FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal20/05/2022

Hur ser sambors ekonomiska förhållanden ut?

Min kille och jag har pratat om att flytta ihopi hans lägenhet som han äger. Jag har sagt att det inte riktigt känns som vårt hem när det är hans möbler. Vi har då kommit överens om att köpa allt nytt till lägenheten så det blir lite mer som vårt hem. Jag är student så jag har inte så mycket pengar men min kille har sagt att han kan betala det mesta. Jag tycker att det låter bra men är lite osäker vad som händer om vi mot all förmodan skulle göra slut, delar vi på allt då? Även lägenheten? Måste man skriva samboavtal? gärna lagrum

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

När två personer sammanbor mer permanent i ett parförhållande, med gemensamt hushåll, betraktas de som sambor (1 § sambolagen). Den främsta konsekvensen av att vara sambor är att de inbördes ekonomiska förhållandena påverkas. Jag ska i mitt svar gå igenom hur dessa förhållanden ser ut mer översiktligt och förklara vad som gäller i ditt fall.

Ägandeförhållanden står sig under samboförhållandet

Att vara sambo med någon påverkar inte ens äganderätt under samboförhållandet. Det som en sambo köper till sig själv förblir dennes egna, och det man köper gemensamt tillfaller båda samborna (med samäganderätt). Viss egendom som införskaffas under eller inför samboförhållandet får dock karaktär som "samboegendom", och sådan egendom ska (om någon sambo begär det) delas upp mellan samborna om samboförhållandet upphör (8 § sambolagen). 

Vad är samboegendom?

Samboegendom består i regel av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med bohag avses s.k. "inre lösöre" avsett för det gemensamma hemmet, såsom möbler, hushållsmaskiner, gardiner etc. Sådant som används uteslutande av en sambo räknas dock inte in i det gemensamma bohaget (6 § sambolagen). Inte heller fritidssaker kan vara samboegendom (t.ex. skidor, golfklubbor eller fritidshus) (7 § sambolagen). I kravet på att bohag endast omfattar "inre lösöre" ligger vidare att exempelvis bilar, båtar och banktillgodohavanden aldrig kan bli samboegendom. 

Vad gäller i ditt fall?

Du nämner i din fråga att du och din blivande sambo tänker införskaffa nya möbler till ert hem avsedda för gemensam användning. Då möbler är bohag, och då de införskaffas för gemensam användning kommer de att bli samboegendom (även om din kille står för hela betalningen). Detta skulle innebära att du får en underliggande rätt till halva möblernas värde under samboförhållandet, vilket du kan tillgodoräkna dig om förhållandet skulle upphöra. Då bostaden däremot inte verkar vara inköpt för gemensam användning, kommer denna inte att bli samboegendom.

Måste man skriva samboavtal?

Det finns ingen skyldighet att skriva samboavtal. Endast om du och din kille i förväg vill komma överens om vad som ska eller inte ska ingå i en eventuell bodelning behöver ett samboavtal upprättas. I ett samboavtal kan ni komma överens om att exempelvis inte ha någon samboegendom alls, eller att viss egendom ska undantas från en framtida bodelning (9 § sambolagen). 

Sammanfattning

Möbler som ni införskaffar för gemensam användning kommer att bli samboegendom. Samboegendom ska delas upp mellan er om samboförhållandet upphör och någon av er begär det. Då lägenheten redan ägs av din kille, och den inte verkar vara köpt för gemensam användning, kommer denna däremot inte att bli samboegendom. Om ni vill undanta viss eller all egendom från att bli samboegendom kan ni skriva ett avtal om detta (samboavtal). Detta kan ni få hjälp med från Lawline via följande länk https://lawline.se/fixed_price.

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?