Har jag rätt till huset vid ett eventuell uppbrott av ett samboförhållande?

Vi har bott med sambo i 3 år i en hyreslägenhet, men nu har han köpt hus. Dessutom flyttade hans föräldrar och syster från Ukraina in hos honom för att också bo i detta hus. Hans släktingar hävdar att de kan kasta ut mig från det här huset. Jag vill veta vilka rättigheter jag har till det här huset vid avsked?

Lawline svarar

 Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det saknas vissa omständigheter i din fråga, så som om: ni flytta in i huset samtidigt eller om det har skrivits ett samboavtal. Vilket gör det svårt för mig att kunna bedöma hur det kommer gå för dig i detta enskilda fall. Därför kommer jag besvara lite mer allmänt om vad som gäller.

Eftersom det handlar om två sambos så blir sambolagen (SamboL) tillämplig.

Bodelning

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, som i detta fall att ni kanske ska flytta ifrån varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). 

I en bodelning ska således samboegendom ingår, vilken utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med att egendomen ska vara förvärvad för gemensam användning menas i princip att avsikten vid införskaffandet ska vara att båda samborna ska nyttja den. Den bostadsrätt som ni köper med avsikt att ni tillsammans ska bo i kommer således att utgöra samboegendom och därför enligt huvudregeln ingå i en eventuell bodelning. Dessutom måste huset varit avsedd för att vara sambornas gemensamma hem och att den används för just detta (SamboL 5 §). Detta innebär att om ni flyttade in i huset samtidigt så anses det att har förvärvats för gemensam användning och då ska huset ingå i en eventuell bodelning. 

Om man har upprättat ett samboavtal som anger att bostaden inte ska ingå vid en eventuellt framtida bodelning, så gäller det avtalet (9 § SamboL). 

Om huset är samboegendom och ska ingå i bodelningen så innebär att värdet av en gemensamt införskaffad bostad ska delas lika vid en separation, oavsett vem som betalat. 

All samboegendom slås då samman och värdet fördelas sedan lika mellan båda parter (SamboL 13-14 §). Vem huset sedan ska tillfalla beror på det enskilda fallet. Den sambo som anses ha störst behov av bostaden kan nämligen få ta över den från sambon som egentligen äger den, under förutsättning att sambon som tar över bostaden kompenserar den andre sambon för detta. Vilket betyder att du i så fall måste betala den halva husets värde till din  sambo. Det krävs dock särskilda skäl för sambon som inte äger bostaden att få ta över den. Exempel på särskilda skäl kan t.ex. vara att det finns barn med i bilden som försvårar en flytt på olika vis (SamboL 16 §).

Sammanfattning
Huset kan vara samboegendom enligt det jag skrivit ovan, om det ej finns något samboavtal som säger något annat och att ni flytta in samtidigt med syftet att det skulle vara ert gemensamma hem. Detta gör att du kan ha rätt till halva värdet av huset vid en eventuell bodelning. Det innebär dock inte att du automatiskt har rätt till huset som sådant, utan utgångpunkten är att personen som äger huset ska ha kvar huset om det inte finns särskilda skäl för en annan bedömning. Däremot måste då din sambo betala dig för halva huset när du flyttar ut.

Övrigt
Bodelning kan vara lite krångligt och det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist, om du vill kontakta en av våra jurister här på Lawline tryck HÄR.

Om din partner inte är överens med dig om att en bodelning ska ske så kan du ansöka till tingsrätten om en tillhandahålla bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare hjälper er vid en bodelning och ser till att allt går korrekt till. Detta kan medföra en viss kostnad, men som kan vara värd då du eventuellt får mer pengar vid ett eventuellt uppbrott som då kan använda för att betala bodelningsförrättaren med. För att läsa mer om detta tryck HÄR.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar 

Beatrice KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”