Samboegendom

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son är sambo , dom har två barn tillsammans. Han har ett barn i en tidigare relation. Är det bra att skriva något. Jag har tänkt att hjälpa dom ekonomisk t.ex med bil . Tänker att det är till dom, men om något skulle hända , dom kan gå isär, min son kan gå bort. Så skulle något hända då vill ju jag att det jag hjälpt till med är min sons. Behövs det skrivas något ? Det är deras t.ex bil , men händer det något är det min sons.
Anna von Fircks |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att du undrar om din sons sambo har rätt att få ut något vid en eventuell separation eller dödsfall. Enligt 8 § Sambolagen (2003:376) ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning på begäran av någon av samborna. Detta ska ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att de ingår ett äktenskap med varandra (alltså exempel vid dödsfall eller separation). Vid en bodelningen ska gemensam bostad och bohag ingå (3 §), detta går dock att avtala bort (9 § ). Med bohag räknar man vanligtvis in sådant som hör till hemmet som båda parter har brukat, exempel bord, stolar, soffa (för att nämna några enstaka exempel). Det finns några undantag från denna regel (4 §), exempel ingår inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (4 § punkt 1).Sammanfattningsvis ska alltså bilen inte ingå vid en eventuell bodelning, då den varken räknas in som bostad eller bohag. Vill du, din son och hans sambo dela på ägandet av bilen så föreslår jag att ni för säkerhetsskull skriver ett avtal mellan er där ni specificerar ägandeandelarna.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har min sambo rätt att kräva att jag flyttar?

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag flyttade in i min sambos hus, dvs han ägde det innan vi blev sambos. Om vårt förhållande tar slut har han då rätt att kräva att jag flyttar ut samma dag? Det är ju inte så lätt att hitta en bostad med inflyttning samma dag. Att sova på en väns soffa gör det ju svårt att ha delad vårdnad om våra barn om jag ska få ha dem halva tiden. Vill ju heller inte ha dem bara någon timme då och då i flera månader, speciellt inte om det sedan skulle bli en vårdnadstvist.
Minela Kurjakovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din sambo har bott i bostaden sedan tidigare och du flyttat in till honom utgör inte bostaden samboegendom och är därmed ingen gemensam bostad. Då har den som står på kontraktet (dvs. din sambo) i regel rätt att "slänga ut" den andra. Det finns dock ett undantag i 22 § Sambolagen. Undantaget innebär att den som inte "äger" hyresrätten eller bostadsrätten har rätt att överta denna om det är skäligt och denna partner bäst behöver den. Paragrafen är mycket sällan tillämpad och det är svårt att nå upp till rekvisiten. Har den som blir utkastad barn, inget jobb, dålig ekonomi och andra förutsättningar som gör det svårt att hitta en egen bostad talar detta för att undantaget ska tillämpas, men observera att det tillämpas mycket, mycket restriktivt.Vill du boka tid med våra jurister är du välkommen att göra det här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Med vänlig hälsning

Förvärvande av fastigheter i ett samboförhållande: I ett gemensamt syfte eller inte?

2021-03-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har varit Sambo på en gård i 30 år där gården står som enskild egendom på sambon.Efter 15 år köptes granngården i sambons namn i rent investeringssyfte.Vi ska nu separera.Har jag någon ekonomisk rättighet i den senaste köpta gården ?Jag har alltså varit "inneboende" i alla år.
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline!Jag tolkar det som att granngården köptes och finansierades av din sambo, om någon annan bakgrund skulle föreligga får du gärna återkomma på nytt.Utgångspunkten är att bostad och bohag ska ha förvärvats för gemensam användning för att utgöra samboegendom, se 3 § sambolag. Således är den införskaffade granngården enskild egendom om det inte införskaffades för ett gemensamt syfte. Samtliga definitioner av gemensam bostad i 5 § sambolag kräver att det huvudsakliga syftet med bostaden är att den utgör sambornas gemensamma hem.Vad innebär detta för er:Det viktigaste att ta med sig för dig är om det fanns ett gemensamt syfte med förvärvet av granngården och hur denna har finansierats. Skulle den ha finansierats gemensamt, så skulle nämligen detta indikera på att den förvärvats i ett gemensamt syfte, men såsom jag förstår det är den förvärvad och finansierad endast i er sambos intresse.Hoppas att detta har besvarat er fråga.

Samboegendom eller enskild egendom?

