Övertagande av bostad som har förvärvats innan samboförhållandet inleddes

Hej! Jag och min partner har nu bott tillsammans i 3 månader och hin tycker inte att det fungerar och vill separera. Hon har 2 barn och jag har ett. Hon är 50% sjukskriven och jag jobbar ca 72%. Dock har jag en skuldsanering och i 2 år och 6 månader till. Jag har därmed jättesvårt att få en lägenhet. Vi flyttade in i hennes hyresrätt som hon hade. Men vem av oss har rätt till lägenheten nu?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du och din sambo ska separera och att du därför undrar vem av er som har rätt till den hyresrätt ni bor i.


Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.


Sambornas gemensamma bostad ingår i sambodelningen

Vid en separation ska samborna – på begäran av någon av dem – dela lika på samboegendomen (8 § SamboL, 14 § SamboL). Samboegendomen utgörs av (1) sambornas gemensamma bostad och (2) sambornas gemensamma bohag (3 § SamboL). Med sambornas gemensamma bostad förstås i sin tur bland annat en hyresrätt, som någon av samborna innehar (5 § första stycket tredje punkten SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som står på hyresavtalet, utan om:

- lägenheten har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL)
- lägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket tredje punkten SamboL).


När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?

Lägenheten anses vara förvärvad för gemensam användning, om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Utgångspunkten är därför också att en lägenhet som förvärvades redan innan samborna träffades, inte kan utgöra deras gemensamma bostad.


Vad gäller i ditt fall?

Som jag tolkar din fråga innehade din sambo lägenheten redan innan ni träffades och den utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att lägenheten ni bor i inte kommer att ingå i en eventuell sambodelning och att det som utgångspunkt är din sambo som har rätt till den.


Övertagande av bostad som har förvärvats innan samboförhållandet inleddes

Även om hyresrätten inte utgör samboegendom, kan den andra sambon dock ha rätt att överta lägenheten när samboförhållandet upphör; nämligen om han eller hon bäst behöver den och övertagandet kan anses skäligt (22 § SamboL). Huruvida den ena sambon behöver lägenheten bättre än den andra får avgöras mot bakgrund av en behovs- och skälighetsprövning i varje enskilt fall och det är tyvärr därför inte möjligt att här ge ett svar på vem av er som behöver lägenheten bäst.


Eftersom ni saknar gemensamma barn krävs dock dessutom att synnerliga skäl talar för att du ska få överta lägenheten (22 § SamboL). Inte heller här är det möjligt att ge ett konkret svar på om så är fallet i din situation, men som exempel på sådana synnerliga skäl kan nämnas att den ena sambon har vårdnaden om barn som inte är sambornas gemensamma eller om den ene sambon är gravid med den andre sambons barn vid upplösningstillfället.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”