Är man solidariskt ansvarig för sin sambos skulder?

Kan före detta sambor bli solidariskt betalningsansvariga för en tjänst som bara den ena sambon har beställt när de var sambor? Sambo A har beställt en tjänst under tiden A och B var sambor, men sambo B har inte haft någon form av kontakt med företaget som utfört tjänsten och heller inte signerat något dokument med företaget. Sambo B står ej heller med på fakturan från företaget. Kan sambo A då kräva att sambo B blir solidariskt betalningsansvarig för fakturan? Kan företaget på något sätt kräva att sambo B blir solidariskt betalningsansvarig för fakturan om de t.ex inte litar på att sambo A kan betala? Inget avtal finns mellan sambo A och B om delat ansvar för betalning.

Lawline svarar

 

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om sambo B kan bli solidariskt betalningsansvarig för en tjänst som sambo A har beställt. 

Solidariskt betalningsansvarig

Att vara solidariskt betalningsansvarig innebär att man svarar för skulden “en för alla, alla för en”. Det innebär att den som ska få betalt kan vända sig till vilken som av de som är solidariskt ansvariga och kräva att få betalt för hela skulden. Den personen som betalt kan sedan vända sig till de andra som är solidariskt ansvariga och “regressa” dvs. kräva de övriga på deras del av skulden. 

Sambors ekonomiska förhållande

Utgångspunkten är att sambor ansvarar för sina egna skulder. Det innebär att sambos ses som två olika ekonomiskt självständiga individer. En sambo kan därmed inte bli ansvarig för den andra sambons skulder, om det inte finns något särskilt avtal som reglerar det. 

För att bli solidariskt ansvarig för en skuld krävs det alltså att det finns ett särskilt avtal som säger att båda samborna är betalningsansvariga. Om båda samborna hade ingått avtalet om tjänsten med företaget och därmed båda stått på avtalet så hade solidarisk betalningsansvar förelegat. 

Faktumet att det i detta fallet rör sig om en ex sambo har ingen inverkan på ovan resonemang.

Sammanfattningsvis 

Eftersom sambo B inte har ingått något avtal varken med företaget eller med sambo A som säger att sambo B är betalningsansvarig så har sambo B inget betalningsansvar. 

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Vänligen,

Elin HolzhausenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”