FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal28/02/2022

Samboavtal som avtalat bort sambolagen - gäller det för mer än bodelning

Jag har blivit ombedd att förrätta bouppteckning åt ett par som levt som sambos där mannen har avlidit. De har ett samboavtal där det bland annat står: "Avtalar att lagen om sambors gemensamma hem inte skall gälla för oss"

Då undrar jag - betyder det att den lagen inte gäller alls eller bara första stycket i §5 dvs paragrafen om bodelning? Så här står det i lagtexten:

5 § När ett samboförhållande upphör, skall på begäran av någon av samborna deras gemensamma bostad och bohag fördelas mellan dem genom bodelning, om egendomen har förvärvats för gemensamt begagnande. Avlider en sambo, skall begäran av den efterlevande sambon om en sådan bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Första stycket gäller ej, om samborna har kommit överens om det i ett skriftligt avtal som har undertecknats av dem båda.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lag som du refererar till i din fråga gäller inte längre utan är ersatt av Sambolagen.

Det korta svaret är att samboavtalet i praktiken bara gäller bodelningen. Det står i 9 § Sambolagen. Bodelningen beskrivs i 8 § Sambolagen.

Om andra delar av Sambolagen går att avtala bort är oklart. Att avtala bort t ex Sambolagens 1 § bedömer jag som omöjligt och 22 § Sambolagen om övertagande av bostad är tvingande, det vill säga den går inte att avtala bort.

Sammanfattningsvis kan det finnas en teoretisk skillnad på att avtala bort hela Sambolagen eller bara bodelningen, men i praktiken är det oftast samma sak. För att kunna svara på din fråga mer i detalj, måste jag veta vilken bestämmelse du tänker skulle ha avtalats bort i ditt fall.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck OlofssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?