar endast en egendom, som i detta fall kanske då är en bostad. Kommer då bägge parterna överens om att man inte vill ha bostaden i en eventuell bodelning kommer denna att undantas om det finns ett samboavtal som uttryckligen påtalar detta. Egendomen tillfaller då den som äger den. Gemensamma barn kan dock göra att avtalet ej blir gällande Utgångspunkten är att flertalet bestämmelser i lagen gällande sambos inte är tvingande. Detta innebär att man får lov att avtala bort dem. Det som dock kan sätta stopp för ett samboavtal är en tvingande regel. I detta fall finns det en sådan tvingande regel som säger att ifall en sambo får vårdnaden över de gemensamma barnen så har hen också rätt att överta bostaden mot ersättning. Eftersom regeln är tvingande så kan man alltså inte avtala bort den genom ett samboavtal, utan samboavtalet blir i en sådan situation ogiltigt.Slutsats Ni kan alltså komma överens genom ett samboavtal att bostaden inte skall ingå vid en eventuell bodelning. Får dock endast en av er vårdnad över era gemensamma barn, kommer denna person trots samboavtalet kunna ha rätt till att få ta över bostaden. Viktigt att komma ihåg är dock att man behöver betala ersättning för bostaden till den andra sambon om detta skulle inträffa, så man får inte bostaden gratis. Ni kan alltså inte skriva något som helt avtalar bort rätten för den sambon som får vårdnaden av barnen eftersom regeln i lagen är tvingande. Däremot råder jag er att fortfarande skriva ett samboavtal. Skulle det vara så att ni gemensamt får vårdnaden om barnen vid en eventuell separation eller att hen som köpt bostaden får vårdnaden om barnen, kommer denna person på grund av samboavtalet få behålla bostaden. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara frågan och att allt löser sig för er! Har ni ytterligare frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Lawline igen. Allt gott! Vänligen,

Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?

2021-04-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sons sambo flyttade från honom 181125 sedan har dom haft ett "av och till" förhållande utan att bo på samma adress. Nu 2101 har det tagit slut. Hon hävdar att hans rätt att kräva något från boet gick ut 1 år och 5 mån från 181125, stämmer det?Under deras sambotid 2016 köptes en tomt gemensamt, dom stod som ägare till halva tomten var på lagfarten. Den såldes 20180926 med nettovinst på 170 000. Har han nu rätt att hävda sin rätt till halva vinsten?Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besvarandet av din fråga görs med utgångspunkt i sambolagen. Du anger att samborna flyttade isär 25/11 2018 och har sedan dess haft ett av och till-förhållande utan att bo tillsammans. Enligt 2 § 2p. SamboL upphör ett samboförhållande när samborna flyttar isär.Samboförhållandet upphörde således som utgångspunkt 25/11 2018, oberoende av deras förhållande efter den tidpunkten. När ett samboförhållande upphör ska bodelning av samboegendom genomföras, om detta begärs av någon av samborna, se 8 § SamboL.Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Det innebär att rätten att begära bodelning, och därigenom rätten att kräva ut något från boet, gick ut 25/11 2019.Eftersom de inte var gifta, utan sambor, skulle den eventuella bodelningen endast täcka samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, se 3 § SamboL.Tomträtt utgör inte samboegendom, varför den inte skulle ingått i en eventuell bodelning. Din son har inte rätt att begära ut halva vinsten av den anledningen.Dock framgår det av frågan din att de är samägare till tomten. Det är under de förutsättningarna inte möjligt för din sons före detta att sälja tomten utan din sons samtycke, se 2 § Samäganderättslagen.Har det inte funnits samtycke till försäljningen har din sons före detta begått ett avtalsbrott. Försäljningen är inte giltig i sådana fall. Din son kan ansöka om stämning i tingsrätten för att få det fastställt.Med vänlig hälsning!

