Lösa ut sambo från hus?

Hej,

Min före detta sambo och jag köpte ett hus tillsammans. Han la in 500000 sek i kontantinsats som han fick som lån av sin familj. Det skrevs dock inget skuldebrev för det. Inte heller har han och jag skrivit något samboavtal eller skuldebrev ang. kontantinsatsen. Nu har vi separerat och han vill ta över min del av huset genom bodelning. Han kräver att kontantinsatsen ska dras av från nettovärdet medan jag tycker att jag har rätt till halva nettovärdet enl. sambolagen. Eftersom jag jobbade deltid under många år pga barnen utan kompensation från hans sida så vill jag gärna använda pengarna från bodelningen som pensionssparande.

Vad gäller?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör ett samboförhållande så är sambolagen, SamboL, tillämplig.

Bodelning med anledning av upplöst samboförhållande

När ett samboförhållande upphör så ska bodelning förrättas om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ska samboegendomen ingå, vilket är sambornas gemensamma bostad och bohag, om detta förvärvats för gemensam användning (3 och 8 § sambolagen). Ert hus uppger du att ni köpte tillsammans. Det är med andra ord samboegendom som ska ingå i bodelningen.

När man beräknar sambornas andelar i samboegendomen så ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Detta gäller dock endast sådana skulder som är att hänföra till samboegendom. Övriga skulder får endast avräknas om de inte kan "täckas" av annan egendom (13 § SamboL). Detta medför att även om ni hade haft ett skuldebrev mellan er (och ingen reglering i ett samboavtal) så hade du fått avräkna denna skuld i bodelningen, eftersom den är att hänföra till samboegendom (huset). I dagsläget finns dock inget skuldebrev och inte heller verkar det vara sagt att detta skulle vara ett lån till dig. Det är istället att betrakta som att din före detta sambo betalade mer för huset, vilket inte spelar någon roll i sammanhanget. Du har således rätt till halva fastighetens värde.

Beräkna värdet

Vid övertagande av en fastighet/ett hus vid bodelning brukar man räkna med fastighetens så kallade nettovärde. När man tillskiftas en fastighet i en bodelning så ska någon beskattning inte ske. Den som övertar fastigheten kommer däremot bli belastad för skatten när denne säljer fastigheten. Därav gör man en "fiktiv försäljning" och räknar ut nettovärdet av fastigheten. Beräkningen går till enligt följande.

Beräkning av latent skatt:

Marknadsvärde

– Inköpspris

– Latent mäklararvode

– Avdragsgilla renoveringskostnader

– Kostnad för lagfart

= Vinst * 22 %= skatt

Beräkning av nettovärde:

Marknadsvärde

– Latent skatt (enligt beräkningen ovan)

– Latent mäklararvode

= Fastighetens nettovärde

Hälften av fastighetens nettovärde ska din före detta sambo utge i skifteslikvid till dig. Om denne i samband med detta övertar gemensamma lån som belastar fastigheten ska summan av lånen dras av från nettovärdet.

Sammanfattning

Du har rätt i att du ska erhålla hälften av fastighetens nettovärde vid bodelningen. Det spelar ingen roll vem som har betalat för vad. Vill du ha hjälp med att genomföra detta, ta tillvara din rätt samt upprätta de nödvändiga avtalen så kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Önskar du sådan hjälp eller om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning