FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal21/04/2022

Relation mellan f.d. sambos avseende bostadsrätt

Hej! Jag äger i dagsläget en bostadsrätt där min tidigare sambo bor kvar. Vi gick isär i september då jag började studera på annan ort. Jag står ensam på bostadsrätten och är inte längre skriven där. Hon betalar alla avgifter för sig och vi har inte upprättat något andrahandskontrakt då vi har god kontakt och gick isär på goda termer. Nu börjar det dra ihop sig för att färdigställa renovering av bostadsrätten och sälja den till sommaren. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi gentemot varandra i lagens ögon med tanke på att det inte existerar något andrahandskontrakt? Jag är medgörlig gentemot henne och vill inte köra ut henne innan hon fått tag på ny lägenhet som hon är bekväm med, men hon har en tendens att dra ut på saker och därför vore det skönt att kunna ge någon form av deadline. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som att du står på bostadsrätten men inte din tidigare sambo, och att du har adressändrat i samband med din flytt samt att din sambo nu bor ensam kvar i bostadsrätten. Jag tolkar vidare din fråga som att du, i egenskap av att fortfarande stå ensam på bostadsrätten, betalar alla utgifter men att dessa sedan täcks av din f.d. sambo. I och med att du står ensam på bostadsrätten utgår jag ifrån att du köpte bostadsrätten innan ni blev sambos.

Den omständighet att bostadsrätten förvärvats innan ni blev samboende innebär att lägenheten inte klassas som samboegendom enligt samoblagen 3 §. Eftersom bostaden inte är att anse som samboegendom så kommer den heller inte omfattas av en eventuell bodelning som kan krävas av någon av samborna enligt sambolagen 8 §. Emellertid så anses att just den gemensamma bostaden är egendom av särskild karaktär, varför det finns särskilda bestämmelser om den.

Om den ena sambon, du i detta fall, innehar den gemensamma bostadsrätten och utgör denna inte samboegendom, så har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, förutsatt att den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt enligt sambolagen 22 §. För att ett sådant övertagande ska kunna ske krävs dock att ett krav har framställts på att ta över bostaden inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde, eller om sambon lämnar bostaden senast 3 månader därefter enligt sambolagen 22 § st. 2. Om inget sådant anspråk framställs kan heller inget övertagande ske. 

Sammantaget gäller alltså att om inget anspråk framställs från din sambo om att få ta över bostadsrätten så har hon inte något rätt till den, varför du har möjlighet att kräva exempelvis en avflytt ett bestämt datum och i övrigt förfoga över lägenheten som du vill. Således har du möjlighet att bestämma en deadline.

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga! 

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Hittade du inte det du sökte?