Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

2020-10-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När vi köpte vårt hus kunde jag inte stå på lånen eftersom jag var student. Min sambo stod alltså som ensam ägare och låntagare i flera år. Jag har dock alltid hjälpt till att betala lånen eftersom vi haft gemensam ekonomi. För 7 år sedan skrev han över halva fastigheten på mig som en gåva. Jag tog dock inte ut lagfart förrän för ca 2 år sedan. I gåvobrevet stod det att jag inte var tvungen att överta några lån, så det har jag inte gjort, men jag har fortsatt hjälpa till med lånekostnaden. När vi nu ska separera hävdar han att han har mer rätt till huset än jag eftersom han köpte det från början. Stämmer det? Han/vi köpte det ju för gemensamt bruk och vi har bott tillsammans i det med våra två barn i över 20 år. Vi har inget samboavtal.När vi köpte vårt hus ingick en del möbler och annat lösöre. Ingår dessa i samboegendomen, eller räknas det som hans eftersom jag inte stod på lånen i början?Efterhand har vi tagit flera lån på huset, men de har inte gått till förbättring av egendomen utan till inköp av maskiner som han har bokfört i sin enskilda firma. Har jag någon rätt till dessa? Måste jag betala för lån som har bekostat hans maskiner? Jag var tvungen att stå som medlåntagare eftersom han inte fick ta fler lån själv. En del av lånen har dessutom en annan egendom, som jag inte har någon rätt till, som säkerhet. Ska jag betala för lån på en fastighet som jag inte har någon rätt till?Är jag betalningsansvarig för lån som endast han står på vår gemensamma bostad?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din exsambo har inte rätt till huset mer än vad du har enligt de uppgifter du lämnar. Vad som ingår i samboegendom, vilket är den egendom som ska delas upp när ett samboförhållande upphör, är er gemensamma bostad och era möbler. Ett krav som ställs på både bostaden och möblerna är att de ska ha inhandlats för gemensam användning, 3 § sambolagen.Som er gemensamma bostad räknas huset oavsett om vem som står som ägare, om den förvärvades för er gemensamma användning vilket du uttryckligen förklarar att den köpets för, 5 § p.1 SamboL. I detta fallet står du dessutom numera på lagfarten. Att ni inte har något samboavtal ändrar inte på det faktum att ni har lika del i huset, finns det inget samboavtal som främst brukar framtas för att man vill avtala annorlunda än vad som står i lagen, så är det som lagen föreskriver som gäller. De möbler som ingick vid köpet och de möbler som inhandlats under förhållandet som är avsedda för er gemensamma användning, ska delas upp vid den bodelning ni står inför det spelar ingen roll att du inte stod på lånen från början, 6 § SamboL. Maskinerna som ingår i hans enskilda firma, ingår inte samboegendomen, utan är något som kommer att undantas. Eftersom du står som medlåntagare har du en direkt skyldighet i förhållandet till banken, om inte ditt ex kan betala så kommer banken kräva dig eftersom ni är solidariskt betalningsskyldiga. När det gäller er två emellan beror det på er överenskommelse, bara för att du enligt sambolagen inte har rätt att ta del av värdet för maskinerna så kan du fortfarande avtalat med honom om att stå på lånet och det är inget sambolagen kan upplösa. Eftersom du nu beskriver det som att du inte har rätt att ta del av maskinerna då ni inte verkar avtalat om något annat, så är det inte rimligt att du fortsatt står som medlåntagare. Går det inte att lösa att han står på det själv, och du accepterar att stå på lånen så länge han betalar, hade jag gett dig rådet att skriva ett avtal som reglerar lånen för maskinerna. Gällande bolånet så kommer din exsambo att få göra avdrag på värdet på hans andel av bostadsvärdet så att han får täckning för lånet som finns på huset. Ditt ex får inte täckning för de lån som tagits på fastigheten för hans maskiner eftersom det inte tillhör er samboegendom. Då det är svårt att beskriva hur det går till med ord så redovisas här ett exempel: bostaden är värd 1 000 000, och ni äger hälften var dvs 500 000/ var. På bostaden finns ett lån på 250 000kr som står i din exsambos namn. Ett avdrag kommer att göras på ditt ex andel för att ge täckning för lånet, eftersom lånet är en skuld och inte en tillgång. Hade ni sålt lägenheten nu hade ni ju inte fått ut 1 000 000, utan 750 000kr. Din andel: 500 000 Ditt ex andel: 500 000 – 250 000= 250 000 Så den summan som kommer att slås samman är 500 000 + 250 000 = 750 000 Sedan kommer summan halveras för att få ut era andelar dvs 750 000/= 375 000/ var. Så efter bodelningen av huset kommer ni "lämna" med följande" : Din andel: 375 000 Ditt ex andel: 375 000 (+ 250 000 som är ett lån, = 525 000). Denna beräkningen följer av 13-14 § § SamboL. Du är sammanfattningsvis inte betalningsskyldig för lånet på huset eftersom du inte står på lånet, men för de lån som du står som medlåntagare på. Ditt ex har inte mer rätt till huset i avseendet att hans andel är större eller liknande. Om ni båda vill behålla huset och båda har ekonomisk möjlighet att göra det, så kommer den som anses ha bäst behov av bostaden att ges förtur, vid vägledning av detta luddiga begrepp, ser man bl.a. vem av er som ska ha barnen boende hos sig, om någon era barn fortfarande bor hemma. Är det du som anses ha det största behöver, kommer du också att överta lånet på bostaden och ditt ex lån som har säkerhet i bostaden behöver ges annan säkerhet, 16 § SamboL. Hoppas detta är svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Hur kan Jag köpa ut min sambo?

2020-10-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa ut min sambo från vår lägenhet. Vid utköpet, görs det med mäklare eller med bankman? Hur lång tid tar ett utköp om vi är överens?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns framförallt två sätt man kan gå till väga när du ska köpa ut din exsambo ur huset. Jag antar att ni äger 50% vardera av lägenheten. Genom bodelning:När man avslutar ett samboskap kan man göra en bodelning om någon av er begär det, men det är inget krav på det (8 § sambolag). För att bostaden då ska omfattas i en bodelning krävs att den är införskaffad för att användas gemensamt (3 § sambolag). Om ni båda är överens om att det är du som ska köpa ut din sambo så ger ni bostaden ett marknadsvärde. Detta gör man med fördel genom att ta hjälp av en mäklare som anger vad huset har för marknadsvärde, detta utgör försäljningspriset. Sen från den vinsten som skulle uppkommit beräknar ni en fiktiv reavinstskatt på 22 % (den är endast fiktiv eftersom det inte sker en försäljning utan en bodelning) som dras av från marknadsvärdet. Sedan delas den summan lika er emellan och det blir det belopp som du ska ersätta sambon för hans eller hennes del av lägenheten.Jag har här nedan ett exempel:Försäljningspris 2 000 000 kr = Marknadsvärde + renoveringskostnader – mäklarkostnaderInköpspris 1 500 000 kr = det ni köpte huset förFörsäljningspris 2 000 000 – Inköpspris 1 500 000 = Vinst 500 000 krReavinstskatt: 22 % av vinsten 500 000 = 110 000 krNettovärde: Försäljningspris 2 000 000 – reavinstskatt 110 000 = 1 890 000Det du ska lösa ut ex-sambon med: 1 890 000 / 2 = 945 000 krUtan bodelningEftersom en bodelning vid avslutande av samboskap inte krävs enligt lag så kan du och din sambo även komma överens själva om hur ni ska genomföra köpet. Det gäller även om den inte införskaffats för gemensamt bruk men ni äger 50 % ändå (t.ex. om den ena av er köpte in er i den andres bostad). Då kommer dock din sambo som blir utköpt behöva betala skatt på den eventuella vinst hon gör (44 kap. 13 § inkomstskattelag).Hur långt tid ett utköp tar är svårt att bedöma då det skiljer sig från fall till fall. Men är ni båda överens om att du ska köpa ut din sambo, väljer ni att kontakta en mäklare då kommer mäklaren ge bostaden ett mäklarvärde. Hur långt tid det tar för mäklaren kan du fråga mäklaren om. Med vänliga hälsningar,

Min sambo begär betalning av våran insatslägenhet. Vad kan jag göra?

2020-10-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej mitt ex flyttade ut 2018 ur våran insatslägenhet.När han flyttade ut gick vi till banken och gjorde så lånet börjar dras från mig. Jag har med mina föräldrar betalt totalt 375000:- men vi har ej skrivit papper på lägenheten och ej gjort någon adressändring. Men när man har sökt på nummerupplysning har han funnits på andra adresser. Nu vill han ha pengar för lägenheten.Räcker det att bevisa att han flyttat ut med lånet som skrevs på mig? Andra adresser på nummerupplysning? Överföringar från mig och mina föräldrar till hans spelkonton, skulder mm. Har sms från han om att när han skrivit att jag får nycklarna när han fått dom sista pengarna för lägenheten.
Binh Tran |Hejhej! SamäganderättOm ni har betalat insatsen tillsammans och han står som hälften ägare för bostadsrätten så äger ni bostadsrätten med samäganderätt - oberoende av om endast du står på lånet eller inte. Det innebär att han har rätt till sin andel av bostadsrätten annars kan han tvångsförsälja lägenheten för att få ut sin andel, se 6§ samäganderättslagen. Han måste skriva under att han ger sin andel till dig för en specificerad summa för att ägarandelen ska gå över till dig och att du ska äga lägenheten 100%. Ni kan visserligen avtala om att de pengar som du och dina föräldrar har gett honom för hans skulder och spelkonton ska göra så att ni behöver betala honom mindre men det är tyvärr ingenting som han behöver gå med på. Det är inte nycklarna som är viktiga utan det är att han skriver över sin ägarandel till dig - detta kontrakt ska sedan skickas till bostadsrättsföreningen. Ta kontakt med din bostadsrättsförening för att få en sådant avtal.Om han inte står som ägare Är det på så vis att han inte står som ägare på lägenheten så har han ingen rätt att begära betalning för lägenheten. Visserligen kan man som sambo begära bodelning men endast under 1 år. Eftersom ni separerades 2018 så har det gått mer än 1 år och han har inte längre rätt att begära bodelning, se 8§ 2st sambolagen. Har du några följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Finns det en tidsgräns för att man ska anses vara sambos i lagens mening?

2020-10-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag minns att jag hade en juridisk diskussion med en vän en gång som sa:"Sekunden en person flyttar in och blir sambo hos sin partner, så äger den som flyttade in direkt hälften av egendomen, lägenheten, allt som person B äger, osv." Jag diskuterade tillbaka och sa att det inte stämde, men har kollat och kikat en del i Sambolagen och läst om att ja, bodelning sker och att egendomen delas på hälften om inget annat har avtalats. Så finns det sanning i min väns påstående? Dock så undrar jag även, hur länge måste ett par ha varit sambos för att en bodelning kan krävas och att hälften av all egendom delas då? Räcker det med endast 1 dag?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning mellan sambos finns precis som du påpekade stadgade i Sambolagen (SamboL). Sambolagen är tillämplig för alla samboförhållanden som innebär att paret bor i en gemensam bostad. Som sambor räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och stadigvarande bor tillsammans som ett par. Lagen uppställer inte någon specifik tidsgräns för att den ska vara tillämplig. Ett riktmärke brukar vara 6 månader, men domstolarna har ansett att även kortare tid räcker för att ett samboförhållande ska föreligga. Som exempel kan nämnas RH 2005:34, där domstolen ansåg att 11 veckor räckte för att personerna i fråga skulle anses vara sambor i lagens mening. (Se här för fortsatt läsning). Även viktigt att ha i åtanke är att det är endast samboegendom som kan utgöra föremål för bodelning. För att egendom ska anses vara samboegendom innebär det att det ska utgöra gemensam bostad och gemensamt bohag som paret skaffat för gemensam användning, (se 3 § SamboL). Sambolagen gäller alltså inte all egendom som tillhör samborna. Vid en bodelning ska samborna dela enbart det som anses vara samboegendom. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När gäller sambolagen?

2020-10-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Jag bo nu med min dotter i ett stor förstahandskontrakt lägenhet . Min pojkvän vill att jag och min dotter från min tidigare förhållande ska flytta till honom så snart som möjligt. Vi ska bli sambo. Om vi flyttar till honom måste jag säga upp min lägenhet och säljer allt möbler som jag har, för han har redan allt i hemmet . Han har bostadsrätt. Kan jag och honom skriva ett samboavtal att han kan inte slänga mig ut direkt om vårt förhållande gick sönder. Isåfall vill jag har 2 år på mig för att flytta. Detta är för min trygghet och säkerhet skull. Jag vill inte hamna på gatan med min dotter. Vi båda kommer att skriva under det. Så om vårt förhållande fungera inte, måste han följa vårt avtalet?? Dvs han kan inte slänga ut oss innan vi hittar et annat boende och Max i 2 år ?? Jag vill ingenting annat från honom förutom den tiden som jag behöver .
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du och din partner flyttar ihop anses ni som sambos i lagens mening om ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Har en av samborna till exempel köpt en bostad i syfte att båda samborna ska bo i den, då blir det samboegendom. Har personen i fråga däremot köpt bostaden i syfte att han/hon själv ska bo i den, och den andra sambon senare flyttar in när samboförhållandet inleds, är detta inte att anse som samboegendom och kommer därmed inte ingå i en bodelning (8 § sambolagen). I ditt fall har din partner redan en införskaffad bostad och även bohag (dvs. möbler och liknande) som jag utgår från inte är köpt för att ni gemensamt ska använda detta. Skulle ni därmed separera är bostaden och bohaget enbart din partners. Detta är dock sambolagens regler som anger detta. Viktigt att komma ihåg är att sambolagen är en dispositiv lag. Med detta menas att den endast gäller om ni som sambos inte kommit överens om någonting eget. Exempelvis genom att skriva ett samboavtal. Med detta sagt är det alltså möjligt att ni själva avtalar om vilka regler som ska gälla vid en eventuell separation. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Varför ska mina tillgångar registreras när min sambo dött?

2020-10-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo sen 19 år är död. Vid bouppteckningen skall även mina tillgångar registreras. Varför?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline, jag beklagar sorgen. Svaret på din fråga regleras i sambolagen (SamboL). Anledningen till att även din tillgångar ska registreras är för att en bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör (SamboL 8§). Denna bodelning liknar vad som sker när ett gift par skiljer sig. Dock finns vissa skillnader. När bodelning sker mellan sambor ska bara det s.k gemensamma bohaget och bostaden ingå (SamboL 3§). Detta innefattar bostaden där ni bodde samt möbler och liknande ifall detta köptes av någon av er för gemensamt bruk (SamboL 5§ och 6§). Viss egendom undantas, t.ex sådan som enligt avtal eller av annan anledning är "enskild egendom" eller sådant som enbart innehas för fritidsändamål (SamboL 4§ och 7§). Värdet av egendomen som ingår ska delas lika mellan dig och din sambos dödsbo, där ni får göra avdrag för skulder kopplade till egendomen (SamboL 12-14§§). Det är alltså på grund av detta förfarande som även din egendom ska registreras. Det bör dock inte gälla all egendom utan bara sådant som ska ingå i bodelningen. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är självklart varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Sambor med gemensamma barn - övertagande av bostad som ej utgör samboegendom

2020-10-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag å mitt ex bor i samma lägenhet. Jag hade lägenheten flera år innan hon kom, vi skaffade barn å efter det har allt ändrats. Lägenheten är min och vi har delad vårdnad. Barnet kommer stå skriven på min lägenhet. Jag undrar nu om jag kan slänga ut mitt ex utan risk att bli av med min lägenhet. Är en hyresrätt. Vi kommer ha barnet 50% var.Kan hon ta över lägenheten om jag slänger ut henne. Hon kommer från en annan stad från början.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det inte uttryckligen framgår av din fråga antar jag att ni har ett samboförhållande och ej är gifta. Det framgår inte heller att ni har skrivit ett samboavtal, om ni inte har ett samboavtal regleras frågan i sambolagen.Hyresrätten utgör inte samboegendom (i detta fall) Som huvudregel gäller att all egendom som förvärvas för att användas gemensamt utgör samboegendom. För en hyresrätt blir denna samboegendom om båda parter står på kontraktet eller om hyresrätten anskaffas för att båda ska bo där tillsammans (3 § sambolagen, 5 § sambolagen). Eftersom du bodde i lägenheten innan din sambo flyttade in utgör lägenheten din enskilda egendom och inte er gemensamma samboegendom. Samboegendom är det som ska bli föremål för bodelning.Övertagande av hyreskontrakt trots enskild egendom Det finns dock en regel som möjliggör övertagande av hyreskontrakt trots att hyresrätten inte utgör samboegendom (22 § sambolagen). Denna regel går inte att avtala bort genom att skriva ett samboavtal. Det man ser på är vilken sambo som kan anses behöva lägenheten bäst och vad som kan anses vara skäligt, det krävs vidare antingen gemensamma barn eller synnerliga skäl. Eftersom ni har gemensamma barn krävs inte synnerliga skäl för att ett övertagande ska vara möjligt. Ett anspråk av din sambo att ta över lägenheten måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet har upphört, eller senast tre månader efter att din sambo har flyttat från lägenheten.Vid ett övertagande ska den övertagande sambon ersätta den andra sambon för bostadens värde. En hyresrätt kan dock inte åsättas något värde och det kommer därmed inte att bli aktuellt med kompensation om din sambo skulle överta hyresrätten.SammanfattningsvisHyresrätten utgör inte samboegendom och ska därmed inte vara föremål för bodelning. Det finns dock en möjlighet för din sambo att överta lägenheten om hon kan anses behöva lägenheten bäst och om det kan anses skäligt. Detta är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall och jag kan dessvärre inte dra några slutsatser utifrån den information som frågan ger. Med vänlig hälsning,

Vad händer med sambors gemensamma sparande vid separation

2020-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har ännu inte problem men vill att om situationen uppkommer så ska jag vara skyddad. Jag och min sambo (ej gifta) träffades tidigt och har växt ihop med allt vad det innebär. Har allt gemensamt(ett barn ,hus,aktiesparande, div sparkonton). Sambon har senaste 2 åren tagit bort mig från våra gemensamma konton(de står på honom) med betydande summor och även från aktiekontot där vi har en ganska stor summa pengar. Jag har nu endast tillgång till "skräpkontona" med max några tusenlappar på. Vi har genom åren tjänat bra och gör fortfarande men någonstans inser jag att om något händer kan det sluta illa för mig ekonomiskt. Finns det någon typ av avtal vi kan skriva som visar att jag har 50%av allt vi äger. Vet att det är omöjligt att göra på aktiekontot tex om vi inte säljer innehaven och delar efter det men det känns inte ok då vi köpte på låga nivåer osv...finns det nåt jag kan göra och skriva på? Väldigt tacksam för hjälp. Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Vad händer vid separation? Om ert samboförhållande tar slut (av annan anledning än att ni gifter er) så kommer det att ske en bodelning om någon av er begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Alltså inte sparkonton som står på någon av er och som jag förstår det står din sambo på kontona där det finns en betydande del av era pengar. Vid en eventuell separation kommer således din sambo att behålla dessa pengar. Vad kan lösa problemet? Ett samboavtal löser inte ditt problem eftersom detta mer eller mindre endast kan bestämma vad som inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Min rekommendation är således att ni överför pengarna så det finns lika mycket på både ditt och hans konto. Alternativt så erbjuder vissa banker att gemensamma sparkonton. Om ni båda två står som kontoinnehavare presumeras det att det föreligger samägande och ni kommer då dela innehavet på kontot 50/50 som utgångspunkt. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig. Vill du ha ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan kontakta oss här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,