2021-03-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag köpte min bostadsrätt 2 år innan jag blev sambo. Nu har vi bott ihop i 4 år. Så min fråga är om jag är ensam ägare till lägenheten om jag separerar? det finns inget samboavtal idag.
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Om jag förstår dig rätt vill du veta om din bostadsrätt utgör samboegendom eller din enskilda egendom.SamboegendomSamboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolag (2003:376)). Allt som införskaffats enskilt av dig utgör din enskilda egendom, under förutsättning att det införskaffats utan syfte att det ska användas gemensamt med din sambor. Eftersom du köpte bostadsrätten två år innan du blev sambor, köptes inte bostadsrätten för gemensam användning och räknas därför som din enskilda egendom. Det innebär att om ert samboförhållande upplöses kommer bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Bättre rätt till bostaden

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min nuvarande sambo bor tillsammans i ett hus, det huset hyres av det företag som jag arbetar iJag hade det som krav i min anställning att jag ville hyra det husetFöretaget har nu under ca 10 års tid hyrt detta hus, och sedan då hyrt ut huset till mig och min samboJag har då betalat förmånsvärdet, som jag är skyldig att göra. Och företaget har betalat hyran åt fastighetsägarenNu skall jag och min sambo gå skilda vägar, och jag har för avsikt att bo kvar i husetMin sambo vill också bo kvarSå är det då någon av oss som kan säga sig ha mera rätt till denna hyresrätt än någon annan?Tacksam för ett snabbt svarMvh
Klara Zethraeus |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att besvara din fråga exakt eftersom jag inte har tillgång till alla bakomliggande omständigheter.Det finns framförallt två omständigheter där du kan hävda en bättre rätt till bostaden, i första hand om det är ditt namn som står på hyreskontraktet och i andra hand om det finns några barn i hemmet. I sådanafall kan den som bor med barnen har bättre rätt till bostaden. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Vad som är viktigt att tänka på när man blir sambor

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta ihop med min kille i huset han äger. Han har totalrenoverat huset och håller fortfarande på med den sista renoveringen. Vi har kommit överens om att det är rimligt att jag betalar hälften av alla hushållsavgifter så som vatten, el, sophämtning... samt att jag betalar hälften av räntan. Han sköter amorteringarna på lånet, han ska även betala alla nya renoveringar på huset då dessa gör att huset ökar i värde. Dock är vi oense om vem som ska betala om något i huset går sönder? Exempelvis om det blir en vattenläcka eller om vitvarorna går sönder. Vad är ert råd här?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så kul att ni har flyttat ihop! Det finns flera saker att tänka på här som senare kan underlätta för er båda två. Då reglerna om äktenskap inte tillämpas i ett samboförhållande kan det vara av vikt för båda sambor att avtala om vad som ska gälla. Det verkar som att ni redan börjat komma in lite på de banorna och det låter förnuftigt. Mitt råd till er är att upprätta ett samboavtal för att få klarhet i exakt vad som gäller, till exempel vad som ska ingå i en bodelning om förhållandet skulle upphöra. Till din fråga - jag kan inte råda er att göra det ena eller det andra. Ni får sätta er ner och komma överens för vad som ska gälla om till exempel frysen eller tvättmaskinen går sönder. Rent allmänt resonerat torde det vara skäligt att båda delar på kostnaderna då båda har nytta av fastigheten som sådan. Dock är det svårt att säga då många väljer att dela upp det ekonomiska ansvaret på olika sätt. Mitt råd är att ni försöker komma fram till en överenskommelse utefter era egna förhållanden utefter vad som känns rättvist. Glad påsk!Med vänliga hälsningar,

Vad händer när samboskap upphör?

2021-03-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Jag o min sambo ska separera, vi bor tillsammans i hennes bostadsrätt och min fråga är vad som gäller med samboskapet o bostadsrätten samt andra regler mm...
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga så som att du undrar vad som sker när ni separerar, dels med er egendom, dels med samboskapet. För att besvara din fråga får ledning sökas i sambolagen.Bodelning – Bostad & bohagErt samboförhållande kommer att upphöra när ni flyttar isär (2 § p. 2). När ni separerar ska er samboegendom fördelas er emellan genom en bodelning om någon av er begär det (8 §). Vad som utgör samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, förutsatt att egendomen har förvärvats för er gemensamma användning och inte annat följer av de i lagen nämnda undantagen. (3 §).BostadenOm jag förstår dig rätt är det din sambo som äger bostadsrätten, i det fall den införskaffades med syfte att ni två skulle bo där ska den delas er emellan, oavsett vem som bekostade köpet och vem som står som ägare till den. Om bostaden införskaffade exempelvis före ni började träffas och utan avsikt att det skulle bli just ert gemensamma hem förblir den dock hennes och är undantagen från bodelningen.Det finns dock en möjlighet för dig att fortsatt behålla bostadsrätten även om den inte utgör samboegendom. Detta förutsätter att du har bäst behov av bostaden och ett övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt Den rätten tenderar att starkt grundas på om ni har barn eller inte. Om ni inte har barn gäller övertaganderätten endast om synnerliga skäl talar för det, vilket exempelvis utgörs av att en sambo är gravid med ett gemensamt barn. (22 §). Av uppgifterna jag har fått ta del av framstår dock detta inte som särskilt sannolikt i det här fallet.BohagetVad som utgör bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 §).Vad som är undantaget från det gemensamma bohaget är saker ni införskaffat var för sig innan ni ingick ett samboförhållande utan att det var avsett för ert gemensamma hem. Undantaget är även sådant bohag som används uteslutande av en av er och sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål (6 och 7 §). Det kan vara exempelvis en dator bara en av er använder eller annan hobbyutrustning som bara en av er använder. Kläder och annan egendom av personlig karaktär ska också undantas.Pengar du har insatt på ett konto, aktier eller liknande är inte heller samboegendom och ska inte delas upp vid en bodelning. Likaså gäller även exempelvis en bil eller cykel.Annat undantagetEgendom du har fått med villkor om att det ska förbli din enskilda är även undantaget från bodelningen om du har fått det av annan än din sambo, om du har ärvt det eller, om du har fått det genom testamente. vad som har trätt i stället för egendom som avses i punkterna ovan, om inte annat har föreskrivits genom rättshandlingen som är orsaken till att den ursprungliga egendomen är enskild. Detta handlar om exempelvis saker du köpt för pengar du har ärvt med villkor om att arvet ska förbli din enskilda egendom. (4 §). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Bodelning vid dödsfall - sambor

2021-03-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Ang beräkning av laglott; Min sambo äger själv fastigeten som vi bor i sen 3 år, då hon köpte den och vi blev sambo (ej gifta). Vi har båda två vuxna barn sen tidigare relationer.Om hon dör ärver henne barn hennes egendom. Men hur räknas då hennes hus som är vår gemensamma bostad där vi båda är skrivna, beträffande arv, laglott etc. Har jag rätt att bo kvar och fördelningen av husarvet/laglotten får uppskjutas? Eller hur fungerar det?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!SamboegendomEnligt 3 § Sambolag (2003:376) är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning samboegendom. Det innebär att allt som införskaffats enskilt av en individ, utan syfte att det ska användas gemensamt med en sambor, inte utgör samboegendom. Allt som utgör samboegendom ska ingå i en eventuell bodelning.Bodelning vid dödsfall - samborEnligt 2 § SamboL upphör ett samboförhållande när någon av samborna avlider. När det sker ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Det krävs då att det inte finns något samboavtal som föreskriver att Sambolagen inte ska vara tillämplig på deras samboförhållande (9 § SamboL). Den efterlevande sambon måste påkalla bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Om någon av samborna har avlidit är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning (18 § SamboL). Det som ingår i bodelningen är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Om bodelning görs kommer samboegendomen delas lika mellan dig och din sambors arvingar. Det innebär att halva huset, i alla fall halva husets värde beroende på om huset skulle behållas eller säljas, skulle tillfalla dig när arvskiftet görs efter din sambo.Lag (1904:48 s.1) om samäganderättEfter bodelning och arvskifte kommer du och din sambors arvingar äga huset gemensamt. Om ni inte har skrivit något samäganderättsavtal som stadgar annat ska alla beslut som rör den samägda egendomen fattas med full enighet. Om ni inte kan komma överens om att du kan köpa ut arvingarna har ni rätt att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion för gemensam räkning genom att lämna in en ansökan till tingsrätten (6 §). Varken du eller arvingarna (beroende på vem som begär tvångsförsäljning) kan normalt inte förhindra att en auktion genomförs, enbart om tingsrätten skulle anse att det finns synnerliga skäl.I 6 § sägs att ett beslut om att sälja en samägd fastighet kan skjutas på framtiden om en delägare visar att denne har synnerliga skäl till att det inte ska bli en försäljning. De omständigheter som uttrycket tar sikte på är sociala eller andra förhållanden som skulle kunna tala emot en försäljning. Det kan vara skäl som att ett barn som bor på fastigheten behöver gå kvar på en viss skola, eller ett sådant skäl som att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ut ett rimligt pris. Praxis på området tyder på att det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga. SammanfattningDet är svårt för mig att bedöma om huset utgör samboegendom utifrån den information jag fått men om huset utgör samboegendom ska den ingå i en bodelning vid din sambors död. Då kommer halva husets värde tillfalla dig och andra halvan tillfalla din sambors arvingar. Eftersom huset då kommer utgöra samägd egendom blir samäganderättslagens bestämmelser tillämpliga som innebär att alla beslut avseende huset måste fattas med full enighet. Kan ni inte komma överens om att du ska få bo kvar i huset eller att du får köpa ut arvingarna, har de rätt att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion. Allt detta förutsätter att huset utgör samboegendom och att ni inte har ett samboavtal som stadgar annat. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,