Ingår en bostadsrätt som ingen av samborna äger i en sambobodelning?

Jag har köpt en bostadsrätt åt min dotter. Hon och hennes sambo kommer att bo i den, men jag står som ägare. Är sambolagen tillämplig om de går skilda vägar, dvs kan hennes sambo göra anspråk på lägenheten eller del därav (trots att jag står som ägare)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen gäller, såvida inte ett samboavtal upprättats som t.ex. stadgar att var och en behåller vad som är sitt och att sambolagens regler inte ska gälla (9 § sambolagen). Om de inte har skrivit ett samboavtal gäller sambolagen vilken jag ska förklara nedan. 

Bodelning

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske på begäran av någon av samborna där samboegendomen fördelas mellan dem (8 § sambolagen). Samboegendom utgör sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Som samboegendom ingår inte t.ex. egendom som en sambo fått i gåva av någon annan än sambon med villkoret att egendomen ska utgöra mottagarens enskilda (4 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad avser exempelvis hyresrätt, bostadsrätt eller liknande som samborna eller någon av dem nyttjar eller äger, och är avsedd som deras gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § sambolagen).

I ert fall är det du som köpt bostadsrätten och står som ägare, vilket innebär att den inte utgör gemensam bostad i sambolagens mening då ingen av dem äger den, och ingår således inte i bodelningen. Däremot kan det vara så att din dotters sambo har rätt att bo kvar och överta bostaden om han anses behöva den bättre än din dotter, om sambon t.ex. har barn sedan tidigare, men om de inte har barn tillsammans krävs det dock synnerliga skäl för detta, vilket är ett högt ställt krav (22 § sambolagen). 

Alternativ situation 

Om planen t.ex. är att din dotter och hennes sambo betalar hyra i form av en skuld för att till slut uppnå ägande av bostadsrätten blir situationen en annan. I en sådan situation kan det bli fråga om ett samägande av bostaden i sambolagens mening, och vid en bodelning utan samboavtal innebär det att bostadsrätten skulle ingå och delas lika mellan dem. 

Sammanfattning

Som utgångspunkt kommer bostadsrätten som sagt inte ingå i en bodelning då det är du som äger den och den utgör därför inte samboegendom i lagens mening. Då jag inte vet vad du och din dotter och hennes sambo har för villkor mellan er är det inte säkert att utgångspunkten kommer att gälla i framtiden, beroende på hur situationen ser ut då. Jag skulle i varje fall rekommendera er att upprätta ett samboavtal mellan din dotter och hennes sambo för at själva reglera hur egendom och bostad ska fördelas vid en eventuell separation. Ett sådant avtal upprättas skriftligt och undertecknas av samborna (9 § sambolagen). 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”