När anses man vara sambor?

2021-03-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag har flyttat till ett land där vi inte anses vara sambos bara för att vi bor tillsammans, utan där man behöver registrera samboskap hos kommunen. Vi har inte gjort det utan är alltså två singlar, i detta lands ögon. Innebär det att även svenska myndigheter ser oss som singlar, fastän vi bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden? Vi är båda svenska medborgare.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När är man sambo enligt svensk rätt? Begreppet sambo i svensk rätt definieras i 1 § sambolagen, där det anges att man med sambor avser två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Om det skulle uppkomma en fråga om till exempel era ägodelar och hur dessa ska fördelas mellan er i Sverige, så kommer man att utgå ifrån denna definition av sambo som anges i 1 § sambolagen. SammanfattningOm ni är att anse som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll så är ni att betrakta som sambor enligt svensk rätt. Att ni bor under äktenskapsliknande förhållanden bör inte påverka situationen. När ni gifter er eller inte längre uppfyller kravet i 1 § sambolagen på vad en sambo är så ändras så klart begreppet. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bodelning mellan sambor - samboegendom omfattas av sådan egendom som införskaffats för gemensamt bruk

2021-03-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min pojkvän har gjort slut och han är skriven på min lägenhet som jag införskaffade innan vi blev ihop. Han säger sig ha besittningsrätt på lägenheten och kräver mig på en väldigt stor summa pengar för att bli av med honom. Han vägrar att flytta och har barrikaderat sig i lägenheten. Vi har inget hyresavtal mellan oss. Jag ska kontakta Skatteverket och informera att han inte bor där längre i och med att vårt sammanboende är slut eftersom vi inte längre är ett par. Men när de utreder kommer han att säga att han visst bor där. Jag står på alla kontrakt till lägenheten. Han är inte medlem i bostadsrättsföreningen. Jag har en nyckel till bostaden som han inte har och kan låsa ute honom. Är det tillåtet? Kan jag anmäla honom för hemfridsbrott om han fortfarande är skriven på adressen?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För sambos gäller sambolagen (om det ej finns ett samboavtal). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det, vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan parterna. Ett samboförhållande upphör när sambos ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om en av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör även om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, om rätten att bo kvar i bostaden eller om sambon väcker talan om övertagande av bostad (2 § sambolagen).Samboegendom – egendom som införskaffats för gemensamt brukAll egendom är inte samboegendom. Sambolagen skiljer på sådan egendom som köpts för gemensamt eller privat bruk. För att egendom ska utgöra samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen).Eftersom du införskaffade bostadsrätten innan förhållandet uppstod kommer bostadsrätten inte bli föremål för bodelning eftersom den inte räknas som samboegendom (den var ej inskaffad för gemensamt bruk). Att han fortfarande är folkbokförd på adressen är inte relevant i denna bedömning, bostaden kommer oavsett inte utgöra samboegendom.Den sambo som har bäst behov av bostaden har rätt att överta bostadenDet finns dock en regel som säger att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, övertagandet ska vara med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt (22 § sambolagen). Denna regel gäller även om bostaden inte utgör samboegendom. Bestämmelsen syftar främst till sådana samboförhållanden där samborna har barn tillsammans, om inte gäller regeln endast om synnerliga skäl talar för ett övertagande. Detta är en tvingande skyddsregel, vilket innebär att den ej kan avtalas bort genom ett samboavtal. Av frågan framgår inte om ni har barn och inte heller under hur lång tid som samboförhållandet har pågått. Regeln tillämpas bara i undantagsfall, om det inte föreligger synnerliga skäl (högt ställt krav) har sin sambo ingen rätt att överta bostaden.Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde (22 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär att din sambo, vid ett eventuellt övertagande, skulle behöva köpa bostadsrätten av dig.Sammantaget gäller att bostaden ej utgör samboegendom. Min rekommendation är att du ska begära bodelning för att fördela samboegendomen. Om din sambo inte går med på en bodelning kan du ansöka om bodelning hos tingsrätten, tingsrätten kan då utse en bodelningsförrättare om ni inte kan komma överens. Om din sambo efter beslut från bodelningsförrättare vägrar att flytta kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om avhysning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Du har inte rätt att kasta ut sin sambos saker, då kan du göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Eftersom det är din lägenhet och om du har givit din sambo tillräckligt lång tid att flytta bör det inte vara brottsligt att byta lås.Med vänlig hälsning,

När är sambolagen tillämplig?

2021-03-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har en del juridiska frågor angående sambolagen som jag hoppas att ni kan svara på. För tillfälligt bor jag i Uppsala och är bokförd här i en hyreslägenhet men nu har jag och min kille bestämt oss för att flytta ihop på heltid och att jag ska bokföra mig i hans lägenhet som han för tillfälligt hyr av sin syster som hon köpt för några år sedan. Han har bott i hennes lägenhet ett bra tag utan att vara bokförd i hennes lägenhet men nu när han är i slutspurten till att köpa av henne den här lägenheten så kommer han automatiskt bli skriven i lägenheten som han " hyrt" av henne. Gäller sambolagen då? Jag kommer att bokföra mig någon dag efter att han köpt lägenheten och vi båda två kommer då att vara bokförda och skrivna i lägenheten då han köper av hans systers lägenhet. Dem använder sig inte av en mäklare utan fixar allt själva. Jag kommer att betala en del av hans amortering samt ränta. Den blev högre eftersom han valde att inte lägga in någon kontaktinsats då processen ser annorlunda ut när man köper av en familjemedlem. Om sambolagen gäller kommer han då att behöva köpa ut mig trots att jag inte står på något lån?Och en till fråga. Om jag själv väljer senare att köpa en egen lägenhet som varken jag eller han kommer att vara folkbokförda i, gäller sambolagen då?Tack på förhand
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När är sambolagen tillämplig?Sambolagen tillämpas på när två personer stadigvarande bor tillsammans. Personerna ska vara i ett parförhållande och dela ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Den egendom som omfattas av sambolagen, och som kan bli föremål för en bodelning om ni skulle separera, är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (3 § sambolagen). I detta fall så avser frågan bostaden. För att bostaden ska anses vara "gemensam" enligt sambolagen så ska den vara förvärvad av paret för gemensam användning. Att vara folkbokförd i en bostad är inte ett krav som ställs för att bostaden ska vara att anse som parets "gemensamma bostad". Det viktiga för bedömningen är om bostaden köpts i syfte att den ska vara parets gemensamma bostad. Måste din pojkvän köpa ut dig?Jag utgår ifrån att din fråga "Om sambolagen gäller kommer han då att behöva köpa ut mig trots att jag inte står på något lån?" tar sikte på en situation då ni separar. Ett samboförhållande upphör, exempelvis, när samborna flyttar isär (2 § 2 p. sambolagen). När ett samboförhållande upphör så kan en av samborna begära att en bodelning ska ske (8 § sambolagen). När bodelningen genomförs så är det samboegendomen som ska fördelas mellan er. Om bostaden är att betrakta som den "gemensamma bostaden" enligt sambolagen så kan en sambo, istället för att lämna ut egendom vid bodelningen, utge ersättningen i form av pengar istället (17 § sambolagen). Vad händer om du köper en egen lägenhet?Jag utgår ifrån att du menar att du köper en lägenhet utan att flytta in i lägenheten. Om du och din pojkvän fortfarande bor kvar i den första lägenheten och du köper en annan lägenhet för att den enbart ska vara avsedd för dig så kommer den lägenheten som du köper inte att kunna betraktas som "gemensam bostad". Av denna anledning så ska sambolagen inte tillämpas i förhållande till den nya lägenheten. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

2021-03-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger en bostadrätt, köpt av mig för 1,5 år sedan för att bo i själv. Även möbler mme. Nu ska min pojkvän flytta in och vi ska bli sambo. Vad gäller om vi är sambo och sedan separerar? Vad är "mitt och ditt"1/ Bostadsrätten är den min och pojkvän får då i så fall flytta ut och jag behöver inte erlägga pengar för det?2/ Möbler och andra tillhörigheter som vi köper innan samoskapet men nu haft tillsammans?Regleras det automatiskt av sambolagen utan att vi behöver skriva något.Det som kommer ske är att jag fortsatt betalar ränta och amortering själv men vi ska dela på hyra, värme, försäkringar.Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL).Vad händer om sambor separerar?När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Detta innebär att samboegendom är sådant som någon av samborna, eller samborna gemensamt, köpt med syftet att egendomen ska användas av dem båda. Detta kan till exempel vara möbler eller köksutrustning som den ena sambon köpt under samboförhållandet, men varorna köptes för att båda samborna skulle använda det i deras gemensamma boende.Sådant som köpts innan samboförhållandet inleddes, och som inte köptes med avsikten att det skulle vara sambornas gemensamma, är inte samboegendom. Detta innebär att din bostadsrätt och de möbler som du köpt innan ni inledde ert samboförhållande inte är samboegendom, eftersom de inte förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att det fortfarande är din egendom som du inte behöver dela med din sambo om ni går isär. Endast det ni köpt med syftet att använda det gemensamt ska delas.Rätt att ta över bostadenOm den ena sambon äger bostadsrätten och den inte är samboegendom, som i ert fall, finns det ändå en möjlighet för den andra sambon att i vissa fall ta över den (22 § SamboL). Denna rätt inträder om den andra sambon har bäst behov av den, och ett sådant övertagande med hänsyn till alla omständigheter kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller denna rätt dock endast om synnerliga skäl talar för det. Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att svara på om detta över huvud taget skulle vara aktuellt, men kort kan sägas att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.SamboavtalDet är möjligt för samborna att upprätta ett så kallad samboavtal, där de anger att en annan fördelning än den enligt sambolagen ska ske (9 § SamboL). Det kan göras till exempel om den ena sambon köpt en möbel för gemensamt bruk som denne ska få behålla om samborna går isär. Samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna, men olikt ett äktenskapsförord behöver det inte registrerats.Din situationSom jag beskrivit ovan är din bostadsrätt och möblerna inte samboegendom om de införskaffades innan ni blev sambor och inte med syftet att ni skulle använda dem tillsammans. Det innebär således att de inte heller ska delas i en framtida bodelning, utan kommer fortsätta tillhöra dig. Om ni vill ändra på fördelningen av det som faktiskt är samboegendom kan ni självklart upprätta ett samboavtal.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vid bodelning mellan sambor har den sambo med bäst behov av den gemensamma bostaden rätt att överta bostaden

2021-03-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Vad gäller vid en separation där två sambor ska flytta ut ur den gemensamma hyreslägenheten? Båda står på kontraktet, lägenheten är ej uppsagd. Nu har den ena sambon bestämt sig för att kvinnan ska ut därifrån ett datum och klockslag som mannen bestämt själv.Kan han bara kasta ut kvinnan från deras gemensamma hyreslägenhet? De har bott i den cirka 13 år. Vad är det som gäller här om båda står på kontraktet?Tacksam för svar.Mvh,
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För sambos gäller sambolagen (om det ej föreligger ett samboavtal). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det, vid en bodelning ska all samboegendom delas lika mellan parterna (8 § sambolagen). Ett samboförhållande upphör när sambos ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om en av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör även om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, om rätten att bo kvar i bostaden eller om sambon väcker talan om övertagande av bostad (2 § sambolagen).Samboegendom – egendom som införskaffats för gemensamt brukAll egendom är inte samboegendom. Sambolagen skiljer på sådan egendom som införskaffats för gemensamt eller privat bruk. För att egendom ska utgöra samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen).Av frågan framgår inte om hyresrätten införskaffades för gemensamt eller privat bruk. Om samborna införskaffade hyresrätten för gemensamt bruk ska hyresrätten utgöra samboegendom. Om ena parten införskaffade hyresrätten före förhållandet uppstod, eller i syfte att hyresrätten skulle vara för privat bruk, gäller att bostaden ej utgör samboegendom.Om hyresrätten var avsedd för gemensamt bruk är bostaden samboegendom och ska därmed ingå i bodelningen.Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att överta bostadenVid en bodelning ska den sambo som bäst behöver bostaden ha rätt att få denna egendom. Eftersom bostaden är en hyresrätt sätts värdet av bostaden till noll kronor, vilket innebär att den övertagande sambon ej ska köpa ur den andre sambon. En förutsättning för att en sambo ska få överta en bostad är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska anses skäligt (16 § sambolagen).I bedömningen om vem som bäst behöver bostaden tas hänsyn till flera olika faktorer. Om ena sambon exempelvis har fått ensam vårdnad av barnet eller om barnet ska bo hos ena sambon kan detta tala för bättre behov av bostaden. Ekonomiska förhållanden och en sambos möjlighet att införskaffa ett nytt boende kan vara relevanta faktorer vid en sådan bedömning. Jag kan dessvärre inte göra någon bedömning i detta enskilda fall då det inte finns tillräckligt med information i frågan. Vid en bodelning (om hyresrätten utgör samboegendom) kommer den sambo som har bäst behov av bostaden att överta hyresrätten. I en sådan situation ska en behovsprövning göras där man ser till de faktorer som jag nämnt ovan.Med vänlig hälsning,

Ingår kylskåp och frys i sambobodelning?

2021-03-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera efter 10 år. Vi har bott i min villa under tiden. Hur är det med kyl och frys som köptes in gemensamt? Ska det delas upp? Ska jag betala honom för att få behålla det i huset? Hur är det med snickerier som gjorts på huset? Jag har betalat allt material men han har utfört jobbet.
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga undrar du om gemensamt införskaffat kylskåp och frys ingår i bodelningen, samt om din sambo har rätt till ersättning för utförd renovering på din villa. Bestämmelser om bodelning mellan sambor hittar du i sambolagen (SamboL). Enligt sambolagen ska en bodelning upprättas i samband med separationen och samboegendomen ska delas lika mellan parterna (8 § SamboL). Som samboegendom räknas bostad och bohag som parterna förvärvat för gemensamt bruk (3 § SamboL). Räknas kylskåp och frys som samboegendom? En villa definieras som fast egendom (2 kap. 1 § jordabalken). Kylskåp och frys kan rent juridiskt räknas både som samboegendom (bohag) och som fastighetstillbehör (2 kap. 2 § jordabalken). Kraven för att kylskåpet och frysen ska anses vara fastighetstillbehör är att det måste införskaffats för stadigvarande bruk och därför tillhöra villan som "fast inredning". Eftersom du själv äger villan skulle kylskåpet och frysen kunna anses ingå i villans värde och inte anses utgöra samboegendom. Men med tanke på att ni bott tillsammans i 10 år i din villa och införskaffat kylskåpet och frysen för ert gemensamma hem, skulle jag säga att det räknas som samboegendom och därför ska ingå i bodelningen (6 § SamboL). Ersättning för utfört arbete på huset?När det gäller din tidigare sambos arbete och underhåll på villan, finns det inget i sambolagen som tyder på att du skulle kunna bli skyldig honom ersättning för det utförda arbetet. I ett tidigare mål (NJA 2003 s 650) likställdes utlägg för en renovering med en gåva till husägaren. Vilket stödjer din situation ytterligare eftersom du själv betalat för allt material och din tidigare sambo endast utfört arbetet. Sammanfattningsvis, är du inte skyldig att ersätta din tidigare sambo för det utförda arbetet på villan. Gällande kylskåpet och frysen beror det på om ni upprättat ett samboavtal (9 § SamboL) för vad som ska ingå i er bodelning eller inte, vilket inte framkommer i din fråga. Det kan juridisk sett både anses som samboegendom (bohag) och fastighetstillbehör. Men enligt min bedömning anses kylskåpet och frysen vara samboegendom och ska delas lika mellan er två eftersom ni införskaffat det gemensamt till ert hem.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Måste man dela vinstpengar med sin sambo vid separation?

2021-03-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son ägde en lägenhet o efter några år flyttade hans tjej in. Efter ytterligare några år sålde han lägenheten o fick en vinst. Huset dom flyttade till köptes gemensamt o han har endel av sina vinstpengar sparade på ett konto då sambon ville att dom skulle betala lika mkt på huset. Om dom nu skulle skiljas..måste han då dela sina gamla vinstpengar med sin sambo?Tacksam för svar.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen.Eftersom din son och hans flickvän endast är sambos och inte gifta så en bodelning vid separation frivilligt, alltså; bodelningen är inte ett krav till skillnad från vad som gäller vid äktenskap och skilsmässa (8 § sambolagen). Om din son och hans flickvän dock väljer att genomföra en bodelning vid separation så finns det regler i sambolagen även för det.I en bodelning vid ett samboförhållandes upphörande ska den s.k. samboegendomen ingå. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, såvida egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I din sons fall verkar samboegendomen bestå i huset de köpt tillsammans samt bohaget däri (t.ex. möbler). Har han betalat sin del av huset för vinstpengarna från lägenheten kan man säga att de pengarna indirekt delas genom att huset delas mellan dem.Pengar på personliga bankkonton eller pengar generellt utgör dock inte samboegendom är därför inget som delas mellan samborna vid en separation. Samboegendom utgörs som sagt endast av den gemensamma bostaden och bohaget däri. Har han sina vinstpengar på ett bankkonto kommer de alltså inte delas med hans flickvän vid en separation förutsatt att de fortsätter vara sambos.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en sambo ge bort egendom utan den andras samtycke?

2021-03-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min mor är sambo med min far. Hon vill nu ge bort fastigheten hon ensam äger till mig. Måste min far ge sitt samtycke till detta? Isf på vilket sätt? Muntligt eller skriftligt? Måste det stå med i gåvobrevet?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår det, vill du veta om din mor kan ge bort sin fastighet som hon äger ensam utan din fars, som är hennes sambo, medgivande. Du önskar även ta reda på hur samtycket ska lämnas, om det behövs.Allmänt om samborUtgångpunkten enligt 3 § sambolagen är att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bostad menas bl.a. fast egendom, hyresrätt och bostadsrätt som är avsedd att vara sambornas gemensamma hem (5 § sambolagen). Fritidshus och egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas emellertid inte som samboegendom (7 § sambolagen).Ditt fallÄger din mor bostaden ensam, men den har förvärvats för gemensam användning räknas det som samboegendom. Det har då ingen betydelse vem som har betalat för bostaden eller vem som står på kontraktet så länge den skaffades för gemensam användning.Tillbaka till vad som gäller för samborHuvudregeln är att varje sambo, under ett samboförhållande, själv sköter sin egendom och svarar för sina skulder. Det finns emellertid vissa inskränkningar i en sambos möjligheter att förfoga över sin egendom. En sambo får inte utan den andre sambons samtycke sälja, ge bort, inteckna, pantsätta eller hyra ut deras gemensamma bostad (23 § sambolagen).Ditt fall igenFör att din mor ska ha rätt att sälja/ge bort den gemensamma bostaden (om det nu är det) krävs hennes sambos skriftliga samtycke enligt 23 § andra stycket sambolagen. Enligt tredje stycket behöver inte hon inte hämta samtycke om hennes sambo inte kan lämna ett giltigt samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid.Om samtycke från den ena sambon saknas kan den sambon som vill ge bort bostaden, ansöka om att få tillstånd för att göra det hos en domstol (24 § domstolen). Skulle din mor ge bort bostaden ändå utan den andre sambons samtycke kan försäljningen förklaras ogiltig av domstol (25 § sambolagen).GåvobrevFast egendom, får endast ges bort i gåva om ett gåvobrev upprättats. Är givaren dessutom gift eller sambor krävs även samtycke från givarens partner. Ett gåvobrev måste undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren. Den ska ofta innehålla en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades. Den behöver i regel inte bevittnas förutom för fast egendom, av två personer.Gåvobrev behöva ibland registreras hos myndigheter, detta är när det till exempel rör sig om sig om att ge bort en fastighet för att lagfart behöver ändras. Den som tagit emot gåvan ska då skicka gåvobrevet till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan för att ändra lagfarten.Sammanfattningsvis kan inte en bostad som anses som samboegendom ges bort utan samtycke från den andra sambon. Din mor behöver därav ett skriftligt samtycke från hennes sambo om egendomen är införskaffad för gemensam användning.Jag hoppas att detta var till hjälp och du får gärna vända dig till lawline med fler frågor om du har!Vänligen,