Ska bostaden ingå i bodelningen mellan mig och min sambo?

Vi har bott med sambo i 3 år redan och vi har inget samboavtal. Han köpte ett hus under vår livstid, det vill säga nu. Han betalade alla pengar för huset själv. Frågan är, vid bristande efterlevnad, har jag rätt till halva eller del av huset? Jag läste att jag måste betala min del av fastigheten.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar det som att din sambo har köpt bostaden under ert samboförhållande och att du undrar vad som skulle ske med bostaden om ni väljer att flytta isär. Regler om bodelning för sambor finns i Sambolagen (SamboL). 

Hur upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållande kan bland annat upphöra genom att samborna flyttar isär (SamboL 2 §). När ett samboförhållande upphör ska, om någon av parterna begär det, en bodelning göras (SamboL 8 §). Vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan parterna, om det inte finns ett samboavtal som anger något annat (SamboL 9 §). Av din fråga framgår dock att ni inte skrivit något samboavtal, och därmed ska all samboegendom delas lika mellan er. 

Vad utgör samboegendom?

Det är sambors gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, under förutsättning att det har förvärvats för gemensamt bruk (SamboL 3 §). Detta innebär att huset utgör samboegendom om avsikten vid köpet var att ni skulle bo där tillsammans (SamboL 5 § 1 st. p.1). Vad som räknas som gemensamt bohag framgår av SamboL 6 §, och det är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. 

Vad gäller i detta fall? 

Det spelar ingen roll vem av er som har betalat för bostaden, utan det som är avgörande är om bostaden förvärvats för att användas av er båda gemensamt. En bostad som köpts av ena parten innan ett förhållande inleds ingår alltså i regel inte i bodelningen.  

I detta fall tolkar jag det dock som att din sambo har köpt bostaden under ert förhållande med avsikten att ni båda ska bo där tillsammans, varför bostaden utgör samboegendom och värdet av den ska således ingå i en eventuell bodelning. Vid bodelningen är det den som behöver bostaden mest som får den, och den avräknas sedan på ens ”lott” (SamboL 16 § 2 st.). 

Sammanfattning 

Som framgår ovan ska alltså bostaden ingå i en eventuell bodelning mellan er båda, förutsatt att den är köpt för gemensamt bruk och att någon av er begär att en bodelning ska ske då samboförhållandet upphört. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar, 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”