Övergår bostaden till samboegendom?

Hej.

Står inför en separation med min sambo.

Jag ägde fastigheten vi bor i sex månader innan vi flyttade ihop. Har sedan dess gjort en större tillbyggnad. Om jag tolkat sambolagen rätt så har min sambo ingen rätt till fastigheten? Eller?

Hon har däremot varit med och betalat amortering på lånen. Så den delen har hon väl rätt till att få tillbaka?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör av annan anledning än äktenskapsingående så ska samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).

Vad som avses med sambors gemensamma bostad är bland annat fast egendom som vid införskaffandet varit avsedd för sambornas gemensamma bruk (5 § 1 punkten SamboL). Eftersom fastigheten inte var avsedd för gemensamt bruk (utan enbart var avsedd för ditt bruk) när den införskaffades så utgör den alltså inte samboegendom. Det faktum att din sambo hjälpt till med amorteringen och att ni gjort tillbyggnationer ändrar inte det rättsförhållandet.

Är ni dock överens om att hon har rätt till pengarna hon utbetalat genom åren så gäller ert avtal framför lagen, eftersom sambolagen är dispositiv, vilket innebär att bestämmelserna i den kan avtalas bort. Din sambo har dock som sagt ingen laglig rätt till vare sig fastigheten eller de pengar hon betalat genom åren.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning