Ingår bilar vid bodelning mellan sambor?

2020-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min mamma och hennes sambo har gjort slut och ska nu göra en bodelning. Men hennes exsambo anser att min mammas bil som hon köpte innan de blev tillsammans ska ingå i bodelningen. Vad gäller?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan sambor är Sambolag (2003:376) tillämplig. Sambolagen innehåller regler om hur tillgångar ska fördelas när ett samboförhållande upplöses. Ett samboförhållande definieras i 1 § Sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett sådant förhållande upphör vid fall då samborna gifter sig med varandra eller med någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § Sambolagen). En bodelning ska ske om någon av samborna begär det, vilket anges i 8 § Sambolagen. I en bodelning ska endast samboegendom ingå. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, vilket anges i 3 § Sambolagen. Med bohag avses möbler, köksartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § Sambolagen). Dessa ska dessutom ha införskaffats för gemensam användning för att anses utgöra bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i bodelningen, vilket anges i 7 § Sambolagen. Det som ska ingå vid en bodelning mellan sambor är den gemensamma bostaden och bohaget. En bil omfattas inte av dessa begrepp och utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att bilen inte ska ingå vid bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Står på kontraktet själv - sambos rätt till bostad?

2020-10-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan. Har en fråga. Jag flyttade hemifrån när jag var 23. Ett förstahandskontrakt. Sen träffade jag en kille, vi fick barn, vi gjorde ett lägenhetsbyte inom samma bostadsbolag. Bott ihop i ca 10 år. Haft ett minst sagt stormigt förhållande. Jag står fortfarande ensam på kontrakten. Har han rätt till lägenheten enligt sambolagen?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad säger sambolagen om bostad?Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Sambolagen omnämner att både hyresrätt och bostadsrätt avses när man talar om "gemensam bostad" (5 § p. 3 sambolagen). Vad avgör om lägenheten är samboegendom?Vad som avgör huruvida din sambo har rätt till lägenheten är huruvida den införskaffade för att ni båda skulle bo där tillsammans eller inte. Att endast du står på kontraktet kommer inte ha en avgörande inverkan på hans rätt till lägenheten. Som huvudregel presumeras det att om ett par skaffar en ny lägenhet och flyttar in betyder detta att lägenheten är avsedd för att båda ska kunna leva tillsammans, vilket innebär att sambolagen blir automatiskt tillämplig. Min uppfattning är därför att din sambo har rätt till värdet på hälften av lägenheten vid en eventuell bodelning. Att ett lägenhetsbyte har skett kan också styrka uppfattningen om att bostaden är avsedd för er två gemensamt; exempelvis om ni bytte till en större bostad för att ni och barnen skulle få en större yta att bo på. Vem får bo kvar i lägenheten vid en bodelning?Eftersom du skrivit att det initialt rör sig om ett förstahandskontrakt tolkar jag din fråga som att det är en hyreslägenhet ni bor i. Vid en bodelning sker i praktiken ofta att personen som står på kontraktet till något är den som kommer få ha kvar saken; den sambo som inte står på kontraktet blir kompenserad hälften av det ekonomiska värdet. I din situation skulle detta innebära att eftersom du står på förstahandskontraktet kommer hyresrätten falla på din lott. Dock kan detta innebära att du behöver kompensera honom ekonomiskt (16 § st. 2 sambolagen). Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vilka omständigheter talar för att en sambo bäst behöver bostaden vid bodelning?

2020-10-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Är sambo med barn och ska separera, hemmet är köpt för gemensamt bruk. Vad finns det för exempel på andra skäl förutom ensam vårdnad och arbete för att den ena sambon ansetts vara den som bäst behöver bostaden?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När jag besvarar din fråga utgår jag från att ni är sambos i enlighet med sambolagens bestämmelser, och att ni ska göra bodelning av samboegendomen. Därför kommer jag tillämpa sambolagen när jag besvarar din fråga. .Eftersom bostaden är köpt för gemensamt bruk utgör den samboegendom och ska ingå i bodelningen (se 3 § och 8 § sambolagen). Utifrån din fråga är det den så kallade lottläggningen, alltså vilken egendom som ska tillfalla vilken sambo, som är av vikt. Enligt 16 § andra stycket ska sambon som bäst behöver bostaden tilldelas den. Precis som du säger kan ensam vårdnad om barn (och framförallt var barnet kommer att fortsätta bo) och arbete spela roll vid bedömningen. Exempel på andra omständigheter som kan spela roll är om bostaden har ett affektionsvärde för en av samborna, t ex genom att en av samborna har byggt bostaden eller om det finns en släktanknytning (se prop. 1986/87:1 s. 179-180). Andra omständigheter som kan vägas in är en sambos ålder, handikapp, och hälsa, och hur möjligheten ser ut för den andra sambon att få tag på en bostad på annat håll. Observera dock att det är en bedömning som måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. .Hoppas att svaret varit till din hjälp! Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Bör jag som sambo dela på amorteringskostnader och ränta trots att jag inte äger bostadsrätten?

2020-10-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har en kompletterande fråga till https://lawline.se/answers/ska-jag-som-blivande-sambo-dela-pa-lan-amortering-etc-trots-att-jag-inte-ager-bostadenMin blivande sambo är den som köper Brf. står för kontantinsatsen, står för lånen, han anser att jag ska betala min del av amorteringen och räntan på lånen. Vilket jag motsätter mig till, då han kommer att äga brf. Har jag fel?Om jag står med som låntagare, vad innebär detta?
Natasha Fathifard |Hej igen!I mitt tidigare svar verkar jag missförstått din fråga lite, därför kommer jag förtydliga mitt svar här. Det finns inget rätt eller fel egentligen i hur ni väljer att dela upp kostnaderna, huvudsaken är att båda blir nöjda. Det är dock bra att veta konsekvenserna av att faktiskt inte äga bostadsrätten, men ändå betala för amorteringen och räntan. Som sagt i det tidigare inlägget är det inte att rekommendera att dela på ränta och amortering om du själv inte äger bostadsrätten. Detta med anledning av att du inte kommer tjäna på detta med tanke på att du inte har automatisk rätt till vinsten vid en försäljning av bostadsrätten. MEN du skriver att ni är sambos och att ni ska köpa en bostadsrätt för gemensamt bruk och då ser det lite annorlunda ut tack vare sambolagen.Bostad som förvärvas för gemensamt brukDet framgår inte hur länge ni har varit sambos. Som sambor räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och stadigvarande bor tillsammans som ett par. Om ni uppfyller kraven gäller Sambolagen (SamboL) i erat fall. Det låter som att ni ska köpa bostadsrätten för gemensamt bruk. I detta fall har en sambo enligt 8 § SamboL rätt att begära bodelning av samboegendomen när ett samboförhållande upphör genom en separation. Den samboegendom som finns kvar efter att vardera sambo fått täckning för sina skulder ska då delas lika mellan parterna enligt 14 § SamboL. I 3 § SamboL anges att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att även en bostad som endast ena sambon förvärvat för egna medel utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Alltså kommer värdet av bostadsrätten att fördelas lika mellan er, trots att du inte står som faktiskt ägare. Det går att avtala bort sambolagen i ett samboavtal om båda parter skulle vilja detta.LånStår ni på lånet tillsammans blir ni solidariskt ansvariga för lånet. Det innebär att om din sambo skulle slarva med sin månadskostnad och inte betala den, så kommer du att behöva betala även hans andel till banken. Sedan har du självklart regressrätt mot din sambo d.v.s. du kan kräva tillbaka pengarna som du betalat i hans ställe från honom i efterhand. Det krävs dock nödvändigtvis inte att du står som medlåntagare på lånet, utan det räcker med att skriva ett samboavtal där det framgår hur mycket du ska bidra med amortering och ränta per.RäntanNär det kommer till räntan på lånet är ju detta en kostnad för att ha lånet. Denna kostnad går till banken och är bankens sätt att tjäna pengar på att låna ut pengar. Räntan påverkar inte ens förmögenhet utan är bara en avgift för att man ska få ha lånet, vilket krävs för att man ska få äga bostadsrätten. Kom ihåg att den sambo som står på lånet får göra skatteavdrag för 30 % av sina ränteutgifter. Därför bör ni i eran uträkning dra av 30 % på räntekostnaden innan ni delar kostnaden lika mellan er.Sammanfattningsvis har du delvis rätt i att det är han som kommer stå som ägare då det är han som köper den, men du har fortfarande rätt till värdet av bostadsrätten om ni skulle separera. Därför blir det rättvist att ni delar på amorteringen och räntan. Viktigt är dock att ni skriver ett samboavtal ang lånen+ räntan och även andra krav som ni har på varandra, så att ni har ett underlag ifall ni skulle bli oense i framtiden. Om ni behöver hjälp med att skriva ett juridiskt korrekt samboavtal kan ni maila natasha.fathifard@lawline.se för offert.Återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Samboegendom måste ha förvärvats för gemensamt bruk

2020-10-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När jag och min sambo flyttade till ett gemensamt hus avyttrades nästan allt av mitt bohag då det inte passade in i huset, vi hade 90% av hans bohag. Nu när vi ska dela på oss så hade vi vid inflytten skrivit ett samboavtal där lösöret inte ska ingå i bodelningen. Nu måste jag bygga upp ett nytt hem, är det riktigt.
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tyvärr är det så att det du skriver stämmer, du har inte rätt till den delen av bohaget som din sambo införskaffat innan ni flyttade ihop. Jag utvecklar detta nedan.Din sambos bohag utgör inte samboegendomEnligt 3 § sambolagen (SamboL) utgör bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk samboegendom. Det är samboegendomen som genom bodelning delas upp mellan samborna vid en separation, detta enligt 8 § SamboL. Det bohag som din sambo införskaffade innan ni flyttade ihop kommer alltså enligt sambolagens regler aldrig ingå i en bodelning mellan er, eftersom det inte är införskaffat för gemensamt bruk. Detta förändras inte av att du har gjort dig av med en stor del av ditt bohag, vilket såklart kan kännas både orättvist och fel när man står inför en separation. Att ni skrev ett samboavtal spelar med andra ord inte någon större roll för just denna fråga, eftersom det handlar om bohag som inte är införskaffat för gemensamt bruk och som därför inte ska delas mellan er ändå. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar

Hur fördelas ett arv om en sambo dör?

2020-10-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Är sambo sedan ca 4 år. Han har 2 utflugna vuxna barn och jag har en hemmaboende tonåring.Vad gäller om ngn av oss skulle dö? Vem ärver vad. Vi har skrivit samboavtal.Mvh// J
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De lagar som blir tillämpliga för arv och samboförhållande är ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (samboL), och det är dessa lagar jag kommer tillämpa när jag besvarar din fråga. .Vem ärver vad? Först och främst ska sägas att sambor inte har någon rätt att ärva varandra. Detta betyder att om du eller din sambo skulle dö så skulle era respektive barn ärva er: din sambos två barn skulle få dela på arvet från din sambo, och ditt barn skulle få hela arvet efter dig (enligt 2 kap 1 § ÄB). .Samboavtalets betydelse i ert fallDet som skulle kunna ha betydelse vid ett dödsfall i ett samboförhållande är en bodelning mellan er sambos. Ett samboavtal reglerar vem som får vad vid en separation eller dödsfall. En bodelning kan alltså förändra egendomsförhållandena mellan er som sambos och påverka vem av er som får behålla vilken egendom, men har ingen egentlig påverkan på vem som ärver. Det är fortfarande era barn som har arvsrätt efter er. Enligt sambolagen kan den efterlevande sambon begära bodelning. Vid bodelning delas den så kallade samboegendomen upp mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo (se 8 § och 18 § samboL). Samboegendomen består av bostad och bohag som ni sambos köpt för att använda gemensamt (se 3 § samboL). Ett samboavtal kan enligt 9 § samboL innebära att antingen det inte ska ske någon bodelning eller att viss egendom ska undantas från bodelning. Eftersom jag inte vet vad ni avtalat om i ert samboavtal kan jag inte exakt beskriva vad som kommer hända i ert fall. Men i det fall ni avtalat om att det inte ska ske någon bodelning så utgår man från att ni kommer behålla det ni själva äger. I det fall ni undantagit viss egendom från bodelning så kommer den samboegendom som ska ingå i bodelningen delas upp er emellan, innan arvet fördelas på arvingarna. Jag vill återigen förtydliga att en bodelning innebär en uppdelning av egendom mellan er sambor. Ett samboavtal klargör alltså bara om bodelning ska ske eller inte ske, och om bodelning ska ske så klargör avtalet vad som i så fall ska ingå i bodelningen. Samboavtalet påverkar inte vem det är som får ärva. Det är fortfarande enbart era barn som har rätt att ärva. .Önskar ni förändra detta? Om ni skulle önska att den efterlevande sambon ska få viss eller all egendom när någon av er dör kan ni upprätta ett inbördes testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda (se 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄB). Observera att era respektive barn alltid har rätt att få en del av er respektive kvarlåtenskap trots att ni upprättar ett testamente (se 7 kap ÄB). Eftersom frågan inte uttryckligt beskriver en vilja att förändra det som gäller mellan er sambos så kommer jag inte utveckla möjligheten att upprätta testamente mycket mer i mitt svar. Skulle ni önska att skaffa ett testamente så rekommenderar jag er istället att ta kontakt med en av våra jurister som kan hjälpa er att utforma det precis så som ni vill ha det i just ert fall. Du kan boka tid hos våra jurister här: https://lawline.se/boka. .Jag hoppas att svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Vem har rätt till hyresrätten när samboförhållandet upphör?

2020-10-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |A och hans sambo BM bodde med sina barn i en gemensam hyreslägenhet i Stockholms innerstad, båda stod på kontraktet. De bytte den mot en etta och en trea med avsikt att bo tillsammans i trean. A skrev kontrakt på ettan, BM skrev kontrakt på trean. De flyttade in i trean tillsammans med sina totalt 4 barn, varav ett är deras gemensamma. De övriga 3 barnen bodde där varannan vecka. Efter en tid blev de evakuerade till en annan lägenhet på 2 år, då huset med trean renoveras. När de bott i evakueringslägenheten i ca ett halvår ville BM separera. Konflikt uppstod. BM förbjuder A att vistas i evakueringslägenheten. Han har inte längre nyckel dit. A tvingas bo i ettan (18 kvm) på heltid. Varannan vecka bor hans och BM:s gemensamma barn (9 år) där med honom. Hans två övriga barn bor aldrig där av utrymmesskäl. BM hävdar nu att trean är hennes lägenhet, d v s att hon har ensamrätt till den och att ettan är A:s. A och BM har ett gemensamt fritidshus som de planerar att sälja våren 2021. 1. Är det att anse som "ekonomiskt våld " att stänga ute någon från en gemensam bostad? Om ja, finns det sanktioner mot detta? Vilka?2. Har BM rätt att hävda att den ena lägenheten är enbart hennes?3. Kan A kräva ekonomisk kompensation av BM för att gå med på att "ge" henne trean? T ex i form av fritidshuset eller större delen av det vid en försäljning. Eller på annat sätt?4. Något råd till A hur han kan komma vidare? Vad bör han göra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten för mitt svar är utifrån att jag tolkat omständigheterna enligt följande: Samborna A och BM bodde i en gemensam hyresrätt. Hyresrätten byttes sedermera mot en etta och en trea. A skrev kontrakt på ettan, BM på trean. Syftet med trean vara att A och BM skulle bo där gemensamt; dels med deras gemensamma barn, dels med barn från tidigare förhållanden. Efter en tid evakuerades A och BM till en ersättningslägenhet då trean skulle renoveras. Efter att ha bott i ersättningslägenheten sex månader vill BM separera. Hon förbjuder därefter A att befinna sig i lägenheten. A tvingas att bo i ettan. BM hävdar att trean är hennes och att ettan är As. Samborna äger även ett fritidshus gemensamt, vilket är tänkt att säljas våren 2021."Är det att anse som 'ekonomiskt våld' att stänga ute någon från en gemensam bostad? Om ja, finns det sanktioner mot detta? Vilka?"Då A och BM är sambor regleras vad som gäller dem emellan av sambolagen. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas dem emellan genom bodelning (8 § första stycket sambolagen). Med sambos gemensamma bostad avses bland annat hyresrättslägenhet (5 kap. första stycket p3 sambolagen). För det fall att lägenheten är sambornas gemensamma bostad har BM inte rätt att stänga A ute. Något "ekonomiskt våld" är det inte fråga om, däremot kan det utgöra brottet egenmäktigt förfarande (jfr 8 kap. 8 § första stycket brottsbalken) att stänga någon ute från den gemensamma bostaden. Rör det sig om ett brott krävs det i sådana fall att det görs en polisanmälan och att det eventuella brottet utreds av polis."Har BM rätt att hävda att den ena lägenheten är enbart hennes?"BM har all rätt att hävda att lägenheten är enbart hennes. Kontraktet är hennes då hon står på hyresavtalet, däremot kan den ändå utgöra samboegendom som ska ingå i en bodelning. Att hon har den rätten innebär däremot inte att hon har rätt att stänga A ute, om lägenheten utgör den gemensamma bostaden. Det som talar till As nackdel i bedömningen av huruvida lägenheten utgör den gemensamma bostaden eller ej är att A samtidigt som BM tecknade ett avtal för trean tecknade ett avtal för en etta. Sådant som kan tala till As fördel är t.ex. om han varit folkbokförd i trean. Folkbokföring är inte avgörande i bedömningen men talar starkt för ett boende på adressen."Kan A kräva ekonomisk kompensation av BM för att gå med på att "ge" henne trean? T ex i form av fritidshuset eller större delen av det vid en försäljning. Eller på annat sätt?"En hyresrätt har inte något egentligt värde eftersom det är förbjudet att sälja ett hyreskontrakt. Förbudet är straffbelagt och kan medföra såväl böter som fängelse (jfr 12 kap. 65 § jordabalken). Eftersom det finns ett förbud mot att begära eller träffa avtal eller ta emot ersättning är det inte möjligt för A att begära sådan kompensation för att A ska låta BM behålla lägenheten."Något råd till A hur han kan komma vidare? Vad bör han göra?"I den bodelning som ska ske ska den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden få egendomen i avräkning på sin lott, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad som tillhör den andra sambon är att övertagandet med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt (16 § andra stycket sambolagen). Det finns således möjlighet för A att få hyresrätten på sin lott i bodelningen. Eftersom det är just en hyresrätt, vilken saknar värde, ska det inte utgå någon kompensation. I den behovsprövning som ska ske kan många olika faktorer tillmätas betydelse. Om den ena sambon vid separation ensam får vårdnaden om barnen har denne i regel störst behov av bostaden. Motsvarande gäller om barnen huvudsakligen ska bo hos den ena sambon. Närheten till barnomsorg och skolgång är relevanta faktorer. En sambos ålder, handikapp och hälsa i övrigt är även dessa faktorer som bör tillmätas betydelse vid prövningen av om denne har störst behov av bostaden. Även närheten till en sambos arbetsplats och möjligheterna att erhålla bostad på annat håll bör vara relevanta faktorer. Tyvärr kan jag inte göra någon bedömning av huruvida det anses att A eller BM bäst behöver bostaden. Om bostaden utgör samboegendom är det även möjligt för den sambo som vill bo kvar i den gemensamma bostaden fram till bodelningen att begära att domstolen bestämmer vem av samborna som har rätt att bo kvar till dess. Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra sambon skyldig att genast flytta därifrån (28-29 § sambolagen).Om den gemensamma bostaden inte skulle anses utgöra samboegendom kan A i vissa fall ha rätt att ta över den ändå. Om det bedöms att A är den som bäst behöver bostaden har han rätt att ta över den när samboförhållandet upphör om ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans gäller rätten om övertagande av bostad i vissa fall endast om det finns synnerliga skäl (22 § första stycket sambolagen). Min rekommendation är att A begär att det görs en bodelning mellan samborna. Innan så sker rekommenderar jag att A anlitar en jurist som ser till hans intressen. Juristen kan vara behjälplig med att upprätta ett förslag till bodelning och att sköta kontakten med såväl den andra sambon som med domstolen. Detta kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga med. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får den som betalat bostaden behålla denna vid separation?

2020-10-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om den ena parten stått för hela kontantinsatsen till ett gemensamt boende, har hen då rätt att få behålla den vid separation från ett samboförhållande, även om endast en muntlig överenskommelse finns och inget samboavtal upprättats?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i sambolagen (SamboL). När sambor separerar ska en bodelning ske ifall en sambo begär detta inom ett år. Det är alltså möjligt att ni helt enkelt separerar och kommer överens om vem som tar vad utan att ingå en formell bodelning. Ifall någon begär en bodelning är det er s.k "samboegendom" som ska ingå i denna (SamboL 8§). Begreppet samboegendom omfattar er gemensamma bostad (dvs där ni bor) ifall denna köpts för gemensam användning (SamboL 3§ och 7§). Alltså kommer bostaden du betalat kontantinsatsen för som utgångspunkt ingå. Detta kan ändras endast genom ett skriftligt avtal som undertecknas av er båda (SamboL 9§). Ett muntligt avtal är inte tillräckligt. Dock innebär detta endast att bostaden ska ingå i bodelningen. I en bodelning ska värdet av er samboegendom med avdrag för skulder kopplade till denna räknas samman (SamboL 13§). Detta värde delas sedan lika mellan er (SamboL 14§). Det är sedan upp till er att fördela egendomen så att värdet delas lika (SamboL 16§ 1st). Dock har den som bäst behöver bostaden rätt till denna ifall det är "skäligt" och denne tar över lånen (SamboL 16§ 2-3st). Eftersom du stått för hela kontantinsatsen skulle det förmodligen inte ses som skäligt varför du troligtvis skulle få behålla bostaden. Dock får du mindre av den övriga samboegendomen då och kanske måste lösa ut din sambo ifall värdet av bostaden överstiger värdet av resten av samboegendomen. Notera att jag har redogjort för huvudreglerna. Det finns vissa specialbestämmelser som kan bli relevanta. Att du upp alla dessa skulle dock inte hjälpa dig särskilt mycket just nu. Mitt råd är att upprätta ett samboavtal där ni reglerar vad som ska ske med bostaden (och annan samboegendom, dvs främst inredning). Jag hoppas du fått svar på din fråga, du är självklart varmt välkommen att ställa följdfrågor till oss på Lawline.