Gemensam samboegendom

2021-04-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har köpt lägenhet. Vi har tagit ett lån ihop men gått in med olika summor i kontantinsatsen. Hon gick in med 80% och jag 20%. Jag vill successivt äga 50% av lägenheten. Hur går man enklast tillväga? Ska jag bara spara pengar tills jag har råd? Då antar jag att man räknar på vad lägenheten är värd just då, så det kan kosta mig mycket mer. Eller ska jag bara betala 50% av amortering och ränta så jag sakta betalar "för mycket" och köper mig in på det sättet? Vad är vanligast och vad är mest ekonomiskt för oss båda?Tack!
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån frågeställningen uppfattar jag det som att ni inte upprättat något samboavtal sinsemellan er. I annat fall får du gärna kontakta Lawline igen med denna information.Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen [2003:376] [SamboL]). Eftersom du och din sambo har införskaffat en bostadsrätt och äger den med avsikten att det ska vara ert gemensamma hem betraktas detta som gemensam egendom (5 § SamboL). Den ursprungliga ekonomiska insatsen inte är av relevans, förutsatt att boendet införskaffades för gemensamt bruk. I ert fall har ni köpt lägenheten tillsammans med avsikt att vara samboende där. Detta innebär att lägenheten är att betrakta som er gemensamma. Även om hon betalade en större summa vid köpet är alltså lägenheten lika mycket din som hennes. Vid en eventuell bodelning är alltså lägenheten lika mycket din som hennes, eftersom den utgör er gemensamma egendom (8 § SamboL). Du äger alltså redan 50 % av lägenheten, förutsatt att ni inte skrivit något samboavtal (9 § SamboL). Med vänlig hälsning

Samboegendom- bostadsrätt

2021-04-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om min sambo har lagt in 500.000:- mer i insats vid köp av en bostadsrätt. Om vi sedan säljer lägenheten och delar på hela intäkten / vinsten tex 3 miljoner och går sedan skilda vägar. Ska min sambo fortfarande få 500.000:- mer än mig och delar på resterande 2.5 miljoner. Är det riktigt om vi ska skriva ett samboavtal?
Anna von Fircks |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad du, respektive din sambo har rätt att få ut vid en eventuell försäljning. Då det gäller en bostadsrätt finns det lite olika alternativ som ni kan gå på. Vill ni dela lika på intäkten vid försäljning, eller vill ni att hon ska få ut 500.000 kr mer? Alternativt att hon får ut den andelen hon ar lagt in i bostadsrätten?En bostadsrätt innebär att man har nyttjanderätt till en bostad och att man äger andelar i bostadsrättsföreningen. Med anledning av detta skulle ni vid köpet av lägenheten skriva in de olika ägandeandelarna utefter summan ni har lagt in. Exempel om din sambo betalar 500.000 kr mer så är detta 2/12 av 3 miljoner (500.000/3.000.000), detta betyder att din sambo i detta fall ska äga 2/12 mer än dig- alltså så sambon äger 7/12 och du äger 5/12. I detta fall behöver ni inte skriva något övrigt avtal.Ett annat alternativ är att din sambo utfärdar ett skuldebrev till dig avseende 500', alternativt 1/6 i bostaden. Här finns det emellertid en preskriptionstid på 10 år enligt PreskL 2 §. Hoppas du fick svar på din frågaMed vänlig hälsning

Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?

2021-04-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag flyttade in till min sambo och huset han äger och vi har nu bott tillsammans i 5år.Under åren så har min sambo betalat för större renoveringar och utbyggnationer av huset så som wc renovering och uterumbygge medans jag sått för mindre renoveringar så som ommålningar, tapetseringar och lite nya möbler.Hushållsutgifterna har vi ingen direkt uppdelning på utan sambon betalar det mesta medans jag betalar maten och en stående summa till huset. Vi har stor löneskillnad där jag tjänar 50% mindre än honom.Vi har våra dispyter kring detta och mina frågor är: Är det rimligt att jag ska betala hälften av utbyggnaderna och de större renoveringarna?Är det rimligt att jag ska betala hälften av räntan och amorteringar på hans huslån? Tack på förhand
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det rimligt att jag ska betala hälften av utbyggnaderna och de större renoveringarna?Sambolagen gäller om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Med "gemensamt hushåll" åsyftas att samborna delar på sysslor och utgifter. Det ska med andra ord finnas ett samarbete gällande vardagliga sysslor i hemmet. Dessutom ska samborna ha gemensam ekonomi eller ett ekonomiskt samarbete att man kan tala om en hushållsgemenskap. Det finns dock inga bestämmelser i sambolagen om vem som ska betala för vilka utgifter eller hur mycket en sambo ska bidra med i parförhållandet. Det är upp till parterna själva att bestämma. Är det rimligt att jag ska betala hälften av räntan och amorteringar på hans huslån?Att någon annan än den betalningsskyldige vidtar åtgärder på den betalningsskyldiges sida och fullgör dennes förpliktelse kallas intervention och är vanligen tillåtet i fråga om penningfordringar. Huvudregeln är dock att den betalningsskyldige ska betala sina fordringar (jfr 1 § SkbrL). Du har därför ingen skyldighet att betala räntan och amorteringar på din sambos huslån.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste min son försörja sin sambo?

2021-04-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejMin son har blivit sambo. Min son jobbar och får heltidslön varje månad, hans sambo jobbar inte utan får sjukersättning på en mindre summa varje månad. Måste min son då försörja sambon?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste din son försörja sin sambo?I och med att din son och hans sambo är sambor blir sambolagen tillämplig. I sambolagen finns ingenting som säger att sambos är skyldiga att försörja varandra. Det är endast gifta makar som har en sådan skyldighet (6 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken). Din son måste alltså inte försörja sin sambo.SammanfattningDin son har inte någon skyldighet att försörja sin sambo.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Samboegendom

2021-04-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi var gift och sen skilda oss,men vi fortsätter bo tillsammans. En av sambo har köpt villa och vi ska separera oss. Är det spelar roll vem betalar hyra, mat och sv? Har den andra sambo rätt till hälften av villa?
Anna von Fircks |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att du undrar vad som gäller vid bodelning av samboegendom. Eftersom ni inte är gifta längre så är Sambolagen (2003:376) tillämplig (1 §). Enligt 8 § ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning på begäran av någon av samborna. Detta ska ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att de ingår ett äktenskap med varandra (alltså exempel vid dödsfall eller separation). Vid en bodelningen ska gemensam bostad och bohag ingå (3 §), detta går dock att avtala bort (9 § ). Med bohag räknar man vanligtvis in sådant som hör till hemmet som båda parter har brukat, exempel bord, stolar, soffa (6 §). Det finns några undantag från denna regel (4 §), exempel ingår inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (4 § punkt 1). Enligt 14 § ska samboegendomen räknas samman och sedan delas lika. Sammanfattningsvis- vid en bodelning räknar man inte in om ena parten har betalat mer eller mindre är det kommer till mat och hyra etc. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Samboegendom

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag har separerat. P.g.a. att jag kände mig hotat har jag sovit hos vänner. Vi har barn tillsammans och delar för tillfället på vårdnaden. Min fd.sambo har inte varit skriven på fastigheten förrän hösten 2020. Jag och barnen har varit skrivna där hela tiden. Nu vill ex-sambon ha mer pengar vid bodelningen för han har betalt mer på fastigheten .
Anna von Fircks |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad din sambo har rätt till att få ut i bodelningen.Svaret på din fråga beror på omständigheterna, vilken typ av fastighet gäller det? Står ni båda som ägare/låntagare? Köpte ni fastigheten tillsammans?Huvudregeln i 8 § Sambolagen (2003:376) är att samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning på begäran av någon av samborna. Detta ska ske när ett samboförhållande upphör vid en separation. Enligt 8 § 2 st ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Vid en bodelningen ska gemensam bostad och bohag ingå (3 §), detta kan dock sambor eller blivande sambor avtala bort (9 § ). Efter att man räknat in värdet på samboegendomen så ska denna delas lika mellan parterna. Eftersom jag inte har kännedom alla nödvändiga omständigheter i ert fall så går det inte att ge ett rakt svar, men jag hoppas att du ändå fick vägledning i din fråga.Med vänlig hälsning