Äganderätt för hund vid upphörande av samboförhållande

Hej!

Jag och min ex sambo har valt att göra slut.

Under vårat förhållande så köpte vi en hund, han står som ägare och betalade för hunden.

Vi har däremot betalat hälften var av allting efteråt, dvs. Mat, leksaker, veterinärkostnader och försäkring

Vi bodde ihop i ca 2 år men jag skrev mig aldrig här för att vi skulle hitta något större tillsammans.

Jag har varit den som tagit hant om hunden hela dagarna då han jobbat och jag pluggat.

Nu säger han att jag inte har någon rätt till hunden?

Har jag rätt till hunden? Dvs halva vårdnaden?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambolagen

När ett samboförhållande upphör blir sambolagen aktuell. Enligt sambolagen ska det vid en begäran av en eller båda samborna göras en bodelning vid upphörande av förhållandet (Sambolagen 8§) Vid bodelningen görs det en uppdelning av samboegendomen, vilket är sambosarnas gemensamma bostad och bohag. En hund utgör inte sambornas gemensamma bohag vilket gör att du inte har rätt till huden enligt sambolagen.

Samäganderättslagen

Utgångspunkten är att den som är hundens registrerade ägare är ägare till huden (samäganderättslagen 1§). Ett alternativ till detta är att det skulle kunna anses att ni är samägare till hunden enligt dold samägarrätt, i detta fall måste vissa krav vara uppfyllda. Kraven för dold samäganderätt som kan utläsas av rättspraxis är:

1.Att egendomen inköpts för gemensamt bruk2. Att den make eller sambo som inte utåt framträder som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet3. Att båda parterna avsett att äganderätten ska vara gemensam.


Min tolkning av dina omständigheter:

1.Den första frågan du kan ställa dig själv är om ni köpte hunden för gemensamt bruk? Enligt min tolkning lutar det mot att huden var inköpt för gemensamt bruk då du har betalat för mat, försäkringar samt tagit hand om den.

2.Enligt punkt nummer 2 ska du ha lämnat ekonomiskt bidrag till köpet, vilket du ej har gjort vid köptillfället, dock har du bidragit till skötseln till den, vilket kan ses som att du har lämnat ekonomiskt bidrag till köpet då exempelvis mat och försäkring är väsentliga vid ett köp av hund.

3.Slutligen enligt den sista punkten ska både parterna ha ansett att äganderätten till huden ska vara gemensam. Jag vet ej hur ni har tänkt eller kommunicerat kring hunden och därmed kan jag inte göra någon tolkning av denna punkt.

Som du kanske lägger märke till så finns det inget helt klart svar på din fråga givet omständigheterna. Om du vill ha rätt till hunden kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att få saken avgjord. Dock kan en process i rätten komma att kosta mycket pengar, därmed är mitt råd till dig att fundera på om du tycker att det är värt dom pengarna att få saken avgjord. Mitt andra råd är att försöka komma överens om en delad vårdnad för huden.

Hoppas att jag kunde ge dig hjälpande råd på frågan!

Vänligen,
Vanessa Butler OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning